Quo Vadis Afrikaner?

Deel op

Dit is nou tyd vir die Afrikaner, en blankes oor die algemeen in Suid Afrika, om ‘n ernstige besluit oor hulle toekoms en deelname aan die NSA te neem. Vele skrywers en joernaliste het die situasie in die NSA mooi uitgespel die afgelope tyd, en vanuit al hierdie skrywes, is dit duidelik dat die ANC al hoe meer hulle ware kleure begin wys oor waar hulle met SA, en veral die blankes gaan.

Anton Barnard het ‘n treffende stuk geskryf, Die nuwe erfsonde, oor hoe veral die blanke Afrikanermans maar so liberaal kan wees as wat hulle wil, hulle word van meet af beskou as inherent boos. Barnard se beskrywing van Swartes wat geag word as “te-nagekom, benadeeld, onderdruk, uitgebuit”, en dat hulle dus outomaties kwalifiseer vir ‘n verhewe, sondevrye status is treffend akkuraat, en ek glo almal het dit al ervaar in hulle lewens.

Die Kroonwild van die wêreld

Die grootste gevaar in die rassestoompot van die wêreld, is nie die swartes self nie. Dit is die sogenaamde “liberale humaniste” wat die mens, maar veral die swartes van Afrika tot demi-gode verklaar het. Maar daar is ook ander oorsake vir hierdie verhewe “kroonwild” status van die swartes van Afrika.

Aan die een kant is daar die oordrewe skuldgevoel wat die Weste het teenoor Afrika, as gevolg van slawerny en kolonialisme, en aan die anderkant is daar die hulpelose massas van Afrika, wat as gevolg van hulle inherente karakter en die grondreëls van Ubuntu, “ontvangers” is en altyd sal bly. Met “Ontvangers”, bedoel ek dat hulle nooit in staat sal wees om self te produseer, te skep en te vervaardig tot eie voordeel nie, en dus nooit self in staat sal wees om welvaart te skep op die skaal wat oral elders ter wêreld plaasvind nie. Hulle moet dus altyd hulp, kos en vooruitgang ontvang.

Dit is baie interessant om te let dat, alhoewel die mense van Maleisië, Indië en elders ook as slawe gebruik was, en ook gekolonialiseer was, die mense van hierdie streke nie naastenby soveel simpatie en voordele gegun word deur die liberaliste van die wêreld, as die swartes van Afrika nie. Die Arabiere van Noord-Afrika is ook uitgesluit van hierdie status.

Die vrae wat dus moet volg is: 1) Wat is die rede dat die swartmense van Afrika hierdie verhewe status in die wêreld het? 2) Wie het aan hulle hierdie verhewe status gegee? 3) Hoe affekteer dit a) die Afrikaner, en b) die Suid Afrikaanse blanke in ons posisie in hierdie land?

1)        Die westerse blankes het, soos reeds bo vermeld ‘n geweldige skuldgevoel jeens die mense van Afrika as gevolg van slawerny in die tydperk van die sestiende tot die agttiende eeue, en die kolonisasie van Afrika. Maar daarmee saam, het die weste ook begin om ‘n skuldgevoel te ontwikkel dat hulle self so suksesvol is, en in oorvloed kan produseer. Dus sit ons nou met ‘n westerse populasie wat kyk wie is die armste, mees betreurenswaardige mense op Aarde op wie hulle hierdie skuldgevoelens kan besweer, en die antwoord is ooglopend – die bedelende swartmense van Afrika.

 

Hierdie swart Afrikane val in ‘n ander klas as die Inboorlinge (Aboriginis) van Australië, die swart oerwoudstamme van Nieu-Guinee, die Indiaan stamme van die Amazone in Suid-Amerika, die Bedoeine stamme van Noord-Afrika en die midde Ooste ens. Die bogenoemde volke en stamme vra en bedel nie hulp en geld nie. Hulle is selfversorgend. In terme van volke wat ook slagoffers was van slawerny, soos die huidige Bangladesh en Maleisië, het daardie volke opgestaan uit hulle verlede en selfversorgend geword.

 

Die swart Afrikane egter, bly hierdie hulpbehoewende welsynsgevalle. Hulle kon nie die vlakke van ontwikkeling wat kolonisasie gebring het in stand hou nie, maar na hulle die voordele en produk van westerse leiding en hulp ervaar het, het hulle hierdie onversadigbare lus daarvoor ontwikkel. En omdat hulle nie die vermoë het om selfversorgend en produserend te wees nie, speel hulle hierdie rol van hulpbehoewende welsynsgeval van die wêreld uitstekend.

