Afrikanerbond doen voorlegging oor 1913-wet

landactDie parlement se Ad Hoc komitee oor die herstel van grondregte en die gevolge van die 1913 Wet op Naturellegrond voer vandag samesprekings met verskillende belangegroepe oor die vordering wat tot dusver gemaak is.

Die herverdeling van grond, die voorgestelde … Lees verder