Dan Roodt: Die slegte en die goeie van die munisipale verkiesing

Ek het nie ‘n perd in die resies gehad met dié munisipale verkiesing nie. Toenemend voel ek dat verkiesings eintlik irrelevant raak sover dit die Afrikanerminderheid aanbetref. ‘n Mens kan verkiesings gebruik om bietjie hoofstroompublisiteit te verkry, maar sodra jy werklik deel daarvan word, word jy ingetrek by die onverbiddelike logika van Suid-Afrikanisme en alles wat daarmee saamhang.

Hier in Johannesburg het dit vir my gelyk asof die Engelssprekende blankes taamlik fluks gaan stem het in die waan dat ‘n stem vir die DA ‘n verskil gaan maak om die ANC-hegemonie te verbreek. Uiteindelik het die DA heelwat beter gedoen was wat ‘n mens verwag het sodat daar nou die moontlikheid van koalisieregerings in Johannesburg, Pretoria en Port Elizabeth bestaan. Iewers het ek al voorheen geskryf dat stede in die twintigste eeu ‘n groter rol as lande gaan speel, en daarom is beheer oor ‘n stad ontsettend belangrik. Trouens, die Afrikaner se demografiese besetting van Pretoria, asook die meer as miljoen Afrikaners in Gauteng bly politieke feite wat van die allergrootste belang is.

Sodra ‘n mens egter van “koalisies” praat, is daar maar een ander groterige party naas die ANC en DA, en dit is Julius Malema se EFF. Byna soos in die Franse roman deur Michel Houellebecq, Onderwerping, waar die Sosialistiese Party in 2022 ‘n koalisie met die Moslem-broederskap aangaan om van Frankryk ‘n Islamitiese staat te maak, kom enige samewerking met die EFF insgelyks op ‘n onheilige alliansie neer.

En dit is vir my die slegte nuus van die munisipale verkiesing: dat die Suid-Afrikaanse politiek al hoe verder na links verskuif. Die kieser by die stembus het ‘n keuse tussen links-liberale sosialisme (die DA), demokratiese kommunisme (die ANC) of revolusionêre kommunisme (die EFF). Gaan kyk gerus op die webblad van die EFF wat dié party se beleid is en in welke mate hy hom uitdruklik as “marxisties-leninisties” definieer. Die EFF som self sy beleid só op:

The EFF is a South African movement with a progressive internationalist outlook, which seeks to engage with global progressive movements. The EFF draws inspiration from the broad Marxist-Leninist tradition and Fanonian schools of thought in their analyses of the state, imperialism, culture and class contradictions in every society.

Net soos die kalkoene vir Kersfees gestem het tydens FW de Klerk se fameuse referendum van 1992, het al die Engelse juppies van Johannesburg en die Afrikaanse juppies van Pretoria verlede Woensdag gestem vir samewerking met die marxisme-leninisme! Hoe presies dinge beslag gaan kry, sal ons oor die volgende week of twee verneem. Daar moet binne veertien dae plaaslike regerings saamgestel word of die grootste minderheidsparty sal kan regeer, alternatiewelik sal daar weer gestem moet word. Julius Malema het reeds te kenne gegee dat hy tydens onderhandelinge oor koalisie met sy party wat in die groot stede tussen agt en tien persent van die stemme behaal het, hardekwas gaan wees. Dalk gaan Malema aandring op een of ander simboliese onteiening van blanke grond of bates as voorwaarde om in enige koalisie te dien.

Terwyl daar in die noordelike halfrond ‘n opkoms van Regs te bespeur is, met Donald Trump (VSA), Geert Wilders (Nederland), Marine Le Pen (Frankryk), Frauke Petri (Duitsland), Norbert Hofer (wat binnekort dalk president van Oostenryk kan word) en selfs Jimmie Åkesson (Swede), volg Suid-Afrika die teenoorgestelde glybaan na links en ekstreem-links. G’n wonder die EFF vergelyk ons land met Kuba nie; tesame met Noord-Korea, Venezuela en ‘n paar ander, verteenwoordig ons een van die antipodes van die geskiedenis.

Selfs die Vryheidsfront Plus, wat hom op ‘n stadium geposisioneer het as ‘n regse, nasionalistiese party wat ten gunste van Afrikanerselfbeskikking sou wees, het ‘n liberale, multikulturele party geword wat tans baie gretig is om met die sosialistiese DA in ‘n koalisie te tree, veral in Pretoria. Dit sou geen oodrywing wees om te sê dat die regtervleuel in Suid-Afrika ingeplof het en geen rol meer speel nie. Voorlopig, altans. Want net so min as wat Suid-Afrika kon ontkom aan die nagevolge van die Amerikaanse “burgerregte”-beweging met sy swart onluste, regstellende aksie en gedwonge integrasie, gaan ons die gevolge van ‘n regse beweging in die VSA en Europa ontwyk.