 

Die geskiedenis van Afrika het egter ook bewys dat die swartman ‘n ongelooflike naiewe geloof in homself het, dat hy enige iets net so goed soos enige ander ras kan doen. Die feit dat hulle nêrens nog ooit suksesvol was nie, en die hele vasteland, met uitsondering van Noord-Afrika, een groot verhaal van mislukking, oorlog, volksmoord, hongersnood, korrupsie en oorlewing is, dring nie tot hulle deur nie. Die agteruitgang van dienste en infrastruktuur in Suid Afrika is die duidelikste bewys van hierdie stelling. Maar onbewustelik in hulle agterkoppe is daar die wete – die wit weldoeners van Europa en Amerika sal wel kom help, as daar nie meer uitkoms is nie.

 

Die profiel van Afrika en sy swartmense, pas dus die vereistes van die westerlinge se skuldgevoelens soos ‘n handskoen, en word daar dus ‘n suksesvolle simbiotiese verhouding in stand gehou. Die hulpbehoewende swartman, wat as gevolg van sy “onregverdige” geskiedenis mag misluk, moor, steel en korrup wees soveel as wat hy wil, wat ondersteun en gepamperlang word deur die westerse lande wat mislei en oorheers word deur die liberale humaniste wat die mens tot demi-god verhef het.

 

2)        Daar is egter ‘n verskil tussen gewone liberale mense, en die fanatiese  filantropiese en humanistiese liberaliste, wat deur oud generaal Jannie Geldenhuys genoem word die “Red Liberals.” In sy boek: South Africa is fantastik – Everyone’s guide how (not) to be political incorrect (p17), Protea Book House, Pretoria, 2007, skryf generaal Geldenhuys die volgende:

“Red liberals are dangerous. They are the prime source of the problems that we have with democracy today. The red liberal is a pseudo freethinker with a cause.

A red liberal with a cause – and a sponsor – is extremely dangerous. If you don’t agree with him, he becomes red with anger, aggressive and relentless. If you don’t succumb to his hang-ups, he will legislate against you. With money or power behind him, he is unmanageable. There are many of them chasting and pushing causes all over the world and in South Africa.

Red liberals stick to their sponsor’s conditions and remain focused on the set goals. They, possibly in the employ of an NGO, will coerce a government into legislation. They drive their causes to the bitter end, for the good or the bad. Red liberal NGO’s, such as the anti-huntig, anti-gun lobbies, or those fighting AIDS or protecting illegal aliens, present their projects to the government as if every one of them is the foremost priority for the country, if not for the salvation of the whole planet.

The next holier than thou red liberal does exactly the same. His cause is also priority number one.”

Dit is ‘n feit dat die wêreldopinie deur “Red Liberals” gedryf word, veral in die weste. En hierdie groepe is die pionne van die Internasionale Geldmag, wat “beskik oor nasies en volke, en die gang van hulle lotsgevalle kan bepaal.” Hulle gebruik hierdie hoë profiel liberaliste om hulle doelwitte te verseker, en hulle sit baie geld daarin. Dit is die rede hoekom die westerse lande se regerings so liberaal is, so verdraagsaam teenoor emigrante van ander rasse, en so anti-Christen is. Ek het onlangs ‘n artikel gelees waarin vertel word dat dit nou in Europa en Amerika polities korrek is om nie Moslems aanstoot te gee nie, maar daar mag openlik gediskrimineer teen, en die spot gedryf word met Christene en die Christelike geloof. Dit word gedryf deur “red liberals” met baie geld agter hulle, wie blykbaar die reg het om te besluit wat is aanvaarbaar en wat nie.

En hulle kleed natuurlik altyd hulle woorde en boodskappe so in, dat dit net reg klink. Dit raak altyd net die regte hartsnare van onregverdigheid, onverdraagsaamheid en vooroordele teen die groep wat hulle  wil beskerm of gewild maak.

Hoekom dan juis Afrika, en spesifiek Suid Afrika?

Hierdie vasteland is geseënd met die meeste ondergrondse rykdomme en minerale van al die vastelande, en reeds vir meer as ‘n honderd jaar misbruik die groot westerse maatskappye en lande die na-iewiteit en onvermoë van die swart Afrikaan, om beheer oor hierdie minerale rykdom te hou. Despote en tiranne word as leiers van regerings in stand gehou, vir die reg om minerale te myn en ontgin. Dit maak nie saak of daardie regering demokraties, sosialisties, kommunisties of ‘n diktatorskap is nie. Hoe meer korrup, hoe beter.

