Karel Combrinck: Israel quo vadis?

Die meeste Afrikaners het ‘n sagte plek vir Israel en die Israeli’s. Dit is omdat hulle parallelle sien tussen ons situasie en hulle s’n: Soos ons, het hulle ook ‘n moderne en ontwikkelde land uitgekap uit ‘n halfwoestyn en dít in die aangesig van vyandige menigtes wat hulle omring. En dan kom daar darem seker ‘n tikkie Bybel ook by. Maar dit is sover as wat die ooreenkomste strek, want daar is meer verskille as parallelle: Ons het nie betekenisvolle en invloedryke Afrikanergemeenskappe in bykans elke land ter wêreld nie, ons beskik nie oor ‘n wêreldwye medianetwerk nie, ons word nie gerugsteun deur ‘n magtige internasionale bank- en finansiële stelsel wat in groot mate deur ons beheer word nie en ons het nie die magtigste land op aarde wat ‘n beskermende hand oor ons hou nie. Inteendeel, het daardie land ‘n sleutelrol gespeel om ons ondergang te bewerkstellig. Ons het ook nie die kundigheid, lewenservaring, taalvaardighede en uitgeslapenheid wat kenmerkend van die Israelse bevolking is nie. En dan, die belangrikste verskil van almal: Die Israeli’s het nie halfpad tou opgegooi nie.

Enigeen wat belangstel in wêreldgebeure sal sekerlik bewus wees van die kardinale rol wat die staat Israel daarin speel. In enige toekomstige globale konflik en dit bly maar steeds ‘n potensiële bedreiging, sal Israel direk of indirek ‘n sentrale plek hê. Reeds lê die oorsaak vir die radikalisering van die Arabiese wêreld, met gepaardgaande terrorisme wêreldwyd, by die Verenigde State van Amerika se volgehoue en onvoorwaardelike steun aan die staat Israel. So is Rusland se hulp aan Sirië direk toe te skryf aan ‘n poging om ‘n teenvoeter te skep vir Amerika se Midde-Oosterse vesting in Israel.

Pas is daar in die Veiligheidsraad van die VN die soveelste resolusie aangeneem waarin die vestiging van Joodse nedersettings oos van die Jordaan in die sg. “besette gebiede ” veroordeel word. Veertien van die vyftien VR-lede het ten gunste van die voorstel gestem. Een, naamlik die VSA, het buite stemming gebly. Hierdie is ‘n nuwigheid betreffende Veiligheidsraadresolusies rakende Israel insoverre as wat die VSA tot dusver konsekwent sy veto teen sulke resolusies uitgeoefen het. Die Israelse eerste minister, mnr Netanyahou, het die weerhouding van die Amerikaanse veto as ‘n dolksteek in die rug beskryf.

In die afwesigheid van die Amerikaanse veto beteken dit dus dat die resolusie aangeneem is en dat Israel se kolonisering van die Oosoewer nou “verbied” word. Polities is die VR-resolusie uiteraard ‘n terugslag vir Israel, maar in die praktyk sal dit waarskynlik geen uitwerking hê nie. Ten spyte van die VSA se weerhouding van sy veto, is dit ondenkbaar dat Amerika bv. sal meedoen aan militêre optrede om die VR-besluit op Israel af te dwing of dergelike optrede selfs sal toelaat. Israel het ook reeds by monde van sy eerste minister, mnr Benjamin Netanyahu, bekendgemaak dat hulle nie aan die resolusie gehoor gaan gee nie.

Interessant van die geskiedenis tussen Israel en die VN is dat daar oor die jare dosyne besluite in die VN geneem is wat aspekte van Israel se beleid veroordeel. Almal het tot dusver op dowe ore geval, danksy Amerikaanse steun. So is daar sedert die stigting van die staat Israel in 1947 digby driehonderd besluite in die Algemene Vergadering geneem wat teen Israelse beleidsrigtings en optredes gemik is, asook tweehonderd-en-dertig resolusies in die Veiligheidsraad. Hierbenewens is Israel sedert 2013 ook nog in 45 resolusies van die VN se Raad op Menseregte veroordeel. Voorts het die Algemene Vergadering van die VN ook ‘n aantal resolusies aangeneem met die strekking dat die strategiese verbintenis tussen die VSA en Israel die Israeli’s aanmoedig om ‘n aggressiewe uitbreidingsbeleid te volg. ‘n Beter illustrasie van die onmag van die Volkereg as bostaande, is moeilik te vinde. Dis duidelik dat die Volkereg en sy hoofinstrument die VN, ‘n tandelose tier is en dat mag ten slotte die deurslaggewende faktor in internasionale betrekkinge bly.

Wat is nou die verklaring vir die weerhouding van ‘n Amerikaanse veto in die jongste VR-resolusie rakende Israel? Dit is alombekend dat mnr Obama geen ooghare het vir mnr Netanyahu nie, maar dat dit genoegsame rede is om die VSA van sy vetoreg in hierdie geval te laat afsien, lyk vergesog. Meer waarskynlik is dat Amerika weet dat sonder aktiewe Amerikaanse steun daar in elk geval geen sprake kan wees van dwangmaatreëls teen Israel nie ongeag van wat die VN besluit en dat dit dus eintlik onnodig is dat hy sy vetoreg hoef uit te oefen, veral aangesien die Amerikaanse veto in resolusies rakende Israel vir Amerika baie vyande wêreldwyd maak. As dit nodig word, sal Amerika enige VN-resolusie waarvan hy nie hou nie bloot verontagsaam. Dit sal natuurlik nie die eerste keer wees dat die VSA die prosedures en beginsels van die Volkereg ignoreer nie. Tydens die oorlog in Irak het die VSA hom gewoon afgevee aan die Volkereg sodat die sekretaris-generaal in 2004 oor die inval gesê het: “I have indicated it was not in conformity with the UN Charter. From our point of view, from the Charter point of view, it was illegal.”

Wat van mnr Trump? Ons staan op die vooraand van die intrede van mnr Trump as president met sy eie beleid en aanslag oor die internasionale politiek. Ons weet natuurlik nog nie wat sy beleid jeens Israel presies gaan behels nie, maar voorlopige aanduidings is dat hy ‘n hoogs simpatieke houding teenoor Israel gaan inneem. Hy het reeds aangedui dat hy ten gunste is van die verskuiwing van die setel van die Israelse regering van die huidige hoofstad, Tel Aviv, na Jerusalem, iets waarvoor die Jode reeds dekades agiteer en op ‘n uiterste provokasie teenoor die Arabiese wêreld sal neerkom.

Sover het ons die een en ander gesê oor die politieke, strategiese en regselemente van die “Israelkwessie”. Ons kyk dus nou na enkele van die meer fundamentele aspekte. In ‘n neutedop: Die staat Israel het tot stand gekom met die sg Balfour-deklarasie. Die Balfour-deklarasie was ‘n brief gedateer 2 November 1917 van die Britse minister van buitelandse sake, Lord Arthur James Balfour, gerig aan Baron Walter Rotschild, waarin hy onder meer die volgende sê:

“His Majesty’s government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country .”