Oor die kort termyn gaan die verskuiwing na links eintlik versnel. Die EFF gaan waarskynlik mag begin proe in die gestalte van deelname aan plaaslike regering en in elk geval geniet die party groot steun onder die land se aartslinkse joernaliste wat feitlik deur die bank anti-blank, anti-Westers en marxisties georiënteer is. Die EFF se publisiteitsmasjien werk reeds oortyd en uit die publisiteit sal die stemme voortvloei. Vandaar ook Malema se huidige houding van: “Kom ons gaan ‘n tweede keer stembus toe!” Hy dobbel daarmee dat die EFF van nou af aan net beter kan vaar.

Ook die DA wat finaal van die oorblywende oud-NP’s in sy geledere ontslae geraak het, is besig om al hoe vinniger na links te beweeg. Indien die party in Johannesburg of Pretoria met ‘n koalisie aan bewind kom, gaan hy baie vinnig moet bewys hoeveel huise vir die “agtergeblewenes” hy kan bou, hoeveel gratis water en elektrisiteit hy kan verskaf en hoe getrou hy aan die “ideaal van Mandela” kan wees, iets wat hy reeds tydens sy verkiesingsveldtog omhels het. Nie veniet nie, het ons ‘n paar jaar gelede al na die DA as die “ANC Lite” begin verwys, iets wat intussen posgevat het, en in die praktyk gaan daar weinig verskil tussen ANC- en DA-beleid wees, ten minste op munisipale vlak. Reeds is Kaapstad, waarop die DA hom roem, se erfbelastings van die hoogste in die land. Die middelklashuiseienaar daar word swaar belas sodat die DA sy (meesal gratis) “dienslewering” in Langa en Kayalitsha kan voortsit.

Die DA onderskat ook hoe vinnig hy van korrupte amptenare in Johannesburg, Pretoria en Port Elizabeth ontslae sal kan raak. “Kaderontplooiing” het in dié stede reeds die volle siklus deurgemaak en waarskynlik is al die metro’s behalwe Kaapstad reeds van bo tot onder met korrupte ANC-lojaliste gelaai. Danksy ons sosialistiese arbeidswetgewing is dit baie moeilik om enigiemand te ontslaan, soos Hlaudi Motsoeneng van die SAUK onlangs uitgevind het toe hy ‘n paar joernaliste wou afdank. Die ANC het waarskynlik steeds groot invloed in die vakbonde. Verwag allerlei rusies en magstryde, ten minste vir die volgende vyf jaar.

Dít alles aan die negatiewe kant. Aan die goeie kant, verteenwoordig die verkiesingsuitslae die eerste tekens van verdeeldheid in die linkse front wat Joe Slovo, Nelson Mandela, Thabo Mbeki en al hanteerders agter die skerms sedert die vroeë negentigerjare gebou het. Nes die NP ineengestort het nie te lank ná die HNP- en KP-skeurings nie, word die regerende party nou deur twee mededingers aan albei kante verswak. Die werklose swart jeug stem vir Malema, veral in die stedelike gebiede, sodat steun vir die radikale swart party net kan toeneem.

Op ‘n manier is die Afrikaner se toekoms twee keer in die twintigste eeu gesteel: een keer toe ons namens die mynhuise en die banke “Bantoe-administrasie” moes toepas tussen 1948 en 1994, asook ‘n tweede keer toe ons in 1994 vir alle praktiese doeleindes ontkieser is. Sedertdien kyk ons hulpeloos toe hoe Links deur die geslaagde monstering van swart rassenasionalisme ons van feitlik al ons regte ontneem: ons eiendomsreg, ons taal- en kultuurregte, ons vryheid van assosiasie, selfs die reg op lewe.

Terugskouend, het ons Bantoe-administrasie – ook op plaaslike vlak – ontsettend goed gedoen, teen ‘n breukdeel van die koste wat nou geld. Afrikaneramptenare het meesal teen baie lae vergoeding, sonder korrupsie en met die minimum aan tegnologie, die miljoene migrante van binne en buite ons land geadministreer, asook van basiese opleiding, mediese en veiligheidsdienste, ens., voorsien. Vergeleke met die huidige opset, was dit ‘n wonderwerk van doeltreffendheid en eerlike regering.

Bantoe-administrasie is – soos soveel ander – nie meer ‘n polities korrekte term nie. Maar die begrip “dienslewering” wat tans feitlik sinoniem met plaaslike regering is, is niks anders nie: dit gaan oor die verskaffing van behuising, water en elektrisiteit aan die swart meerderheid waarvan meeste nie daarvoor kan betaal nie. Ook ID-kaarte, motorlisensies, bestuurslisensies, padwaardigheidsertifikate, ens. Hier in Johannesburg het dit meesal al in duie gestort, daarom ry ek liewers Krugersdorp toe indien ek sulke dienste benodig.

