Media24 adverteer afwykings as nuuswaardig

Parafilie (van die Griekse para παρά = naaste en -philia φιλία = vriendskap) is die versamelnaam van ‘n groep seksuele handelinge wat afwykend van heersende norme is.

Beeld het dit Donderdag as ‘n soort advertensie in ‘n hoofberig gebruik, wat … Lees verder