En daarmee was al die bestanddele vir ‘n politieke tydbom dus byeen. Sy Majesteit se regering besluit om ‘n Joodse staat te vestig op grondgebied wat aan iemand anders behoort en deur ander mense met ‘n ander taal en geloof bewoon word. Uit die staanspoor was die stigting en bestaan van die staat Israel dus volkeregtelik onwettig. Waarom het Sy Majesteit se regering dan nie die Joodse staat gevestig in Wallis, of Northumbria of in Skotland nie, as hulle dan so vrygewig wou wees? Die rede is natuurlik dat die grondgebied wat tans deur Israel beset word in bybelse tye deur Jode bewoon is. Let wel dat Israel selfs in bybelse tye die grond van ander afgevat het. En as ons darem almal moet terugkeer na die situasie wat geheers het in bybelse tye! Amerikaanse konserwatiewes (die sg. “Christen-Sioniste”) gaan sover as om te glo dat die Jode eers na Israel moet terugkeer voor Jesus se tweede koms sal plaasvind…

Wat was egter die sin van die blote voorwaarde dat niks gedoen mog word wat die siviele en godsdienstige regte van die inheemse nie-Joodse bevolking sou benadeel nie? Wat was Sy Majesteit se regering dan nou van plan om te doen as hierdie voorwaarde nie nagekom was nie en die Palestyne se regte vertrap was, soos inderdaad gebeur het? Was die bedoeling dan om die Balfour-deklarasie op te skeur en die Jode weer terug te bring Engeland toe? Die vraag wat ‘n mens noodwendig moet vra en wat selfs baie Jode wêreldwyd vra, is of dit raadsaam was om die staat Israel hoegenaamd tot stand te bring. Kon daar ooit enige twyfel wees dat wanneer die Jode eers op Palestynse grondgebied gevestig is, hulle noodwendig sou groei en uitbrei en dat die regte van die plaaslike bevolking daardeur geraak sou word?

Net om te verstaan hoe dinge werk : In Julie 2015 is ‘n ooreenkoms onderteken deur die VSA, Duitsland, Frankryk, die VK, ‘n verteenwoordiger van die Europese Unie, Rusland, Sjina en Iran ingevolge waarvan Iran ondeneem om sy militêre kernkragprogram te staak met as teenprestasie die opheffing van ekonomiese en tegnologiese sanksies teen Iran. Die ooreenkoms is deur die Veiligheidsraad van die VN onderskryf. Israel was onversetlik teen die ooreenkoms gekant. Die logika van hierdie teenkanting is uiteraard dat Israel beide sanksies teen Iran en die staking van die Iranese kernkragplan wou hê en hierdie begeerte op die VSA wou afdwing. Deel van die ooreenkoms was dat Iran gereelde inspeksies van sy kernkraginstallasies deur die Internasionale Atoomkrag Agentskap (IAA) moes toelaat wat hulle inderdaad uitgevoer het. Vroeër vanjaar het die IAA verslag gedoen dat die Iranese regering die verbod op verdere ontwikkeling van kernwapens stiptelik nakom. In weerwil van hierdie bevinding en in weerwil van die bestaan van die ooreenkoms dus, het die Amerikaanse Kongres enkele dae gelede besluit om die sanksies teen Iran vir nog tien jaar te verleng. Vanselfsprekend het die Iranese regering aangekondig dat hulle dan ook nie van plan is om die bepalings van die ooreenkoms te eerbiedig nie.

Dis duidelik dat die bedoeling is om die Iranese te provokeer om hulle kernkragprogram te hervat wat noodwendig ‘n reaksie van die VSA sal uitlok. Hierdie is ‘n perfekte voorbeeld van die manier waarop Israel daarin slaag om die wêreld, en veral die VSA te manipuleer.

Die verontagsaming van die ooreenkoms met Iran, insluitend die vereiste van inspeksies, die bevindings waarvan dan geïgnoreer word, herinner sterk aan die situasie voor die oorlog in Irak toe die verslag van mnr Hans Blix aangedui het dat na 700 inspeksies geen tekens van wapens van massa vernietiging in Irak gevind kon word nie, waarna die VSA Irak nogtans binnegeval het.

Dis egter so dat Amerikaanse steun aan Israel geleidelik al hoe meer problematies word. Na baie jare van nek uitsteek om Israel ter wille te wees, en in die proses invloed wêreldwyd in te boet, begin die Amerikaners se geduld moontlik nou stadigaan opraak. Mnr Trump mag miskien opnuut Amerika se onvoorwaardelike steun aan Israel toesê. Daarvoor sal ons moet wag om te sien. Feit is, die een of ander tyd sal mnr Trump se geduld ook opraak.

Ten slotte dus: Ten spyte van die politieke terugslag vir Israel met die jongste VR-resolusie, sal sake in Israel voortgaan soos tevore. Israel sal nie die vestiging van nedersetings aan die Oostekant van die Jordaan staak nie en niemand sal of kan iets doen om hulle daartoe te verplig nie. Wat ook sal voortgaan en miskien nog sal vererger, is die vlaag terroriste-aanslae wêreldwyd teen Joodse en Amerikaanse teikens en teen almal wat as bondgenote van bogenoemdes beskou word: meer en meer gruweldade, meer en meer verminkings, meer en meer bloed, meer en meer trane. Want ongelukkig is dit so dat daar vir die situasie in Israel, benewens die verdeling van die land in twee volkome onafhanklike state, haas geen oplossing is nie en vir hierdie oplossing is die Israeli’s nie te vinde nie. His Majesty’s government was van al hierdie komplikasies niks te wagte nie.

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.
 • Vicky

  As jy op hierdie stadium n blanke is wat Israel ondersteun, weet ek nie wat om vir jou te se nie.

  • Karel Combrinck

   Vriend Vicky, dankie dat jy minstens die moeite gedoen het om kommentaar te lewe. Ek kry egter die indruk dat jy net die eerste paragraaf gelees het, want in die res van die stuk is daar niks wat ondersteunend van Israel is nie. Die eerste paragraaf is ook nie juis ondersteunend nie, maar bevat bloot die objektiewe stelling dat baie Afrikaners Israel simpatiek gesind is. As jy meen dat ek in daardie opsig verkeerd is, sê dit dan maar. Boweal, lees eers die res van die stuk ook en lewer dan sinvolle kommentaar, soos om spesifiek op gevalle te wys waar ek ondersteunend van Israel is.
   Beste groete.

   • Vicky

    Hi. My opmerking was sommer in die algemeen. Ek het nog nie eers jou stuk gelees nie.

    • Up Nongolosh 28.

     Jy seker die response was wel deurdag?

   • Up Nongolosh 28.

    Inteendeel.
    Het begin wonder of die Islamic Judicial Council druk op Praag uitgeoefen het !?
    Nietemin.
    Staan ek steeds voor n keuse om óf deur n Jood óf deur Islamiet bedonner te moet word… laat dan maar die Jood toe om die doringtak deur my g@t te trek.

    • G

     Nie een nie. Israel se probleme gaan eskaleer. Die druk teen Bibi kom van die Pentagon omdat hy te vriendelik met Trump is want Trump gaan die neoconte se nes daar roer. Die dae van belasting geld steel vir die militêre kompleks is getel en die linkse Jode gaan Israel vir die honde voer soos die klerk. Sonnige dae lê voor en die idiote by die geheime diens sal nou ander idiotiese denkraamwerke moet uitdink wat nog hoër bokant hulle vuurmaakplek lê.

