Die einde van die Europese Westerse Beskawing?

Deel op

Ek het pas teruggekeer uit die VSA, waar dr Dan Roodt die saak van die Afrikaner en Suid-Afrika se blankes gaan stel het aan verskeie meningsvormers en lede van die Amerikaanse regering. Dit was ‘n uiters waardevolle reis, en ek glo dat ons vele vriende vir ons saak gemaak het.

Ten eerste was ons by ‘n konferensie in Charlotte, in Noord Carolina, waar Dan en verskeie internasionale akademici en regsgeleerdes gepraat het oor die uitdagings van die Westerse beskawing. Die een boodskap wat duidelik uitgekom het, en gestaaf is deur feitelike studies op die terrein van demografie, is dat die hele Westerse wêreld, wat bestaan uit Europa, Noord-Amerika, die Afrikaner in Suid-Afrika en Australië, op die punt staan om minderhede te word in hulle eie lande, en dus sal die kultuur en tale van die Weste verswelg word deur mense uit die Derde Wêreld. Die Europese Beskawing staar sy einde in die gesig, binne die volgende vyftig jaar.

Die situasie in elke deel van die Westerse wêreld, wat min of meer beteken, daardie dele waarvan die mense se voorouers uit Wes-Europa kom, word kortliks bespreek:

Europa

As gevolg van ‘n doelbewuste oopgooi van hulle grense, en die skepping van ‘n multikulturele samelewing deur die liberalsite, word Europa oorstroom deur Moslems vanuit die Midde-Ooste en swartes uit die eertydse kolonies in Afrika. In vele stede maak Moslems al tot 40% van die bevolkings uit. Hulle bou gedurig nuwe moskees en dring daarop aan dat die sogenaamde sjariahwette op hulle van toepassing moet wees, en nie die tradisionele wette van hulle gasheerlande nie. In sommige stede is daar al meer moskees as Protestantese en Roomse kerke. In kort, hulle assimileer nie in die gasheerlande in nie, maar neem eenvoudig volgens hulle eie geloof en gebruike oor.

Die groot gevaar is dat die blankes van Europa se bevolkingsaanwas daal, terwyl die Moslems en ander immigrante se aanwas groei. Blanke Europiërs se aanwas is gemiddeld tussen 1.3 en 1.8 kinders per ouerpaar, terwyl die immigrante s’n tussen 2.4 en 2.8 is. Dit beteken dat daar effektief vir elke blanke ouerpaar net een kind gebore word, en die bevolking dus met elke nuwe geslag halveer per ouderdomsgroep, terwyl die immigrante hulle getalle handhaaf, of met een mens per geslag per ouderdomsgroep vermeerder. Daar is ook ‘n groeiende getal blankes wat doelbewus nie kinders wil hê nie, en hulle maak dus geen bydrae tot die inheemse bevolking nie.

Moeamar Ghadaffi het per geleentheid gesê dat die Moslems Europa, en dus die Christendom, sal herower sonder dat daar ‘n enkele druppel bloed sal vloei, en hy het Allah geloof vir dié oorwinning. ‘n Vooruitberekening van Europa se demografie dui daarop dat die inheemse Europese bevolking teen 2050 in die minderheid sal wees, en die Moslems in die meerderheid – dus is Ghadaffi se woorde waar.

Amerika

Die Amerikaners word deur presies dieselfde omstandighede en realiteite as Europa in die gesig gestaar, en tans is die regering besig om die VSA se immigrasiewette nog verder te verslap. Daar gaan algemene amnestie aangekondig word vir alle onwettige immigrante, en alle immigrante se families sal ook nou geregtig wees om na die VSA te verhuis. En dit stop nie by direkte familie nie. Sodra die familie verblyfreg kry, sal hulle familie en verdere familie ook geregtig wees om na die VSA te verhuis. Dit is ‘n doelbewuste poging om die blankes se meerderheid in Amerika tot ‘n einde te bring.