Soos wat die swart bevolking toeneem – ook weens ons oop grense – gaan die behoefte aan “administrasie” en “dienslewering” dienooreenkomstig vermeerder. Goddank dat ons nie meer aan dié burokratiese toring van Babel hoef deel te neem nie, en as verdrukte minderheid met oorlewing besig is.

Ons politieke vyande het hul nou met Bantoe-administrasie opgesaal en ‘n mens kan hulle net alle voorspoed toewens. Gaan besoek die naaste staatshospitaal of die Randburgse lisensiekantore om te sien hoe dit lyk.

Bevry hiervan, asook van politieke invloed of deelname in die algemeen, het daar ‘n hele nuwe ruimte vir ons oopgegaan. Ons kan aan die privaatekonomie deelneem soos nog nooit tevore nie, hier en internasionaal. Teenoor die “konserwatiewe revolusie” (‘n term van Carl Schmitt) wat hom in die noordelike halfrond afspeel, kan ons ons posisioneer as lojale Westerlinge aan wie daar ‘n groot onreg gedoen is en steeds word.

Indien die DA in Pretoria gaan regeer, verstout ek my om te sê dat ons soveel te meer krities en aktivisties met straatnaamveranderings, asook die aaklige term “Tshwane”, sal omgaan. Dalk is die DA ‘n aangenamer vyand om te hê as die ANC! Ten minste verstaan ‘n paar DA’s darem nog Afrikaans, dus sal hulle ons petisies en betogings beter begryp.

Terwyl politieke nasionalisme oënskynlik onder Afrikaners dormant is – anders as in die meeste Westerse lande – bruis kulturele nasionalisme steeds onder ons mense. Die taalstryd is vir ons die belangrikste kwessie wat daar is, asook die opvoeding van ons kinders op skool en op universiteit, juis omdat ons almal besef dat goeie opleiding selfs anti-wit wetgewing en maatreëls troef. Net soos wat Stalin op ‘n stadium sy fabrieksbase moes doodmaak om hulle te kry om nie voorrade te midde van die algemene skaarste in Rusland op te gaar nie, sal die ANC of die DA of die EFF uiteindelik maatskappybestuurders tronk toe moet stuur of moet ophang om hulle te keer om blankes in diens te neem. Ek is ook beïndruk met hoe ons kinders se geslag op die internet woeker, internasionaal vriende maak en dikwels terwyl hulle nog op universiteit is hul eie ondernemings begin.

Die staat en die munisipaliteite kan nie anders as om aanhoudend te verswak nie. Nóg die ANC, nóg die DA beskik oor die vermoë om hul revolusie of sogenaamde “transformasie” deur te voer. Dit is ons behoud. Die ANC en SAKP dreig al twintig jaar vanonder die hamer en sekel met die eerste of tweede revolusies, maar u en ek woon nog steeds in ons huise, ry met ‘n motor, stuur ons kinders na Afrikaanse skole toe, en so meer. Ek wil nie blasé klink nie, maar as dit Europese kommuniste was met wie ons te make had, sou ons nou al lankal les opgesê het.

Wat ons te doen staan, is “metapolitiek”: om ons eie mense, asook die elite, met idees te probeer beïnvloed. Die meeste “altregse” denkers oorsee het tot dieselfde slotsom gekom. Solank as wat die globale media en die universiteite in die hande van die kultuurmarxiste verkeer, is alle gewone partypolitiek tot mislukking gedoem, met die uitsondering van daardie lande waar daar reeds onstuitbare regse of nasionalistiese bewegings bestaan.

Daarmee saam moet ons vlugvoetige nuwe ondernemings bou wat in die skadu van ANC-wetgewing kan floreer, dog nie sonder meer aan die staatsmag onderwerp kan word nie. Voeg daarby die veiligheidskwessie, om fisiek te midde van die geweld en wanorde te kan oorleef, en ons kan sien dat daar baie werk te doen is.

Die Leeus het Saterdag die rugby teen die Hurricanes verloor, en dalk is die uitslag van die munisipale verkiesings nie meer of minder belangrik nie. Maandagoggend gaan ons weer met ons lewens voort.

En dalk is dít rede tot optimisme: dat ons in weerwil van die stortvloed revolusie- en transformasiepraatjies in die media en elders steeds daarin slaag om met ons lewens voort te gaan.

Ons Afrikaanse lewens!