     • Vicky

      Presies, hoekom eindig albei keuses in marteling? Watter tipe denkwyse is dit ?

  • Madmax

   As jy nie Israel ondersteun nie is jy nie n Christen nie, finish en klaar!

   • henkst

    Israel is ‘n Sionistiese staat en is die breinkind van Theodor Herzl wat verantwoordelik was vir die vestiging van 20 nuwe Joodse nedersettings in Palestina tussen 1870 en 1897.

    • Johan

     Jou logiese uitleg val op die rand van Madmax se emosionele drein wat dit net gaan insuig.
     Israel se grondlegging het met baie bloedvergieting met aan die een kant, die Britte en Jode, en aan die ander kant, Palestyne gepaard gegaan. Van die tyd af is die haat van die Palistyn jeens Jood gebore en gevoed. En moslems word groot met haat as riglyn hoe om hulle gedrag teen nie-moslems te reguleer.

   • Vicky

    Daar is so baie Alt Regse meme’s wat ek jou kant toe kan gooi, maar ek vermoed jy is of n trol of n baby boomer cuck so verlaat asb praag se blad en gaan sterf in n oorlog teen een van Israel se vyande. Is jy ook daai tipe mens wat se dat ware Christene nie apartheid mag ondersteun nie? Is jy een van daai wat se dat wetenskap nie bestudeer mag word nie? Is jy een van daai wie dink Adolf H was die duiwel? Word wakker. Lees bietjie 1 van die Jode se boeke en sien wat hulle van jou dink.

    • Jacques

     Mooi so Vicky. Afrikaners en mense van ander volke word wakker, al is dit stadig. Mense moet besef dat jy Israel en die Jode moet verstaan as jy die geskiedenis van die 20ste eeu wil verstaan. Hulle het baie meer invloed as wat meeste mense besef: Hulle is die eienaars van meeste sentrale banke in die wereld, die IMF, die Wereldbank, ens. Hulle Besit die hoofstroom pers, hulle besit Hollywood. Hulle vorm die opinies van die wereld. Hulle maak slawe van volke, oftewel Goyim, deur die beheer van finansiële instellings. Arme Adolf H het net regverdigheid wou terugbring, maar die opinievormers het seker gemaak dat mense dit nie maklik sou besef nie.

     • Vicky

      Top Kek!

     • Verkenner

      En nou Putin wat optree teen die Jood, daarom al die aanvalle op hom en Rusland!

     • Jacques

      Jy sal Putin baie hoor praat van die “Unipolar World” waarteen hy gekant is. So die Jode sal alles in hul vermoë doen om hom te diskrediteer. Hy bevark hulle Nuwe Wereld Order plannetjies.

    • Jaco Steyn

     · Only Jews are human. [Gentiles] are animals. (Baba Mezia 114a-114b.) – http://groups.yahoo.com/group/hidayahnet/message/49413

     · Even the best of the [Gentiles] should be killed. (Babylonian Talmud) – http://www.sunray22b.net/jewish_encyclopedia.htm

     · All [Gentile] children are animals. (Yebamoth 98a.) – https://groups.google.com/forum/#!msg/alt.clearing.technology/enQzcCP70Tk/qsgthdzqctsJ

    • eduard

     Vicky, jy kort ‘n Bell’s. Jy slaat die spyker so telkemale op die kop. Die probleem le by die sg. “Christene” wat nog steeds aan die konsep aanhang dat die “jode” die “uitverkore volk” is, wat hulle per slot van rekening nie is nie. Ek gee nie ‘n blou duit wie die uitverkore volk is nie, maar dit is nie die jood nie. ‘n Jood is ‘n edomiet.

     • Up Nongolosh 28.

      Dinge neig in n rigting waar dit nie per se gaan oor Jood se g@t lêk aldan nie.
      Dink anti-Blank.

    • Götterdammerung

     Ergo die #AltRight term #Christiacuck. Hulle sal hulle eie versaak om tog net bietjie g@t te kruip by Israel.

     • Vicky

      As jy hoegenaamd cuck gaan jy getrol word, so eenvoudig soos dit. En jy is vir altyd gebrandmerk, jy sal nooit ooit weer in die Alt Reg welkom wees nie.

   • Verkenner

    Ek is nie een nie, christenskap het baie veralgemeen en geen waarde meer vir my persoonlik nie. Die heedendaagse jood mislei, verneuk, misbruik ens elke ander ras tot sy voordeel en selfs die arabiere. Hulle is die parasiete vd wereld wat godsdiens, geld en politiek beheer in elke land vandag, maar voorgee dat hul die verontregte nasie is en kry dit goed reg om mense soos jy te mislei my vriend. Die waarheid kom altyd uit, so sal die jood ook eendag erken dat hul n sinagoge vd satan is.

   • Jaco Steyn

    Madmax. Is jy ooit bewus van die feit dat slegs ongeveer 2% van Israel se bevolking hulleself as Christene beskou? Lees gerus die Wikipedia artikel, “Religion in Israel”, in verband
    hiermee.

    • Madmax

     My kommentare word verwyder deur praag. Hulle hou nie van andersdenkers nie. Snaaks hul verdrae jou en henkst.

     • G

      Ongelukkig het hulle nog nie alles van jou verwyder nie lyk dit my.

     • Madmax

      So jy is ook onverdraagsaam teenoor jou medemens.

     • G

      Nee, my medemense het grysstof. Hoekom moet jy in elk geval almal verdra? Het jy die Naspes onderlede?

     • Götterdammerung

      En tog sien ek jou gesanik nog steeds

     • Madmax

      En ek sien jou gesanik gereeld op twitter

     • Götterdammerung

      En tog het jy nie die moed van jou oortuigings om my verkeerd te probeer wys nie. Wat ‘n hulpelose skapie is jy nie. Punt is, jy lieg (hoe verrassend) – Praag het nie jou kommentaar gesensuur nie

     • Vicky

      SJW always project. Ek is by al die ander SA websites verban.

     • Madmax

      Verkeerd oor wat? Hulle het dit verwyder en is te slapgat om dit te erken.

     • Vicky

      Ten minste probeer hy n stem aan SA Regses gee op Twitter, ek besef die volk is amper uitgewis maar ten minste probeer hy, anders as jy.

     • Riaan Slabbert

      Dit word nie verwyder nie…dis net jy wat so stadig lees dat jy nie by dit uitkom nie.

   • Götterdammerung

    Waar kom jy aan daai pot snot? Nerens in die Bybel of in my geloof word ek as Christen aangedui om ondersteuning aan Israel te verskaf nie. Eerder sou ek hulle nie ondersteun synde dat na 1986 het Israel die Afrikaner verraai – snaaks dat dit gebeur het nadat hulle ‘n gros Uranium uit die Broeders uit gekry het.

    • Vicky

     Klap jy hom nou soos Vader die rebel scum in Rogue One geklap het.

    • Madmax

     Gen 49:8 Judah, thou art he whom thy brethren shall praise: thy hand shall be in the neck of thine enemies; thy father’s children shall bow down before thee.

     Gen 49:9 Judah is a lion’s whelp: from the prey, my son, thou art gone up: he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?

     Gen 49:10 The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be.