Dieselfde is al hoe meer besig om in Suid Afrika, wat ‘n ongelooflike verskeidenheid minerale het, te gebeur en dit is hoekom dit tot voordeel van die Geldmag is om die swartman in die regering te hê. Hulle sal ook alles wat nodig is en in hulle vermoë doen om hom daar te hou, dus word die “Red Liberals” mildelik befonds en bemagtig met alle hulpmiddele wat hulle vra. Hierdie Geldmag kry nou via hulle SEB frontmaatskappye oral in die land regte om te prospekteer, te myn en te ontgin, en dit is hoekom die Department van Mynwese so traag is om teen hierdie maatskappye op te tree. Al die nuwe sogenaamde swart bemagtigde mynmaatskappye word befonds deur die groot internasionale mynhuise, wat in staat is om hoë bedrae omkoopgeld te betaal.

Die feit dat daar Afrikaners en ander blankes is wat nie tevrede met die Nuwe Suid Afrika is nie, en gedurig kritiek daarteenoor uitspreek en alles bevraagteken, is vir die swartes se base net so onaanvaarbaar as vir hulle. In daardie opsig, is spesifiek die Afrikaners watnie wil konformeer en die Nuwe Suid Afrika aanvaar en omarm nie, vir die Geldmag en swartes ‘n klippie in die skoen, en is ons ‘n bedreiging wat uit die weg geruim moet word.Hulle kan nie bekostig dat enige iets die status quo bedreig of laat wankel nie.

Wat is die pad vorentoe?

Ons as Afrikaners moet aanvaar dat ons al vir jare die muishonde in die verhaal van Suid Afrika is, en dit sal nooit verander totdat ons nie meer bestaan nie. En dit is wat die ANC en hulle base uiteindelik wil hê – die Afrikaner, en in daardie opsig alle blankes wat simpatie met die Afrikaner het, moet verdwyn. Hulle sal stelselmatig die skroewe al stywer draai om ons te dwing om òf die land te verlaat, òf eenvoudig oor te gee, en in die vergetelheid te raak, ge-assimileer deur die swart massas.

Ons moet begin saamstaan, ons volkstrots terugkry, en besef dat die verdraagsaamheid teenoor ons is net kunsmatig en ‘n spel wat gespeel word ter wille van ‘n beeld wat aan die wêreld voorgehou word. In die NSA, is ons gestroop van alle selfwaarde en is daar hard gekweek aan ‘n skuldgevoel oor apartheid aan die een kant, en ‘n gees van; die Afrikaner moet bewys dat hy sal saamwerk tot voor deel van die NSA en al sy mense.

Maar ons kan nie meer naief aan hierdie spel deelneem nie! Dit is tyd dat ons wakkerword en opstaan, en vir ons eie toekoms verantwoordelikheid neem.

Maar nou vertel die “Red Liberals” vir ons dat dit nie die “inding” is om volkstrots te hê nie. Dit is nie aanvaarbaar nie, en dit is rassisties om vir jou eie mense te kies en vir hulle eksklusief ‘n beter bedeling te probeer bewerkstellig. En so het baie blankes al die NSA aanvaar, en neem lustig deel aan die ondergang van hulle eie mense. Hulle glo die liberaliste se boodskappe, want dit klink dan so reg. Dit terwyl die swartes en ANC die grootste rassiste in die huidige tydvak is, maar hulle mag mos – hulle het dan so hard ge-“struggle” vir hulle vryheid en regte. (sic)

Die Afikaner staan nou voor dieselfde vraag wat dr. DF Malan in 1948 gevra het: Quo vadis my volk? Waar gaan jy heen? Ons kan nie meer praat en stry teenoor mekaar nie. Ons moet nou ophou praat en begin doen – konstruktief, pro-aktief, en met duidelike doelwitte. Ons moet nou begin werk vir ons vryheid en ‘n onafhanklike blanke staat. Ons moet begin veg vir Vryheid, en daardie veg beteken nie noodwendig gewapende geweld nie. Daar is baie manier van veg, maar ons moet van nou af alles wat ons doen met een doel voor oë doen: ‘n Vrye soewereine staat. Dus moet ons oorgaan tot aktiewe verset en vooruitgang met doelwitte wat intern vir onsself beplan is, en nie tot “die voordeel van almal in Suid Afrika” nie.Ek haal hier die woorde oor verset van NP Van Wyk Louw aan:

“Opstand is net so noodsaaklik as ‘n volk se getrouheid.  Dit is nie gevaarlik dat verset misluk nie, wat wel gevaarlik is, is dat ‘n helegeslag sonder verset verbygaan”

Ad Libertum Persequor!!

 

 

магазин игрыФильчаков прокурор отзывы

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.