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.
 • Hans Onrust

  Nog even en er volgen weer nieuwe namen voor Pretoria, Bloemfontein en Johannesburg.
  Daarvoor zal altijd animo te vinden zijn bij gebrek aan nog maar enige ‘rightgeousness’.
  Stalingrad, Leningrad, Sverdlovsk of Slovograd.

  Dalk gaan Malema aandring op een of ander simboliese onteiening van blanke grond of bates as voorwaarde om in enige koalisie te dien.
  Dreigen met onteigening, TERWIJL er sinds 1994 duizenden aanvallen op boerderijen en de Boere bevolking plaatsvonden, lijkt inmiddels ook deel geworden van afleiding bestaande uit 2 of meer ingrediënten.

  Op het ‘noordelijk halfrond’ mag Vlaams Belang, omgeven door een zogenaamd ‘cordon sanitair’, jawel ‘cordon sanitair’ alsof het eigen volk vuil betreft !, niet vergeten.

 • Rooikop

  My groot problem met di DA: Hulle is meer effektief as die ANC dog is hulle beleid omtrent100% dieslfde. Hulle gaan ons goed vinniger uitdeel as wat die ANC dit kon vat

  • Vicky Moriarty

   Hulle is baie, baie meer effektief met hulle kommunistiese/anti-blanke agenda as die ANC. Al die Jode wat oor die jare uit die ANC gedruk is, broei nou by die DA. Die DA en die EFF is eintlik maar een party met dieselfde poppemeesters.

   • Rooikop

    Dis my hele punt – hoe meer effektief hulle is hoe meer gaan die Afrikaner bars

 • G

  Die DA het ‘n probleem want as hulle swartes nie die ANC’s se werke kry nie, sal hulle nie weer vir die DA stem nie. Ek glo in elk geval nie die uitslae nie. Kyk hoe het die OVK toegelaat dat Uncle Ronnie (Kasrils) se hoermyde ou Zoempie se spiets ‘gatecrash’. Dit wys mos die OVK het ‘n perd in daai resies. Ek dink die VF het defnitief 100 000 stemme verniet gekry. Dalk het die ANC dit vir hulle pasella gegee vir al hulle goeie ondersteuning. Die hele ding is ‘n klug. Die DA het eintlik pateties gedoen as mens dink hoeveel gratis advertensie hulle kry uit Naspes en die Rooinek koerante. In elk geval is enige iets wat in die politiek hier gebeur irrelevant vir Afrikaners. Dis bietjie afleiding vir die dommes.

  • Heinrich Nienaber

   Ons verkiesing was vry en regverdig. As jy nie dit kan aanvaar nie is jy bietjie verlore. Die DA is ‘n effektiewe hardwerkende party en het baie goed gedoen (4 metros). Die resultate was akkuraat, die VF s’n ook

 • Domkhonto

  Weereens n goeie stuk Dan – dankie daarvoor.
  Oneerlikheid en self-verryking gaan moeilik uitgewis word want selfs in die goeie oue tyd was dit maar daar – maar die anc het heeltemaal die poeps van die hoender afgegryp in hulle strewe na mag – en dit gaan hulle party nog duur te staan kom. Weet egter nie of die DA veel beter gaan doen nie want hulle is ook maar baie liberal van aard – maar minstens sal daar meer wittes wees wat in plaaslike aktiwiteite betrokke kan wees – die fluitjieblasers vir ongeregtigheid ? So – kom ons kyk..

 • henkst

  Julius se prys vir ‘n ANC koalisie is Zuma se kop.

 • Heinrich Nienaber

  Die DA is sosiaal demokraties, nie sosialisties nie Dan.

  • Rutger

   Pure twak. SA is nie ‘n Nordiese land nie. Sulke hareklowery is sinneloos. Die DA is in elk geval verseker net so “sosiaal demokraties” soos die ANC. Dis ook ‘n populistiese swart party wat die aandag weghou van die kapitaliste se doen en late met Marxistiese slagspreuke.

   • Heinrich Nienaber

    Net omdat iemand nie saamstem met wat jy sê nie beteken nie hulle is kommunisties, sosialisties of Marxisties nie. Sekere regses doen dit gereeld…as iemand nie 100% saam met hulle stem nie of anders is, is hulle “oningelig,” “aan die slaap” of “kommunisties.”

  • Guest

   Here’s the thing: Social Democrats in Germany are very much pro-Russian and anti-American. It really does not fit your rants. But because you do not know that, you make the mistake of thinking everybody suffers from the same blind spots.