Daarby stem die demografiese statistiek in die VSA ooreen met die van Europa, en is die blankes stadig maar seker besig om met elke geslag te halveer per ouderdomsgroep, terwyl die swartes en mense van Spaans/Mexikaanse afkoms, soos die moslems in Europa, met elke geslag vermeerder. As gevolg van die uiters gemaklike immigrasie wette, en amnestie aan onwettige immigrante, is die blankes reeds in Kalifornië en Florida in die minderheid, en staan vele suidelike state op die punt daarvan dat die swartes binnekort in die meerderheid gaan wees. Stede soos Detroit, Philadelphia, New Orleans, Memphis en Atlanta is reeds onder swartbeheerde stadsrade, en nog meer is besig om vinnig dieselfde pad te loop. Nadat die swartes in Memphis oorgeneem het, het die blankes al hulle kinders uit die skole geneem, en het die skoolstelsel so verval, tot só ‘n mate dat die stadsraad sy reg om skole te administreer opgegee het. Daardie skole moet nou deur die wit distriksraad ge-administreer word om dit net in stand te hou.

Dele van Washington, New York, Chicago, Las Vegas, Los Angeles en Houston is oorgeneem deur swartes en Latyns-Amerikaners of “Hispanics”, tot so ‘n mate dat die polisie nie eers daar ingaan en probeer om wet en orde te handhaaf nie. Gedeeltes van Detroit lyk of daar ‘n oorlog was, en staan vele wolkekrabbers leeg en verwaarloos.

Die prognose vir Amerika, is dieselfde as vir Europa. Teen 2050, gaan die blankes in die minderheid wees, en dus gaan die magtigste land ter wêreld, wat ‘n groot arsenaal kernwapens het, uit blankes se hande wees.

Kanada en Australië

Kanada het nog nie groot getalle anderskleuriges nie, maar hulle immigrasiewette maak dit wel maklik vir immigrante uit die Derde Wêreld om daar in te kom. ‘n Stad soos Vancouver is reeds oorwegend swart, en die getalle groei elke jaar. Die demografiese tendens is egter identies aan die van Europa en Amerika, en dus is die blankes ook besig om stelselmatig minder te word.

Die Australiese regering is ook stelselmatig besig om immigrasiewette te verslap, en is daar ‘n geweldige toestroming van Afrikane en veral Chinese en mense van Maleisië na Australië. Die demografiese tendense is ook ten gunste van die immigrante, en verminder die blanke aanwas soortgelyk as die res van die Westerse wêreld.

Suid-Afrika

Afgesien van die feit dat die blankes reeds net 9.5% van die bevolking van Suid Afrika uitmaak, en dat ons reeds die regering van ons land bloedloos aan die swartes afgestaan het, as gevolg van De Klerk en sy bende se verraad, het ons demografies dieselfde probleem as die res.

Die blankes in Suid-Afrika se vrugbaarheidsindeks is 1.6, teenoor die swartes s’n van 3.1. Hulle vermeerder dus hulle bevolking, terwyl die blankes s’n afneem met elke nuwe generasie, en in ons geval word die probleem vererger deur emmigrasie van witmense na ander lande. Vir interessantheid kan hier genoem word dat die swart bevolking van Suid-Afrika se vrugbaarheidsindeks glad nie ooreenstem met die van ander sub-Sahara Afrikalande nie. Terwyl die ander lande s’n hoog is, was daar sedert die sestigerjare ‘n konstante afname in SA se swartmense se vrugbaarheidsindeks. Daar is ook reeds ‘n korrelasie vasgestel tussen armoede, rykdom en vrugbaarheid, waarin hoër vrugbaarheid sinoniem is met hoë armoede. Dit is dus heel duidelik dat die swartmense van SA ekonomies floreer het onder apartheid.

As die huidige tendense van geboorte, afsterwe, swart immigrasie vanuit Afrika en wit emmigrasie vanuit Suid-Afrika, geprojekteer word oor die volgende 50 jaar, is die resultate skrikwekkend. Teen die jaar 2070 gaan daar 129 miljoen swartmense in SA wees, teenoor minder as 10 duisend blankes.