  • eduard

   Wat is die verskil tussen ‘n Jood, Judeer, Judahiet, Israeli, Israeliet, Hebreer en ‘n Edomiet?
   Die sg. “jood” is ‘n gekaapte woord van Judeer. Judeers was die inwoners van Juda wat in die suide was. Edomiete was judeers.
   Israel was nooit eintlik ‘n land nie. Die Huis van Israel was ‘n volk gewees en hulle was nie jode nie.

   • Vicky

    Baie dankie, se dit asb vir ons uber Sionistiese baby boomer cuck vriende.

 • 11petrus2

  DIE AFRIKANERS, DIE ISRAELI JODE EN DAAI GEKOOPTE AFRIKANER BOKRYERKOLONIE IN ZA,….. NOUAL VIR MEER AS N 100 JAAR WORD GERAFINEERD AL TOU-OPGOOIEND SAAM-SAAM GESTEEL,…. EINTLIK MOET DIT WEES AFRIKANER QUO VADIS?…as dit nie Oom Paul was nie dan was dit Botha, was dit nie Oom Jannie nie, dan was dit DIV,..was dit nie Pik nie , dan was dit Stef, was dit nie Boshoff nie dan was dit Mulder, was dit nie Pienkvarkie, dan is dit Afriforum ……nee ooo f**k red nou so n konkoksie…..!

 • G

  Die ooreenkoms is apartheid want dis wat die 2staat oplossing beteken. Met die Israelis en palestyne in een staat, sal die Palestyne hulle lag-lag uitteel. Dit sal ‘n uitkoms vir die res van die wêreld wees want dan moet Londen die rampokker nes hoofstad word en dis klaar Moslem.

 • Johan

  Wat vir my uitstaan is die feit dat een van die belangrikste beginsels van oorlogvoering (Sun Tsu) is om die vyand te verslaan sonder om oorlog te voer of dan minstens die minimum. Ondergrawe die politieke wil van die volk.
  Die Viëtnam oorlog is ‘n sprekende voorbeeld hiervan.
  Die laaste paragraaf bevat, vir my, die sleutel tot die ondergang van Israel in sy huidige vorm. Vanjaar gaan waarskynlik ‘n feller aanval op Saudi-Arabië wees weens sy menseregte skendings. Lg kan dan die Palistyne begin bewapen. Praat mens met plaaslike moslems is een ding duidelik – hulle haat Israel met ‘n passie. Dus, as state en individue begin om Joodse (of is dit nou Edomiete of Kazaars, ek weet nie) besighede te teiken, kan die verrotting wel begin plaasvind. Dan mag Israel hom in dieselfde posisie bevind as die Afrikaner, ten spyte van die geskiedenis van die mag van Israel soos hierbo uiteengesit. Hy het dan net ‘n De Klerk, Botha & kie nodig om van die wal in die sloot te beland.

 • Erasmus

  Ons is Germane.

  • Verkenner

   Dit is ons wel…maar waar kom die Germane, Skittiers ens. vandaan?

   • Jaco Steyn

    Verkenner. Israelvisie-ondersteuners beweer dat die meeste van die hedendaagse Jode nié die ware afstammelinge van die Israeliete van die ou Bybelse tye is nie, maar dat hulle wel die “kinders van die Duiwel” is. Westerse Blankes daarenteen, is glo die werklike “rasegte” nasate van die “tien verlore stamme van Israel”. Hierdie siening is teenstrydig met geskiedkundige getuienis in verband met die herkoms en kultuur van Westerse Blankes. Baie Israelvisie-ondersteuners beweer foutiewelik dat Europa géén ordentlike beskawing gehad het voor die “tien verlore stamme” dit binnegestroom en skielik bevolk het nie. Die Grieke, Romeine, Kelte en Germane het egter Europa alreeds vir eeue bewoon, lank voor hierdie beweerde migrasie plaasgevind het. Israelvisie-ondersteuners se bewering is ook teenstrydig met argeologiese
    getuienis wat in die laaste paar eeue opgegrawe is; asook rotstekeninge in Frankryk, Spanje en ander dele van Europa. Baie van hierdie kunsskatte en tekeninge dateer so lank terug as 20 000 jaar gelede.

    • Up Nongolosh 28.

     Ai jirre Jaco.
     Jy maak mos nou deure oop vir daai lot om hier te kom blêrts ?
     Die goed is al so gemarginaliseer…n geringe kans en die kind se naam is Wit Willem!

  • Eerstens ‘n opmerking oor navorsing;- Mens moet werklik baie en aanhoudend lees oor ‘n onderwerp, en maar die navorsingsprojek leggertjie altyd byhou en opdateer. Om filosofiese rigtings binne een onderwerp te meng kan ook dwaalspore veroorsaak. Werk ons bv. binne die “young earth teorie” of die “old earth evolution” teorie? Ek stem dat die Germane ‘n waardevolle (maar nou totaal onderdrukte) rol gespeel het in die verspreiding en migrasie van Adam en Abraham se nasate veral na die Assiriese ballingskap van die Tien Stamme. Dan stem ek met die hoofartikel saam dat ons (Boere) Afrikaner maar by die staat Israel se mense en benaderings op talle terreine moet leer, veral m.b.t. voortbestaan, ekonomie en handhaawing van eie norme. Die mensdom is brutaal in sy afvallighede en ongeregtighede, – wat nog daarvan as ons mense in die diep sluimering van politieke narkose voorttalm, as blote apatiese kantlyn-toeskouers wil toekyk of “gerieflik” in wil wees deur met die Liberale en denkelose hoofstroom te wil voortdobber asof God geen plan vir die mens of die blanke (Boere) Afrikaner in SA het nie? Dan kon ons mos maar reeds destyds o.a. na die Bartalomeusnag moorde in 1527 in Europa en ander vervolging maar net teruggesit het “in God se wil”, en gekripeer het!

   • Riaan Slabbert

    Soos ek die storie kyk, het God geen planne met niemand nie.

    • Riaan, mens moet maar al 31 103 (plus/ minus) tekste in die Skrif probeer betrag, en dan is die Apokriewe ook nog verder toelugtend. Ps 139:13-18 op sigself is al bemoedigend, asook tekste soos Ef 2:10, 1 Kor 3:9-15 en Open 22:11-15. Abraham het ‘n baie spefieke plan by God gekry, asook Jakob (Irael). Dan getuig Jesaja van om in die handpalms van God gegrafeer te wees en die Messias praat self van belonings. In die boek Deuternomium praat die Vader duidelik van die konsep dat Hy die God van Israel is en Israel ‘n Volk vir Hom. Ons weet Vader sien nie die persoon nie, maar daar is werk (rol, taak, roeping) om te doen as ons gelowig en gehoorsaam is. Hierbenewens het onse Vader ‘n keuse gemaak t.o.v Israel as Sy rentmeesters. (Toegegee, die mensdom en kerke se misbruik en manipulasie rondom “Israel” vir eie gewin, is skrikwekkend.) Laastens dui Open 7:9 en Open 14:6 beslis vir my op God se intensie met “iemand”.

