Selfbeskikking binne die konteks van die Menseregteakte van die Grondwet 1996

In die daarstelling van selfbeskikking is daar twee kontekste wat verreken moet word: binne die grondwet of buite die grondwet.

Die bewandeling van die weg na selfbeskikking buite die raamwerk van die grondwet lei na donker situasies wat vooraf nie … Lees verder

‘n Alternatiewe politieke stelsel vir multi-samelewings

Die doel van hierdie rubriek is om breë riglyne te ontwerp vir die bestuur van multi-samelewings.  Die artikel veronderstel dus dat die liberaal-demokratiese model vir multi-samelewings uitgedien is. Multi-samelewings verwys na samelewings wat gekenmerk word deur:

*    ‘n ontwikkelingsprobleem (ryk, … Lees verder

Romanisering van die Christelike godsdiens in die periode 325 tot 380 nC

In vorige artikels het lesers van Praag hulle uitgelaat oor kerk-staatverhoudinge en die wedersydse beïnvloeding van godsdiens en politiek op mekaar.

Die Christelike godsdiens het ‘n gedaanteverwisseling ondergaan in die periode 325 tot 380 nC en daarna. Met Romanisering word … Lees verder

Izak du Plessis is ‘n teologies verdwaalde gees

Ds Izak du Plessis het onlangs uit die NGK Valleisig as predikant bedank en wye publisiteit geniet. So gee Neels Jackson volbladpublisiteit aan Du Plessis se afskeidspreek in die Beeld van 8 Junie 2010.

Du Plessis is nie drukbaar in … Lees verder