Blanke skuldgevoel word gemanipuleer

Omdat dit eerstens deur middel van ‘regstellende aksie’ geloods word teen die blanke man, die tradisionele broodwinner en hoof van die huis, word die gesin –  die kern en voortbestaan van ’n volk – lamgelê. Indien die man se selfrespek Lees verder

Omdat dit eerstens deur middel van ‘regstellende aksie’ geloods word teen die blanke man, die tradisionele broodwinner en hoof van die huis, word die gesin –  die kern en voortbestaan van ’n volk – lamgelê. Indien die man se selfrespek Lees verder