     • Riaan Slabbert

      Dankie vir die terugvoer Johnnycongo. Maar my eerlike opinie is dat God nie daar bo sit en briefies ( bybel, koran, watter geskrifte ookal) skryf, dan vliegtuigies vou, dit afgooi, en hoop ek lees dit raak nie. En as ek dit mis lees is ek…wel, volgens alle Christene…muhr toe. Ek glo in n Opperwese, maar wat sy planne ookal mag wees, dink ek nie Hy gaan my (of enige ander mens, hetsy Christen, Jood, Moslem, Afrikaan) Hel toe stuur omdat ek nie alles glo wat MENSE sê nie. En volgens my is ALLE geskrifte deur mense geskryf. Profete se alie. Daarom lees ek lankal nie meer die Bybel nie.Ek het verstand, en sintuie gekry om my eie waarnemings te maak en sal daarvolgens optree. NaTUURlik is my oordeel dikwels verkeerd, en verstaan ek nie hoekom nie, en word ek kwaad vir God. Maar in al die jare wat ek n getroue kerganger was en my Bybel daagliks gelees het, kon ek nog nooit n sinvolle begrip kry vir al die lelike dinge in die wêreld nie. En net soos wat ek uit my hart uit vir Hom dankie sê vir wat ek waardeer, net so sê ek ook vir Hom wanneer ek glad nie gelukkig is met Hom nie. Soos ek bv Elke dag vir Hom sê ek dink Hy was gek om mense te maak. Maar nou ja…elkeen geregtig op sy eie opinie. Mooi dag jou 😉

 • Ciska

  Genade! Hoe skrik ek vir die kommentare. Dankie Karel, weldeurdagte stuk skrywerk. Ek moet egter mense vra; gaan lees oor die algemeen wat in Israel vandag aan die gang is (jpost.com of te wel the Ingelse Jerusalem Post), dan gaan lees die Ingelse spreekbuis van die Arabiere. Die geskiedenis van Israel (of dan die Jode) is kompleks (net soos hier by ons) en daar is meer as een “tipe” Jood / Israeli / Hebrieër, net soos ons bantoes “tibes” is hier (verskillende tale / kulture), praat die Arabiere Arabies, maar daar is “tribes” wat mekaar so haat wat 100x erger is as die bantoes in Afrika, en dan om die kersie op die koek te sit, kry jy nog die Shia & Soenie moslems wat nog groter haat aanblaas. Of mens vir of teen die Jode is, dit het ‘n invloed op die hele wêreld, mens moet net wyd lees en jouself met die korrekte inligting bemagtig.

  • Jaco Steyn

   Ciska. Ook interessant is Sioniste soos bv. Barbara Specter se ywerige ondersteuning van die toenemende immigrasie van derdewêreldse Moslems na Europese lande, die Israelse regering se behandeling van Ethiopiese “Jode” en die geweldige invloed wat organisasies soos o.a. die ADL, AIPAC en die SPLC, in Amerika het.

   • Vicky

    Specter het haarself lelik in die voet geskiet, soos Loren Feldman en Noel Ignatiev. Die ((())) word briesend as hul stamgenote sulke dinge hardop se.

   • Jacques

    White Genocide Project.

 • Madmax

  Stem saam. Vicky die alwetende.

  • G

   Bietjie polisie agent taktiek?

 • Karel Combrinck

  Ek vermoed jy verwys na my onkunde oor die profesië. Ek stel my nie aan as kenner van die Bybelse profesië nie en die profesië was ook nie my onderwerp nie. Maar om te beweer dat al 12 stamme, wat dan insluit die meeste Westerse nasies, na Israel moet terugkeer, lyk na ‘n absurditeit. Uit my beperkte kennis van Bybelse waarhede sou ek wil glo dat die terugkeer van die volk van die Here na Israel eerder op ‘n simboliese manier verstaan moet word as op ‘n letterlike manier.

  • Madmax

   Snaaks as iets nie verstaan word nie is dit simbolies, gerieflikheidhalwe natuurlik. Dat Jesus gaan teeugkeer en sy Koningkryk hier op aarde gaan vestig op Sionsberg is seker vir jou ook simbolies. Lees Esg 37 en ander profisie oor die eind tye

   • Karel Combrinck

    “Dat Jesus gaan terugkeer en sy Koninkryk hier op aarde gaan vestig” is vir my, as Christen, aanvaarbaar. “Sionsberg” is egter duidelik weer simbolies..Jammer as ek nie verstaan nie.

    • Up Nongolosh 28.

     Gaan lees daar op Vaandel hoe verskuif die grense.
     Duiselingwekkend…om die minste te sê.

 • Up Nongolosh 28.

  Van meer belang lyk dit is om hier te ‘kêk’ en daar te ‘cuck’.
  Inhoud dra weinig gewig.
  Ad hominems en Marvell-comic-strip-prentjies – die nuwe gier van die dag.

  • Vicky

   Semantiese Oorlogvoering. Iets wat die Afrikaner nie in die 80s begryp het nie en nou sit julle met 10 000 vermoorde Boere en 100 000 vermoorde blankes. Semantiese Oorlog.

 • https://uploads.disquscdn.com/images/1134caa9372283232eeff8befc898f741cdc126c6bc92336ee2796401da0673e.png

  Israel & the Jews turned their backs on white South Africans in 1986 already.

  • Vicky

   No, they turned their back when they crucified Christ. And then they killed 30 000 Boers and then they killed 12 million Ukrainians and and and and and it never ends.

   • Madmax

    And how many did Hitler and Stalin killed?

    • Vicky

     None of your comments have been removed. Why do you lie?

     • Madmax

      I do not lie. I replied to on two ocations, the same message and it was removed by someone at Praag. Onverdraagsaam dit is Praag.

     • Vicky

      Ok, retype them quickly so that I can read them before they are “”removed””.

     • G

      Daar is niks wat verwyder is nie. Die Rooinekke sukkel om hulle kwota vol te maak. https://sputniknews.com/europe/201701041049266119-uk-psyops-unit-recruitment/

     • Vicky

      Ja, ons het gister die drel se leuens ontbloot. Hy is 100% n agent. Dalk van die Johannesburgse (((dienste))).

     • Rifrug

      ” … two ocations …” – occasions

     • Madmax

      As spelling jou pla bly weg sosiale media.

     • Rifrug

      “As spelling jou pla bly weg sosiale media.”

      Jy bedoel seker ‘ … bly weg van sosiale media.’

     • Vicky

      Dink jy hierdie kerel is n blanke om mee te begin?

     • Madmax

      Ek is wit. Is jy blank?

    • Jaco Steyn

     How many did Churchill and Roosevelt kill?

     • Vicky

      Ja, maar Rooseveldt wou ook eers uit WW 2 bly, maar toe maak die Japs n blaps.

     • Jacques

      Nee Rooseveld wou betrokke raak in WO2. Maar hy het die Amerikaners belowe om nie in ‘n Europese oorlog betrokke te raak nie, tydens se verkiesings veldtog. Hy het dus die regte geleentheid gesoek om betrokke te raak. En Pearl Harbour was die verskoning. Die Ameikaanse intelligensie het lank voor die tyd al van die beplande aanval geweet, maar doelbewus nie daarop gereageer nie, met die doel om ‘n emosionele Amerikaanse bevolking te oortuig dat oorlog goed is. Die gebeure van 9/11 lui ‘n klokkie…. Of die gebeure van die Lusitania….

     • Vicky

      Ja, maar die Japs het aangeval.

     • Jacques

      Ja, maar hoekom het hulle aangeval?