Vooruitskattings vir die populasie van Afrika toon dat daar teen 2050, 2 biljoen mense in Afrika gaan wees. Dus gaan die populasie verdubbel.

Vrugbaarheidsindekse vir ander sub-Sahara Afrikalande is as volg:

• Malawi 5.9

• Namibië 5.1

• Zimbabwe 4

• Uganda 5.6

• Zambië 6.1

• Tanzanië 5.6

Mense moet begin besef dat die Europese beskawing waarvan ons deel is/was, en dit wat daardeur tot stand gekom het, besig is om te verdwyn. Die beeld van die Westerse wêreld is ‘n witman in trurat voor die golf van donker nasies wat alles oorneem. In plaas van ‘n streep trek, sien mens internasionaal hoe donker volke eenvoudig wit dorpe en stede oorneem, en hoe die blankes stelselmatig onttrek – eers na die rand van die stede, en dan verder soos die nuwe swart kern al groter word.

Dit wat in Suid-Afrika gebeur, is besig om regoor die Westerse beskawing te gebeur.

In Scientia Veritas (In die wetenskap lê die waarheid)

In die wetenskappe van demografie en sosiologie is daar reeds twee korrelerende faktore vasgestel met vrugbaarheid en bevolkingsgroei, en dit is rykdom of armoede, en intelligensie.

Ons het reeds aangetoon dat hoe armer ‘n bevolking is, hoe hoër is die vrugbaarheid, en hoe meer rykdom ‘n bevolking ervaar, hoe laer raak die vrugbaarheid, en hoe minder kinders is daar per ouerpaar. Dit is omdat armoede die voortbestaan van die mens bedreig, en dan is dit ook die natuur se manier om die menslike spesie te laat oorleef. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog, was die wetenskap verstom deur die hoër vrugbaarheid of geboortes onder die mense van Europa gedurende die oorlog, wat direk in teenstelling was met die diereryk, waar diere minder vrugbaarheid ervaar as ongunstige toestande ervaar word.

Die afname in vrugbaarheid of geboortes onder Europeërs, kan ook direk verbind word met intelligensie. Hier is dit ‘n geval van, hoe hoër die intelligensie van ‘n bevolkingsgroep, hoe laer is die vrugbaarheid. Wat ook baie interessant is, is dat hierdie verandering in vrugbaarheid plaasvind in vroue, en dat studies geen variasie gevind het in mans se vrugbaarheid in terme van intelligensie nie.

In studie na studie is gevind dat die blanke ‘n hoër gemiddelde IK het as Afrikane of mense van gemengde bloed, alhoewel dit met vennyn en wrewel deur die liberaliste ontken en beveg word. In die VSA is hierdie tendens al sedert die jare vyftig deeglik ondersoek en nagevors, en het alle pogings om rasgebaseerde IK-verskille teë te werk of uit te wis, op mislukkings uitgeloop.  Mense van Spaanse afkoms uit Mexiko se IK 90, en die van swart Amerikaners, 85.

Richard Lynn, in sy boek, Race Differences in Intelligence: An Evolutionary Analysis (2006), gee die gemiddelde IK’s van verskillende rasse as volg aan:

• Oos-Asiërs 105

• Europiërs 99

• Arabiere (Midde-Ooste en Noord-Afrika) 89

• Latyns-Amerikaners (Mexiko en sentraal-Amerika) 84

• Sub-Sahara Afrikane 67

• Australiese Inboorlinge 62

• Boesmans 54

Soos die Griekse en Romeinse beskawings ondergegaan het as gevolg van rykdom, en die intelligensie dat te veel kinders daardie rykdom bedreig omdat meer mense druk uitoefen op die hulpbronne en die verdeling van rykdom, so is ook die Westerse beskawing besig om oor dieselfde redes onder te gaan. Die Grieke en Romeine het ook, soos die Westerse beskawing, volksvreemde arbeid gebruik, en het later die omgekeerde van Stockholm-sindroom ervaar, deur deernis met hulle onderdane te ontwikkel, en dit het daartoe gelei dat hulle die onderdane later in al hoe meer uitvoerende poste begin aanstel het. En die onderdane het meesters geword om die deernis van die heersersklas uit te buit, tot hulle oorgeneem het, en daardie beskawings vernietig het.