   • Antonie Geyser

    east germany was called german democratic republic, but it was a big socialist prison

   • Heinrich Nienaber

    They are Social democratic by definition, it doesn’t mean they are like those in Germany

  • In bek aleen, maar in die onder kringe is sosialisme hule grondslag soos met enige linkse siening. Jy kan nie linksheid onder die selfde kam skeer as demokrasie en kapitalisme nie omdat die linkse sienswyse nie vereenselwigbaar is met die twee tems nie. Jy kan wel demokrasie en kapitalisme misbruik om linkse sosialisme te bedryf waar die wat het ryker word en van die Armes en hardwerkendes steel. Klink dit nie vir jou na die ANC nie. Die DA praat die selfde taal as die EFF en ANC so waarom kan Dan hule nie sosialisties noem nie, en die term Sosiaal demokraties dui net daarop dat hulle demokrasie sal gebruik om van jou te steel en jou van jou eindom beroof. Daardie sosiaal dui op sosialisme nie kapitalisme nie waar jy die einaar is van wat jy voor gewerk het nie. Die DA is dalk nie Komunisties nie maar nog steeds sosialisties, jy sal moet loop leer wat al hierdie terms beteken dan sal jy nie joum naam so met ‘n plank slaan in die openbaar nie.

   • Heinrich Nienaber

    As jy bietjie gaan oplees op ander webblaaie (behalwe nou hierdie een want dis duidelik propvol regse propaganda), sal jy sien daar is ‘n groot verskil tussen die DA, ANC en EFF

    • Wel dan verstaan jy duidelik nie Politiek nie, Die ANC EFF en DA het almal presies die selfde Libirale manier van dink. Geforseerde intergrasie en die vernietiging van alles wat westers is. Ek neem aan jy drink nog aan jou ma en het nognie veel van lewens ondervinding nie.

     • Heinrich Nienaber

      Ek verstaan politiek, maar jy verstaan nie die verskil in beleide en gesindheid van hierdie klomp partye uit nie. Kyk na dit uit ‘n neutrale oogpunt en dan sal jy groot verskillr sien

     • Heinrich Nienaber

      Ek vorm my eie opinie. Die mense wat ek ken wat net hulle ouers se opinies herhaal is almal regs

     • Heinrich Nienaber

      Die DA het baie westerse beleide, en ek ondersteun die afforsering van verdraagsaamheid want die teenoorgestelde (verdeling) bied nooit goeie resultate nie (Apartheid).

  • Nevyn

   lol…sjoe, baie mense is aan die slaap, jy is een van hulle bokkie.

 • Heinrich Nienaber

  Gelukkig werk die DA vir almal en nie net Afrikaners nie. Dus sal hulle ondersteuners nie hulle stem mors nie

  • Maddox1

   Ja, soos hulle, hulle eie aanval by name Penny Sparrow, maar swart haat teen wittes wat vra dat wittes opgekap moet word dan is hulle bek lekker stil. As jy glo hulle werk vir almal moet jy ook glo in kersvader en die tandmuis.

   • Heinrich Nienaber

    En as jy val vir Regse Propaganda glo jy seker ook in die tandmuis

    • Maddox1

     Duidelik kan mens sien jy is nog ‘n bog-snuiter, tipies gebreinspoelde wit liberaal. Hou maar aan glo aan jou multi-culti utopia. Dit is gewoonlik julle wat die hardste neerkom op moeder aarde, gee net tyd.

     • Heinrich Nienaber

      Weereens, ek val nie vir regse propaganda nie so ek is duidelik nie die gebreinspoelde een nie. Julle is gewoonlik dies wat af aarde toe kom as julle besef niemand stem saam met julle absurde sienings nie

     • Heinrich Nienaber

      Om my opinie te beledig sonder om dit verkeerd te bewys sê meer van jou kennis en insig as oor myne.

  • DA is nie die Afrikaner se vriend nie, nee DA is ons vyand net soos die EFF en ANC maar hulle weet hulle het groot steun onder die Afrikaners en sal darm meer vir ons beteken as die ander twee.

   • Heinrich Nienaber

    Die DA is nie die vyande van die Afrikaner nie, maar die DA is wel die vyand van die regses. Daar is baie (goeie) Afrikaners in die DA.

    • Ai Heindrich jy lewe tog in ‘n droom wereld, wat het die DA te se gehad oor die afskaffing van Afrikaans by Universiteite? Die grootste Kampvegters vir Afrikaans must fall anders as die EFF is DA Kanidate, kyk tog wat rondom jou aangaan en word tog net Wakker

     • Heinrich Nienaber

      My antwoord op dit is eenvoudig: Dis bloot onwaar. As die DA teen Afrikaans as onderrig taal is, is dit omdat Engels ‘n beter taal is om in te studeer. Dis die internasionale en nasionale besigheidstaal. Ek gaan Afrikaans praat vir die res van my lewe en my kinders ook, maar ek gaan nie daarin my graad kry nie

     • Al wys al die studies wat al ooit gedoen was op moedertaal onderrig dat dit beter is om onderrig in jou moedertaal te ontvang as in ‘n ander taal? Nee jy reik na strooi halms en is ‘n uitverkoopte Afrikaner, nee begin praat eerder maar Engels, maar as jy regtig wil voorberei vir die toekoms sal jy eerder Manderin moet aanleer, los Afrikaans vir die wat trots is op hulle herkoms. Kyk na die uitsprake van die EFF en DA sonder jou politieke korekte bril en jy sall sien dat die twee partye se sienings nie veel verskil nie, en dan sal jy dalk kan verstaan wat ek vir jou probeer se.