     • Jacques

      En kyk wat sê dieselfde Henry Stimson op 25 Nov 1941 (voor Peal Harbour gebeur het):
      “The question was how we should maneuver them (Japan) into the position of firing the first shot.”

     • Vicky

      Dankie! Jy deel die pro-Axis sienings van WW 2. Ek het nie n probleem daarmee nie. Die Japs was glo so wreed, maar hoekom mag hulle mense vandag spraakvryheid geniet terwyl Britte tronk toe gaan as hulle “rat faced kikes” of “nigger” iewers tik ?

     • Jacques

      Ditto.

    • Rifrug

     Sjoe, Maxmax – maar jou Engels is ook maar BAIE stukkend!

     “And how many did Hitler and Stalin killed?”

     ‘n Bietjie hulp met die rooi taal … ‘And how many did Hitler and Stalin kill?’

    • Götterdammerung

     Please tell us about the Hagana progrom against the Palestinians especially when the Jewish Agency poisoned the watersupply to Acre with Typhoid. Then we will discuss the misdeeds of Stalin (result of Jewish Bolsheviks) and Hitler (result of Jewish Weimar Germany)

    • Jacques

     Hoe kan jy Hitler is dieselfde asem noem as Stalin? Stalin, Rooseveldt en Churchill was die massamoordenaars wat die Duitse volk totaal wou uitroei. Hoeveel miljoene Duitsers het gesterf tydens die bombardering van Dresden, Berlyn, Hamburg, Frankfurt, ens. Dit was siviele teikens daardie, lynreg teenoor die Geneefse Konvensie, dus oorlogsmisdade. En was van die Russe (meestal van Mongoolse afkoms) wat Duitse vrouens en meisies by die hordes verkrag het tydens en na die oorlog? Wat van die VSA wat kernbomme op die Japanese gegooi het? Weereens siviele teikens.
     Die Duitsers aan die ander kant het Londen eers gaan bom nadat Churchill Duitse stede 7 maal gebom het met hul bomwerpers.
     Hitler het voor en tydens die oorlog aanmekaar probeer om vrede te bewerkstellig, maar die hoofstroom geskiedenis het dit al die jare nog gerieflikshalwe toegesmeer.
     En dat die Duitsers die Jode vergas het in konsentrasie kampe soos Auschwitz is totale snert, dit het nooit gebeur nie. Hordes historici en wetenskaplikes het dit reeds as snert bewys.
     Mens moet besef dat WO2 die oorlog van die (Joodse) Illuminati was, in hul poging om die wereld te regeer. Die Nuwe Wereld Orde. Of soos Putin deesdae na verwys as die “Unipolar World”. Of die Globaliste.

     • Madmax

      Hitler was nie eers n Duitser nie. Hy het miljoene duitsers na hul dood gestuur. Soveel so dat hy op die einde nie genoeg volwasse soldate oor gehad het nie en kinders moes inspan vir sy fanatiese magsbehepteit. En jy dink hy is n hero.

 • Vicky

  Dis JY wat nie die Joodse Vraag verstaan nie. My opinies word op praag verwelkom, soos jy uit my steun hier kan aflei.

  • Madmax

   Nee dit is jy wat nie n antwoord op die Joodse vraag het nie. Jy dink jy weet alles, en wie gee nou werklik om of jy gewild is of nie. Gaan koop vir jou n pakkie sterretjies en plak elke dag een op jou voorkop!

 • Vicky

  AANDAG ALLE PRAAG LESERS !!! Ek het na “Madmax” se Disqus geskiedenis geloer en hy erken dat hy Joodse bloed het. Vra asb vir hom hoekom onskuldige Britte/Duitsers ens tronk toe gaan vir meer as 7 jaar omdat hulle Israel kritiseer. En dan kerm hy oor “ons onverdraagsaamheid”. Vra hom bietjie oor die Purim slagting en die Holodomor waar 12 miljoen Oekrainers gevrek het van die honger. Dankie.

  • Madmax

   Ag shame. Kinderlik verby! Ek het Joodse, Duitse, Hollandse en Franse bloed in my. Baie Boere het joodse bloed en weet dit nie eers nie!

   • Vicky

    Absolute snert, wanneer het die Boere hierdie Joodse bloed opgetel? Daar was nie eers Jode in SA voor 1930s nie.

    • Madmax

     Rerig!

     • Vicky

      Ja, die Dutch East India Company is deur hulle besit, maar hulle self het eers baie later SA toe getrek. Meeste na Hitler aan bewind gekom het.

     • Madmax

      Ek daag jou uit. Gaan doen n DNA toets. Miskien is jy heilig wit of dalk nie.

     • Up Nongolosh 28.

      Met respek.
      Hierdie argument is al deurgetrap.
      Daag enigeen wat beweer hul naelstring loop ( as enigste ‘uitverkorenes’ ) direk tot in Israel en om DNA-toetse in dié verband as bewys voor te lê….en daar word babbels gehap.
      Enigste repliek wat volg…is om die OT nader te klap en vervloekings ( met selektiewe skrifverwysings ) – wat op jou reën.

     • Madmax

      Gedink jy sal nie reageer nie. Te bang die waarheid kom uit.

     • Rifrug

      Die Afrikaanse woord is ‘regtig’ …NIE “Rerig” NIE!

     • Madmax

      Rerig? Jy ken sowaar nie jou eie mense op voetsool vlak nie. Swaarkry armmoedige mense wat deur jou soort vertrap word.

     • Rifrug

      “voetsool vlak”

      ANC-speak!

   • Rifrug

    Madmax, jy ken Afrikaans nie so goed soos wat jy dink nie!

    “Kinderlik verby!” … ek vermoed jy het kinderagtig (‘n infantiele houding) bedoel – nie kinderlik (onskuldig) nie!

    • Götterdammerung

     Betaalde agent. My “coincidence detector” hardloop verby rooi

     • Vicky

      Ek wou vir Dan vra om hom te verban, maar ek kan dit nie oor my hart kry om mense te verban nie. Wees net versigtig wat julle kwytraak.

     • Riaan Slabbert

      Nee!!!! Hy moenie verban word nie. Dis pret om te sien hoe hy sy naam brand 😉

    • Riaan Slabbert

     Riffels, die ou hou nie daarvan om tereg gewys te word nie.

    • Madmax

     Waar het ek laat blyk dat ek Afrikaans, of enige ander taal goed ken?

     • Rifrug

      Nee, jammer, jy hét my.

      Jy hét nog nooit laat blyk dat jy enige taal goed ken nie. ‘n Analfabeet.

     • Madmax

      En blykbaar is jy n taalkundige. So what! Maak dit jou n cowboy wat met loshande op n toilet kan sit? Bravo!

  • Götterdammerung

   Eng liberaal wat dieselfde opgedroogde liberale taktiek gebruik as sy breindooie ewekniee in die VSA en Europa. “As jy nie xxx dan is jy nie ‘n goeie Christen nie” maar van sy kommentaar kan afgelei word dat hy geheel en glad nie enige geloof het behalwe is sy eie humanisme nie

   • Vicky

    Humanisme is n fanatiese geloof, ek verkies party dae Islam bo dit.

