Afrikaners dink anders as die Afrikane

In die moderne tyd, waartydens die rasionalisme hoogty gevier het, is die dogma aangaande die mens oorheers deur 'n Griekse dualisme tussen liggaam en siel. In Griekse denke is die liggaam tydelik, stoflik en selfs minderwaardig en die siel edel,

Lees verder

In die moderne tyd, waartydens die rasionalisme hoogty gevier het, is die dogma aangaande die mens oorheers deur 'n Griekse dualisme tussen liggaam en siel. In Griekse denke is die liggaam tydelik, stoflik en selfs minderwaardig en die siel edel,

Lees verder

Is Pieter Mulder in Dingaan se kraal sonder wapens?

Die vraag is of Pieter Mulder ná die verkiesing met 'n getekende ooreenkoms Zuma se stat binnegegaan het en of Mulder gewoon sonder ooreenkoms betrek is. Met betrek word bedoel op die agenda van die ANC gekoöpteer is.

Koöptering is

Lees verder

Die vraag is of Pieter Mulder ná die verkiesing met 'n getekende ooreenkoms Zuma se stat binnegegaan het en of Mulder gewoon sonder ooreenkoms betrek is. Met betrek word bedoel op die agenda van die ANC gekoöpteer is.

Koöptering is

Lees verder

Het Afrikaners liberaliste geword?

Dit is na die 2009-verkiesing duidelik dat Afrikaners en Bruinmense van die Kaap oorwegend vir die liberaal Demokratiese Alliansie gestem het. Die Bruinmense van die Kaap het klaarblyklik vir die DA gestem in die hoop dat die DA hulle teen … Lees verder

Rassisme en die kerklike debat

Die godsdienskorrespondent van Beeld, Neels Jackson, het verklaar dat nóg die NGK, nóg die Hervormde Kerk genoeg doen om rassisme in eie geledere hok te slaan. Prof. Piet Meiring het min of meer die kritiese standpunt van Jackson onderskryf en … Lees verder

Die godsdienskorrespondent van Beeld, Neels Jackson, het verklaar dat nóg die NGK, nóg die Hervormde Kerk genoeg doen om rassisme in eie geledere hok te slaan. Prof. Piet Meiring het min of meer die kritiese standpunt van Jackson onderskryf en … Lees verder

Reitz-video, rassisme en transformasie

Diegene wat – soos die Hollanders sê – “genuanseerd” daaroor probeer dink, verdedig die video oor die boeg van die reg van ʼn persoon om selfs kru “kuns” te lewer. Die video val in die kategorie van spot, die satire, Lees verder

Diegene wat – soos die Hollanders sê – “genuanseerd” daaroor probeer dink, verdedig die video oor die boeg van die reg van ʼn persoon om selfs kru “kuns” te lewer. Die video val in die kategorie van spot, die satire, Lees verder

Fourie is onbevoeg om UV-rektor te wees

Ek het na die rektor, prof. Frederick Fourie, se gesprek op Radio RSG geluister. Uit die uitsprake van die Rektor is ‘n paar sake duidelik:

  • Die integrasiebeleid van die UVS is ‘n sosiale transformasiebeleid (die samestelling van ‘n koshuis moet
Lees verder

Ek het na die rektor, prof. Frederick Fourie, se gesprek op Radio RSG geluister. Uit die uitsprake van die Rektor is ‘n paar sake duidelik:

  • Die integrasiebeleid van die UVS is ‘n sosiale transformasiebeleid (die samestelling van ‘n koshuis moet
Lees verder