     • Heinrich Nienaber

      Reg dan, so kry basiese onderwys tot matriek in jou moedertaal, soos wat ek en ander Afrikaanse kinders doen, maar daarna gaan swot jy in Engels want die wêreld verstaan dit ten minste

     • As iemand nie met jou saamstem nie is dit nie te se hulle is regs en onverdraagsaam nie, maar meskien moet jy eerder aandag gee aan wat mense vir jou se, meskien kan jy leer daaruit. Maar jou antwoorde drup van oningeligte liberale denke. As jy dan so graag in ‘n taal wil leer wat vir jou die wereld sal oopmaak gaan leer in Manderin in Sjina, dit is eerstens nie westers nie, en daar is meer mense in die wereld wat Manderin praat as Engels.

      Maar om terug te kom by die DA, hulle is erg anti Afrikaans, as jy dit nie uit die optredes van hulle kanidate, veral die engelses en swartes kan waarneem nie is jy digter as wat ek dink.

      En nee jy is totaal en al verkeerd, dit is bewys dat mense van enige ouderdom beter inligting stoor en verwerk in hulle moedertaal. As jy dit klaar geleer het is dit maklik om dit toe te pas in enige ander taal. Maar dit sluit aan by wat ek voorheen vir jou gese het, jy is bai oningelig en dit spreek van ‘n linkslibiraale ovoeding, ek hoop nie jou ouers is verantwoordelik daarvoor nie want dit reflekteer sleg op hulle en gee jou ‘n agterstand in die samelewing.

     • Heinrich Nienaber

      Engels bly steeds die besigheidstaal in ons land en die weste

     • Heinrich Nienaber

      Links en liberaal is nie oningeligtheid nie. Dis baie onverdraagsaam om so te aanvaar

     • Heinrich Nienaber

      En selfs as ek en ander lede in die DA oningelig is…ons is steeds goeie regeerders. Kaap Stad en die Wes Kaap is in goeie hande, waar die DA regeer gebeur dinge, en selfs mense op hierdie webblad sal dit en het dit erken

     • Heinrich Nienaber

      Eks trots op my herkoms, maar nie trots oor die regse onverdraagsaamheid onder sekere mense in my kultuur nie

     • Jy is duidelik nie trots op jou herkoms nie, as jy was sou jy tenminste die vyande van jou taal kon identifiseer, maar jy kom op vir hulle, dus is jy ook ‘n vyand van jou taal.

     • Heinrich Nienaber

      Eks trots op Afrikaans, maar glo nie dis so tragies as dit verwyder sou word as universiteitstaal nie.

    • Vicky Moriarty

     Daar is geen Afrikaners in die DA nie. Al die “Afrikaners” is Jode met Afrikaner name.

     • Heinrich Nienaber

      En wie besluit wie is Afrikaners en wie is nie Afrikaners nie? Dis mos nie net lukrake mense se besluite nie. Afrikaners is Afrikaners. Patricia de Lille het nie dieselfde idees as jy nie, maar sy bly steeds ‘n Afrikaner, nes Van Zyl Slabbert en Max du Preez en Zach de Beer.

     • Vicky Moriarty

      Nie almal wat Afrikaans praat, beskou hulself as Afrikaners nie. Nie een van die mense wat jy genoem het sien hulself as Afrikaners nie. As ek more besluit ek is ‘n Han Chinees, maak dit my ‘n Han Chinees ? Sal ek in China as ‘n Han Chinees aanvaar word ?

     • Heinrich Nienaber

      Max du Preez beskou homself definitief as ‘n Afrikaner, hy het al self so gesê. So jy kan nie vir hulle praat nie. Net soos elke persoon nie net hulle identiteit besluit nie, kan jy mos ook nie vir ander besluit nie.

     • Vicky Moriarty

      Ek het al seker 10 opstelle van Max gelees waar hy “bedank uit die Afrikanerdom”. Wys vir my die stelling waar ek namens alle Afrikaners praat. Nee Wag! Wys vir my ‘n stelling waar ek of enigiemand hier op praag “namens iemand anders praat”. Kom! Wys vir my die stelling.