   • Madmax

    Rerig? Jy weet niks van my af nie. Dit is eerder julle wat humanisties is want julle verwonder julle aan sekere mense en nie die ware Een nie. Sy koms is baie naby. Jy weet daai arme Skapie wat vir ons sondes gesterf het.

    • Götterdammerung

     Ja rerig.

    • Vicky

     Vir wie het hy gesterf? Die hele mensdom? Alle rasse ingesluit? Wat van die biljoene mense wat ander gelowe volg? Gaan hulle hel toe?

     • Madmax

      Gaan lees wat Hy vir die Samaritaanse vrou gese het. Gaan lees na wie toe Hy Sy dissipels gestuur het. Lees ook Esg 37 en ander profesie. Jammer om jou te herinner dat Hy n Jood is en en was. Ek weet dit moet n bitter pil wees om te sluk.

     • henkst

      Volgens die Talmoed was Jesus Pandira die seun van ‘n Romeinse soldaat.

     • Madmax

      Miskien maar dit was beslis nie die Seun van die Allerhoogste nie. Sy naam is Yahuwshuwa Mashiyach.

     • henkst

      Die ortodokse Jode glo die Talmoed!

     • Madmax

      Wie gee om!

     • Rifrug

      Dommer as wat ek gedink het …

      Jy weet nie eers hoe leestekens werk nie!

      Wie gee om?

      ‘n Vraagteken is nodig … swaap! Anders maak jou kommentaar nie sin nie.

     • Madmax

      Rerig! Wie gee om!

     • Rifrug

      Die Afrikaanse woord is ‘regtig’ …NIE “Rerig” NIE!

     • Madmax

      Rerig!

     • Rifrug

      Regtig!

  • skobbejak

   Jy baklei mos nou oor tros Vicky – onder die Jode is “liberals” en ook die wat konserwatief is – soos ons behoort te wees. Ons moet die goeie ken en die slegte vermy…
   Wat moet ek van my eie volk se ? Ek was nog nooit n de klerk aanhanger nie en nog minder n ultra regse een. Common sense is wat ons nodig het – maar dis deesdae baie skaars – selfs in ons land.
   Miskien moet ons die Bybel meer lees en dit probeer verstaan ook ? Of is eke ook nou verkeerd ?

   • Vicky

    Nee ek verstaan wat jy probeer se, maar daai konserwatiewes moet dan besef dat daar van hulle verwag gaan word om in Israel te gaan bly.

    • skobbejak

     Hmm – wou nog altyd met olywe en dadels geboer het…lol
     Kyk – een ding wat ek van n boer af weet – is dat hy altyd n plek soek om te boer – in vrede en sonder onderdrukking en bedreiging van die staat – so as M nie na die berg toe wil gaan nie – laat dan die berg na hom toe kom..Vrede.

     • Vicky

      Se my bietjie, watter Israeli wette laat blankes toe om daar te gaan bly? Jy sal miskien wel in Oosterse lande verwelkom word as die swartes begin om grond te gryp.

     • skobbejak

      Jy sal hulle wette moet gehoorsaam en maar moet aansoek doen om Israel toe te gaan – om blank te wees beteken nie dis carte blanche vir jou begeertes nie – gebruik eerder jou kop – “common sense en baie geduld )

   • Götterdammerung

    So jy beveel dat daar ‘n meer sentristiese houding onder ons moet bestaan? Ja, want dit het so goed die laaste 70 jaar gewerk. Libvertraagdes het die een oorwinning na die ander oor “ons” gehad – soveel so dat die wereld ‘n vullishoop van dekadensie en goedgekeurde afwykende gedrag geword het. Daar is ‘n rede hoekom Trump gewen het, hoekom Brexit gebeur het, hoekom regse partye aan die opmars is, hoekom die #AltRight en Generation Identitaire so snel groei – omdat sentrisme nie gewerk het nie

    • Vicky

     Ja, die 21ste Eeu laat Sodom en G na opgevoede, gekultureelde stede lyk.

    • Madmax

     Eerstens, ek is regs, gematig regs. Ek is nie alt regs en nog minder ver regs. Hierdie opmars van die regses sal nie lank hou nie. Dit versnel net die koms van die antichris wat ultra links gaan wees. Ons lot gaan ongelukkig vererger en beslis nie beter raak nie. Ek is pro Trump maar sal nie verbaas wees as hy uitgehaal word nie.

     • Götterdammerung

      Jou “regs” stink na die verrotende karkasse van Locke, Smith en Burke se ideologiese tammeletjies

    • skobbejak

     As n mens na Trump se metode kyk sal jy sien dat hy van die oog af baie vas staan op n punt, maar selfs hy gee bietjie toe oor sekere dinge – solank dit uiteindelik beter gaan werk vir sy mense.( Love it when a plan comes together – A Team ) Sekere dinge is dus in beton gegiet – dinge wat nie kan buig nie – fundamentele beginsels ( Geloof in God ), ander dinge weer in suiwer staal gegote – uiters sterk maar ook buigsaam om die tsunamis van die lewe te kan hanteer en steeds daarna stewig te staan ( verdraagsaamheid – sonder oorweldigende reaksie). Ander dinge wat ons as vreeslik kamtig belangrik beskou – is partykeer van wasigheid en mis gemaak – om te verdwyn as die warm son daarop sou skyn. ( teenstryd en onbehaalbare mylpale )

     As mens na die monument se pragtige afbeeldinge gaan kyk oor die verloop van ons Volk se bestaan hier in Afrika – sal jy sien dat daar baie berge en riviere was wat ons moes oorkruis, baie spiese en moordenaars was – wie ons wou uitwis,ook n klein opening in die koepel wat haarfyn uitgewerk is om ons kundigheid te weerspieel as die son se strale een keer per jaar op die senotaaf skyn met die woorde – Ons vir jou Suid Afrika. Is dit nie n verborge boodskap wat ons voorouers aan ons agtergelaat het nie – God regeer altyd – kom laat ons Hom gehoorsaam. Wees lief vir jou familielede, ontferm jou oor jou naaste en wees gematig – maar ook ferm en opreg in jou politieke strewes – Vrede..

     • Götterdammerung

      A broader reading of history shows that appeasement, no matter how it is labeled, never fulfills the hopes of the appeasers. – Ronald Reagan

 • Jaco Steyn

  Gas. Het jy ooit hierdie kommentaar van my gelees voor jy jou kommentaar gelewer het:

  Israelvisie-ondersteuners beweer dat die meeste van die hedendaagse Jode nié die ware afstammelinge van die Israeliete van die ou Bybelse tye is nie, maar dat hulle wel die “kinders van die Duiwel” is. Westerse Blankes daarenteen, is glo die werklike “rasegte” nasate van die “tien
  verlore stamme van Israel”. Hierdie siening is teenstrydig met geskiedkundige getuienis in verband met die herkoms en kultuur van Westerse Blankes. Baie Israelvisie-ondersteuners beweer foutiewelik dat Europa géén ordentlike beskawing gehad het voor die “tien verlore stamme” dit binnegestroom en skielik bevolk het nie. Die Grieke, Romeine, Kelte en Germane het egter Europa alreeds vir eeue bewoon, lank voor hierdie beweerde migrasie plaasgevind het. Israelvisie-ondersteuners se bewering is ook teenstrydig met argeologiese getuienis wat in die laaste paar eeue opgegrawe is; asook rotstekeninge in Frankryk, Spanje en ander dele van Europa. Baie van hierdie kunsskatte en tekeninge dateer so lank terug as 20 000 jaar gelede.