Die Westerse Beskawing doen dieselfde. Hulle genereer soveel rykdom, dat hulle dit wil uitdeel, hulle geniet soveel oorvloed, dat hulle in alle deernis dit met die swakkeres wil deel – veral Afrika. En daardie les van die geskiedenis van die Griekse en Romeinse ryke, sal weer geleer word. Na vyfhonderd jaar, gaan die laaste groot beskawing van die wêreld homself vernietig.

Wat is die oplossing?

In vele opsigte is die geskiedenis en toekoms van die blankes en veral die Afrikaner in Suid-Afrika, ‘n oefenlopie vir die res van die Westerse Beskawing. Al die rolspelers in die konserwatiewe politiek stem hieroor saam, en kyk met belangstelling na wat met ons gebeur, en hoe ons dit gaan hanteer.

‘n Paar gevolgtrekkings:

1. Die res van die weste het soveel probleme van hulle eie dat hulle nie regtig hulp aan ons kan aanbied nie, behalwe ‘n simpatieke oor.

2. Ons ervaring kan moontlik leersaam wees vir ander in dieselfde situasie.

Hiermee probeer ek geensins so verwaand wees om te beweer dat die toekoms van die Westerse beskawing op die Afrikaner se skouers rus nie, maar dat ons ‘n belangrike rol daarin te speel het, is seker.

Die vraag wat beantwoord moet word is as volg: Hoe en waar gaan die blankes en spesifiek die Afrikaner oorleef, om hierdie klein stukkie van die glorie van die Europese Beskawing in Afrika te laat oorleef? Die feite wys dat die kans vir oorlewing uiters klein en skraal is, en hierdie feite is as volg:

1. Afrikalande kan op die oomblik nie vir hulleself sorg nie. Teen 2050, as die bevolking verdubbel het, wat gaan die 2 biljoen Afrikane doen om aan die lewe te bly? Gaan hulle dalk enige land of gebied wat wel kos kan produseer net eenvoudig oorstroom en inneem?

2. Die swart politici droom van ‘n Afrika-Eenheid sonder grense, en werk konstant daaraan om dit te laat realiseer. Indien dit gebeur, beteken dit dat daar geen grensbeheer gaan wees nie, en ons weet honger en arm mense trek na waar daar kos en werksmoontlikhede is, dus gaan daar ‘n massamigrasie vanuit sentraal-Afrika na die noorde en suide plaasvind?

3. Met die vrugbaarheid van die blankes wat besig is om afwaarts te neig, gaan daar enigsins voldoende getalle blankes wees om as homogene bevolkingsgroep in ‘n enklawe tussen die swart massas te oorleef?

4. Al Suid-Afrika se noordelike en oostelike waterbronne is sodanig besoedel dat dit nie meer gerehabiliteer kan word, sonder om drasties die bronne van die besoedeling te verwyder nie, en dit beteken om groot getalle swartmense te verskuif, wat nie gaan gebeur nie. Gaan daar genoeg bruikbare water beskikbaar wees in Afrika om enige spesifieke gebied van water te voorsien om in te oorleef, en genoegsame kos te produseer?

In vele gesprekke met die internasionale akademici wat ek in Amerika ontmoet het, het ek die indruk gekry dat hulle dink ons Afrikaners is naïef of mal as ons dink ons gaan in Afrika oorleef. Die onderliggende “raad” aan ons is dat ons hierdie godverlate vasteland moet verlaat, en elders ons heil gaan soek, want die toekoms dui daarop dat dit nie moontlik gaan wees om die springkane weg te hou uit die gesaaides nie.

Wat dink u as leser, gaan gebeur, en wat moet die Afrikaner doen in die lig van die bogenoemde feite?

корневые каналыАлександр Фильчаков прокурор

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.