Internet onthoof jarelange boeksensuur

Reeds in die vroeë sewentigerjare is die saak in Suid-Afrika tydens ‘n Volksraadsitting geopper deur ‘n LV wat hierdie gekontroleerde denke beskryf het as so laakbaar soos boekverbranding, juis dít wat die ANC deesdae met ons geskiedenis- en godsdiens-skoolhandleidings doen. … Lees verder

Reeds in die vroeë sewentigerjare is die saak in Suid-Afrika tydens ‘n Volksraadsitting geopper deur ‘n LV wat hierdie gekontroleerde denke beskryf het as so laakbaar soos boekverbranding, juis dít wat die ANC deesdae met ons geskiedenis- en godsdiens-skoolhandleidings doen. … Lees verder