 • Madmax
  • Rifrug

   So wat het hierdie skewe neus JOOD se vloekerige Engels met enige iets wat hier bespreek is uit te waai?

   http://www.haaretz.com/jewish/this-day-in-jewish-history/1.738244

   • Madmax

    Nee ek is so straight as wat jy kan kry. Dit het te doen met mense op hierdie forum wat te fyn gevoelig is. Net soos die swartes als wil afmaak as rassisties.

    • Rifrug

     Te fyn gevoelig, nê?

     Kom ons vergeet van Stephen Fry se aanhalings, en haal eerder vir JOU, Madmax aan:

     Praag se integriteit. Jy laat my lag. As jy na die Praag ondersteuners se kommentare kyk kan jy sien hoekom ek lag. ‘n Dak lek van bo af. Indien die dak lek kan die hele huis vrot. So is dit met Praag en sy ondersteuners. ‘n Klomp rassiste en haters van enige ander volk behalwe “opregte” Afrikaners.

     Tipies van ‘n pro-Praag aanhanger. Vol beledegings. ‘n Ware teken van minderwaardigheid en self bejammering.

     Praag se self aangestelde waghond. Swart hater, Joodse hater, Engelse hater ag sommer enige ander volks hater behalwe sekere blanke Afrikaners natuurlik.

     Praag wat die Menseregtekommissie wil hof toe vat? As ek na Praag se pogings in die verlede aangaande hofgedinge kyk glo ek nie julle sal enigsins hondhaaraf maak nie.

     Net jammer Praag muilband ook mense wat so nou en dan van hulle verskil!

     • Madmax

      Nou wie is hier fyn gevoelig? Ek of Praag. Ek het gekla oor hulle selektiewe keuses van kommentaar plasings. Ek was beslis nie fyn gevoelig nie. Net die waarheid oor Praag uit gelig.

     • Rifrug

      Niemand is fyngevoelig nie, maar iemand is beslis ONNOSEL! Al die bogenoemde kommentare van jou is geplaas … waar jy Praag, sy ondersteuners en kommentators beledig en beskuldig dat hulle rassiste, minderwaardig, ensomeer is. Die ‘waarheid’ wat jy kwansuis oor Praag wil uitlig – glo ek nie vir een oomblik nie!

     • Madmax

      What ever. Ek voel n veer hoe jy voel. Cry me a river!

     • Rifrug

      Jy is regtig dommer as wat ek gedink het …

      Die Engelse woord wat jy wou gebruik is “Whatever”. Ek sal jou iets vertel oor jouself wat jy dalk nie geweet het nie. Jou onkunde skemer deur in elke kommentaar. Jou swak spelling en woordgebruik – deurspek met Engelse terme en idiome (wat jy weereens nie reg spel of verstaan nie) wys jou post-1994 eh-du-kay-shun en breinspoeling duidelik.

      “Cry me a river!”
      Ek gaan nie een traan oor jou stort nie, Madmax. Jy is nutteloos. Dom soos grond.

     • Madmax

      En jy is dommer as slang slepels se skaduwee. Wie gee om oor spelling. Bitter min gewone normale mense

     • Rifrug

      “En jy is dommer as slang slepels se skaduwee.”

      ‘Slepels’ is nie ‘n Afrikaanse woord nie. Miskien het jy bedoel ‘sleepsels’.

     • Madmax

      Ek is bly jy dink ek is post 94. Wys jou ek het jou geflous. HAhaha

     • Rifrug
 • Vrystaat

  Die hele wereld moet Israel en die jode in hul m**r stuur. ( Hoop nie enige iemand is “offended” oor my opmerking nie.) Die jode is “eie-handig” verantwoordelik vir die chaos in hierdie wereld. Sien in “The Protocols of the elders of Zion” spel hulle dit eksplisiet uit aan die hele wereld en dat hulle die wereld wil regeer. Hulle gebruik propaganda nes die ANC dit gedoen het om die wereld te mislei oor die waarheid. Kliek op die link vir meer

  http://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm

  • Daar heers ‘n ou en uitgerekde propagandadispuut rondom die “Protocols of the Elders of Zion” en of dit die Zioniste, die Jesuite of die Russe is wie die dokument as ‘n “red herring” vrygestel het. Dit maak egter wel, na my mening ook, interessante leesstof saam met die VN se Agenda 21, die Albert Pike Plan en die Georgia Guide Stones.

   • Ou Transvaal

    JC , DIE PROTOKOLS was afgemaak as ‘forgeries’ dws nie amptelike kopiee, Dit was dieselfde soos gepuliseer deur SERGEI Nilus en daar is uitlatings gemaak by die B’Nai B’Rith losies in New YORK wat op alle punte ooreengestem het met die 1895 weergawe en die van eerste Basle kongres van 1897 , die bewyse is oorweldigend dat dit ‘n werklike beleidsdokument is. sien die boek van Eustace Mullins ‘curse of Canaan’ a demonology of history.

 • Suidpunt

  Suidpunt stel skielik BAIE belang om Ivrit (Moderne Hebreeus) te leer – veral om meer oor Israeliese veeboerdery, drupbesproeiing en tegnologie uit te vind. Ons kan daarby baatvind. New York Engels gaan ons net mooi nêrens bring of iets in die sak bring nie. Dankie oom Karel, ek is beslis nou op die regte spoor. Veral aangesien daar slegs 46 studente regoor die hele Duitsland van omtrent 80 miljoen (!) mense is wat “Hebreeus” (die ou taal) in 2014/2015 se akademiese jaar studeer het. Ook volgens Sweedse statistiek was daar slegs 46 Sweedse studente wat Hebreeus neem, waarvan 4 nagraadse studente. Dit lyk my die sekularisering bring… ja. Praat nou van onkunde in die Westerse wêreld… Tssk… Tssk.

 • Jaco Steyn

  Daar is heelwat Joodse organisasies wat die toenemende immigrasie van derdewêreldse mense na Amerika en na Europese lande ondersteun. Is julle bewus van enige prominente Joodse organisasies wat die immigrasie van derdewêreldse mense na Israel ondersteun?

  “… HIAS will continue to work with our partners in the refugee advocate community, our network of local agencies, all levels of government, and most significantly, the many thousands of refugees we help every year, to defend America’s tradition of welcoming and protecting refugees.”
  http://www.timesofisrael.com/spotlight/join-the-jewish-movement-to-support-refugees

  OOK:

  “A day after opposition leader Isaac Herzog called on the government to take in Syrian refugees, Prime Minister Benjamin Netanyahu went South to launch construction of the next section of a multibillion shekel security fence along the border with Jordan aimed at preventing infiltration from the east.” – http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Netanyahu-goes-south-to-launch-construction-of-fence-on-Jordan-border-415408

 • Fork

  Groot verskil tussen die Jode en Afrikaners?
  Jode staan altyd saam – nie die Afrikaners nie

  • Vicky

   Ek is nie n Afrikaner nie. Ek staan met blankes as n geheel. Vergeet van verdeeldheid binne die Volk, julle het ernstig sterk bande met ander blanke volke nodig, anders is dit goodbye.