Laat Niel van der Merwe-prokureurs u testament en boedel hanteer

Om ‘n goeie testament op te stel en die mynveld van boedelbelasting te navigeer, het u ‘n span nodig waarop u kan vertrou.

Niel van der Merwe-prokureurs is in 1984 deur Gideon Daniel van der Merwe gestig. Hy het tien jaar in Namibië gepraktiseer alvorens hy Pretoria toe getrek het. Hy is as prokureur toegelaat in Namibië, die Wes-Kaap en Gauteng. Hy is ook by die Finansiële Diensteraad (FSB) as finansiële raadgewer geregistreer.

In 2013 het Abraham Matthys Neethling hom by die firma gevoeg. Hy was voorheen hoof van bestorwe boedels by Deneys Reitz-prokureurs in Johannesburg van 1991-1994. Hy het ook as trustee, likwidateur en regsbestuurder vir sy eie rekening gepraktiseer voordat hy by Niel van der Merwe-prokureurs aangesluit het.

Niel van der Merwe-prokureurs spesialiseer in:

  • Die opstel van testamente;
  • bereddering van bestorwe en insolvente bestorwe boedels;
  • die registrasie van trusts en;
  • versekeringsaangeleenthede.

Die firma het in 2015 ‘n diensvlakooreenkoms met ‘n groot versekeringsmaatskappy aangegaan. Kragtens hierdie ooreenkoms kan ons ‘n aantal bestorwe boedels namens die betrokke versekeringsmaatskappy onder volmag administreer.