     • Heinrich Nienaber

      Jyt gesê mense wat ek opgenoem het beskou hulself nie as Afrikaners nie. Jy kan nie namens hulle praat nie. Max verwys na homself as Afrikaner en het seker bedoel dat hy bedank uit Afrikanerdom, hy het verwys na diegene wat glo in Afrikaner Nasionalisme. Hy het waarskynlik ‘n grap gemaak en verwys na die feit dat alhoewel hy ‘n Afrikaner is, hy nie wil asosieer met nasionaliste, Apartheid. So dis net sekere Afrikaners waarmee hy nie sal wil assosieer

     • Vicky Moriarty

      Ok. Gaan koop dan Max se boeke, hy het aanhangers soos jy se finansiele ondersteuning nodig.

     • Heinrich Nienaber

      Ek sal hulle vir jou ook aanbeveel, sy stories maak sin hoor.

     • Heinrich Nienaber

      Toe Max en Van Zyl Slabbert saam op die Dakar konferensie was in 1987 het hulle verskeie kere ook genoem dat hulle Afrikaners is wat onderhandel

     • Heinrich Nienaber

      My punt is juis dat jy nie iemand as minder van ‘n Afrikaner kan beskou oor hulle nie met jou saamstem nie

     • Vicky Moriarty

      Behalwe Verraaiers, soos die wat tydens die Boereoorlog gehang is.

 • Antonie Geyser

  ‘apartheid’ (blamegame) gaan weer gebruik word as verskoning om die anc regering se onvermoe om te regeer toe te smeer. Wat betref die stemmery, as hulle al hul mag gaan verloor met tyd, gaan hulle dit nie so aanvaar nie,
  die mense met haat en ‘revenge’ gevoelens gaan geradikaliseer word, veral in die ‘townships’. media en ander sal sorg dat ons nie vegeet van apartheid nie. Hier gaan dit om ‘beskaaftheid’ teenoor ‘barbaarsheid’, waar die britte, franse, italianers nog altyd deur die eeue baie lief vir die anderskleuringes was en geglo het dat jy mense as n groep ‘beskaaftheid’ kan aanleer d.m.v. die bybel, geleerdheid, om hulle ‘op te hef’, maar dit is nie n ‘exact science’ nie – groot ‘drop out’ syfer.

 • Heirich Austerlitz

  There are a few things that I can clearly see bothers you, bu these are small little details. The EFF in so far as they quote from Marxist literature, will only ever be a Marxist movement on paper. Keep in mind that Marxist ideology calls for a class-less society where everyone gets the same, has the same, apears the same, and most importantly earns the same. I promise you, that if some wiser person were to explain this to our chap Julias, he would change their core ideologies in less than a minute, for you see, Julias love things, he loves money and the things it buys him. If he was to live in a society where he would earn the same as his maid, drive the same car asbeverybody else and wear a state issued watch instead of his Breitling, he would flee this country faster than a ATM robbery! I’ve long since said the same about the ANC and SACP. They were only against the capitalism of the apartgeid government because they did not benefit from it, but now that the tables have changed, they love it for it brings them Maseratis, Porches and Ferraris, expensive cellphones and most importantly, expensive liquor. Don’t worry about the EFF, usefull idiots at most.

  • True words, Marxism meaning change in Africa from what it means to I want what you have worked for and I want to steal it from you with laws that I will make to legalize theft. If that laws does not work anymore I will change them again until you have nothing to steal anymore and go and find a place were I can not steal from you anymore. Then I will blame you and give the country to the Chinese, maybe I can one day steal from them again. Auk they have stole the country from us and we can do nothing because they are much more than what we are, now we must work for them like slaves.

  • Owen

   The EFF are simply a flash in the pan, all talk.
   They can never ever win an election in RSA, thy have only one purpose,
   They are being funded out of London to weaken the ANC so the DA can take the slack.

   • Owen

    Remember that none of those who join the EFF are from the DA but rather the ANC.
    This only helps to make the DA stronger against the ANC.

   • eduard

    “Divide and conquer” – die ou marxistiese konsep. Ons is in die sop as die SAKP homself as ‘n politieke party verkiesbaar stel.

  • Antonie Geyser

   It will not come down to that- they will not ‘suffer’ with their own people. In U.S.S.R the party officials had their own cars, even a shop where they could buy luxury goods from oversees, dachas at the black sea, etc. But maybe jul ass is still working for anc faction, the elections was a ‘sleigh of hand’ , ‘eye blind’ party trick

 • Owen

  There are absolutely no parties today who represent white Afrikaner or conservative interests this is why I stopped voting in 1994.

  The DA also support AA & BEE & Maimane has said in the past he wants to speed up land reform, as for the FF+, if Zille offered him a place at the gravy dish, Mulder would also take it.

  • Dion Benny

   Almal dieselfde

   • Ou Transvaal

    KOLSKOOT!!!

 • Anton Schutte

  aan die einde van die dag is die eintlike vraag; kan twee ras groepe wat myle ver verskil, langs die selfde vuur sit. Ek glo NIE….Daar is fundamentele verskille in ons humaniteit, intelligensie en ons vermoëns om te oorleef. Selfs al het ons twee groepe nou, vir die eerste keer ontmoet (iaw, sonder haat en geskiedenis) glo ek dat ons, soos olie en water, net nie kan meng nie. Ek is bevrees, dis ons of hulle….en op die oomblik het “ons” nie die rugraat om te oorwin nie.

 • Jared van Niekerk

  “In the final analysis the DA secured 26.89% of the total vote. In 2011,
  it managed 23.94%. So, from the last local government elections, the DA
  has grown just 2.95%. That is hardly representative of any watershed
  breakthrough; in fact, it is an almost inconsequential increase in the
  big scheme of things.”

  Gareth van Onselen, voormalige DA-strateeg.

 • Karel Combrinck

  U is heeltemal reg Doktor, om die positiewe uit lig: Maandagoggend gaan ons weer met ons lewe voort. Solank ons darem ook dink aan dié wat Maandagoggend geen lewe meer het om mee voort te gaan nie.

 • Ou Transvaal

  Dit is interresant om die uitslag persentasie van die Kaap te sien , DA met 66,6% …..die getal van die mens of sien ek miskien iets wat nie daar is nie .
  Die feit bly staan dat absoluut niks verander het na die verkiesing nie en dit sal ook nie met ‘n verkiesing verander nie!!!
  ‘n Wel deurdagte skrywe Dr Dan ..

 • Heinrich Nienaber

  Net omdat ek lees wat jy sê beteken nie ek stem saam daarmee nie

  • Jou geheim is veilig, ons regses is nie soos die linkses nie, ons laat toe dat andermense hulle eie opienies het.
   Net om jou ‘n bietjie meer intelig aangaande die verskille tussen Regses en Linkses.
   BV as jy gaan kyk na die leestsof wat Regses en likses lees sal jy vind dat ‘n Regse persoone ‘n redelike wye spektrum van inligting bronne gebruik om tot beslissings te kom. Daar is normaalweg ‘n groot hoefeelheid geskiedenis en dan linkse sienninge en regse sienninge sodat ‘n ingeligte besluit geneem kan word. Daarom sal jy sien dat ‘n Regse persoon se biblioteek normaalweg ‘n weie verskeidenheid boekke bevat, ook boekke wat jy nie in sy biblioteek sou verwag nie.

   Links geoorheenteerde mense het nie veel erg aan geskienenis nie en dan is dit ook omtrent die sefde vir hulle om regse materiaal te lees as wat dit vir ‘n Christen is om die Sataniese bybel te lees. As jy dan ook kyk na die bibloteek van ‘n linkse persoon sal jy min of geen boeke daarin vind wat regsgeooreenteerd is nie. Geskiedenis boekke sal beperk wees tot die van linkse organisasies ens.

   Hierdie tendens is dan ook baie duidelik as jy kyk na hoe regses gereeld vir linkses daarop wys dat hulle oningelig is. Die linksdenkendes raak dan redelik ongeskik want hulle dink dat hulle goeie navorsing gedoen het of dat hulle ‘n links liberale denkwyse ver vehewe bo die regse konserwatiewe denkwyse is. Die vout wat hulle egter begaan is dat die Regs Konservatiewe manier van dink gebaseer is op ‘n baie wyer veld van navorsing as wat die emosie gedrewe Links Liberaale denkwyse is.

   Jy jouself maak jou daaraan skuldig deur na een aspek van die DA te kyk en dan bankvas agter hulle staan, jy is breid om jou toekoms op die spel te plaas sonder dat jy die geskiedenis van die DA in ag neem. BV jy is bereid om Afrikaans uit die instansies te laat verwyder, instansies wat totstand gekom het deur die Afrikaner. As daar nie meer Tersiere Afrikaanse instansies is nie gaan dit nie meer lank wees voor daar nie meer sekondere of primere onderwys in Afrikaans plaasvind nie. Maar jy het dalk nie so ver gedink nie ne, presies dit is die probleem met die linkse denke, Oningeligte besluitneming gebaseer op swak navorsing en gedyf deur emosies. Jy kan dit dan ook vergelyk met die optrede van ‘n verkragter wat deur sy hormone gedryf word en die wet en die persoon totaal en al minag net om sy luste te bevredig.