Alles wat Afrikaans is, word onderdruk

Deel op

Op Dan Roodt se woernaal, het sy stuk oor Nuwe Tuks-rektor sit rasseoorheersing oor Afrikaners voort heelwat kritiek ontlok. As mens die skille van jou oë afhaal, kan enige aap egter raaksien hoe die nuwe SA regering daarop fokus om alles waarvoor die Afrikaner staan en die geskiedenis wat hy opgebou het en die inrigtings en baanbrekerswerk – binnelands en internasionaal – wat hy voorsien en verrig het, af te takel. Al die slegte punte van die vorige bedeling word beklemtoon en alles wat die nuwe regering kwansuis bereik het, word opgehemel om alewig almal bewus te maak van die verskriklike verdrukking waarmee hulle voor 1994 moes saamleef. Hul donkere verlede word netjies weggesteek deur te fokus op die ou regering se foute en hul onbevoegheid word selfs 15 jaar na apartheid steeds op apartheid geblameer. Maar Emil, en al daardie draadsitters (and by the way, for the Engelse "boeties" in Londen or wherever you find yourself in an English or new SA loving government, I write this in English so you blokes would also grasp it), ek was ook in Engeland en glo my ek kan sien waar die nuwe bedeling al sy idees vandaan kry!

Deel op

Maar kry vir julle. Engeland land is ook tops as dit kom by propaganda en is op dieselfde pad as Amerika en Frankryk. Om jou eie slegtighede te verbloem, wat doen jy? Produseer wêreldnuus en kontreinuus wat fokus op alle ander lande se probleme, waar Suid-Afrika of ander Oos-Europese lande of enige ander land behalwe hulself altyd die sondebokke in hul oë is. En gee aan alle nie-blanke vlugtelinge en kriminele die wêreld oor burgerskap op 'n besigheidsvisum. Snaaks genoeg in die apartheid-era was die Engelsmanne, die kleurlinge (nie bruines nie) en die koelies (nie Indiërs nie, dis 'n naam wat die Britte hulle gegee het lank voor ons hulle dit genoem het) juis die mense, wat baie meer bevoordeeld gelewe het saam met menige Jode en Sjinese in Suid-Afrika as die swartes, wat nou steeds so bevoordeel word in die nuwe era. 'n Groot menigte nuwebedelingministers het hul "minder bevoorregte jare" in Brittanje deurgebring in die topuniversiteite van daardie land, asook in Amerika, Nederland en Frankryk.

Ek weet nie van baie Afrikaners wat sulke bevoordeling ontvang het in enige tyd vanaf 1652 tot nou toe nie. Afrikaners is ná die Boere-oorlog net so gemarginaliseer deur die Britse owerheid van die Unie Van Suid-Afrika. Skole is net soos nou ook verengels deur die verbloeming van "tweetaligheid", waar Afrikaans verbied is. Dié dat baie Afrikanerorganisasies juis toe gestig is om na die belange van ons mense en ons kultuur en taal om te sien. Afrikaners het maar hul eie instellings moes oprig en met eie inisiatief en vernuf organisasies soos Volkskas, Evkom, Sasol, Yskor, M-Net, RAU, Sanlam, Santam, ens. help stig. Snaaks dat dié organisasies juis so geteiken is dat baie nie meer in Afrikaanse hande is nie, sommiges nie eens meer 'n enkele Afrikaanse direkteur of raadslid nie. Afrikaners het nie net die organisasies van ander kulture oorgeneem en dan as hul eie toegeëien nie. Hulle is ook nie aalmoese gegee deur ander lande soos Brittanje of Europa of Amerika of Swede en Denemarke of Kanada nie. En is beslis nie aangestel in poste as SEB-bevoordeelde kandidate nie. Hulle is aangestel op grond van hul prestasie en dit was dít. Elmboog-ghries.

Maar ek verstaan dis mos maar hoe Brittanje ook oorgeneem is deur die 1066-inval by Hastings. Neem oor en eien dit vir jouself toe. Die nuwe bedeling is mos kop in een mus met die Engelsman en alles waarvoor hy staan. Ek is seker meeste van hulle ken nie nie eers 'n kwart van die ongelooflike "beskaafde land" se geskiedenis nie. Eish! Klomp barbare en die huidige generasies jongelinge is nie veel beter daaraan toe as die destydse Wikinge van ouds nie. Die Afrikaner en sy lewenswyse word beslis deur die nuwe bedeling geteiken. Indien mens jou instellings en ondernemings in die nuwe SA op taal- en kultuurgrondslag wil bedryf en uniek wil behou, wat in alle ander lande die norm is – totaal aanvaarbaar en grondwetlik (werklike liberale en demokratiese lande, nie diktature nie) – word sulke instansies onmiddellik 'n teiken van die nuwe regering. Sonder dat diegene met skille op hul oë dit agterkom, word sulke instellings deur sogenaamde "minder bevoorregtes" geïnfiltreer wat uiteindelik die voet in die deur kry deur regstellende aanstellings en kort voor lank propagageer hulle dat die instelling rassisties van aard is en dat alle rasse se belange op die hart gedra moet word en veral dat 'n veelrassige en veeltalige kultuur gehandhaaf moet word. In so 'n mate dat die Afrikaanse topbestuur juis vervang moet word deur kleurlinge of Indiërs of swartes wat juis die grootste Afrikaanshaters – meer nog as blanke Engelse – is en slegs Engels magtig is. Neem maar die skool in Ermelo as tipiese voorbeeld en dis beslis nie uniek en die enigste geval nie.

Duitse, Joodse, Russiese en Italiaanse kultuurorganisasies mag wel bestaan

Duitse, Joodse, Russiese en Italiaanse en enige ander kultuurorganisasies wat in SA bestaan word nie op dié manier bedreig nie. Hulle instellings en skole floreer, snaaks genoeg, met uitsluitlike Duitse onderrig en Engels as tweede taal. Slegs Afrikaanse instellings verkeer in die visier. Ons mag nie sulke instellings van ons eie stig nie, want dis ongrondwetlik. Slegs ander kulture mag dit in SA doen.

Die hele doel van die ANC en sy makkers, wat almal insluit behalwe die Vryheidsfront en tot 'n mindere mate die DA, is om Afrikaans en sy geskiedenis en kultuur vir die geslagte wat volg dood te vee en vanuit die amptelike geskiedenis van SA en Afrika te verwyder. Die taal moet juis oor die volgende paar dekades wegkwyn. In die ou Soewjetunie is dieselfde taktiek gebruik. Propaganda het die ideologie laat voortleef tot in 1990. Vryheid is onderdruk. En die ANC is "comrades" van die Ystergordynbedeling. Oor 'n paar dekades van nou af sal die meeste Suid-Afrikaners glo dat die Zoeloes en die Xhosas en hulle "comrades" Kaapstad gestig het en alle ander stede in Suidelike Afrika en dat Afrikaners kriminele, agterlike burgers was. Ook dat alle beskaafde ontwikkeling (indien daar teen daardie tyd nog iets daarvan oor sal wees, as mens kyk na die res van Afrika se verval) deur die Nguni-mense gebring is.

Die Vlaminge van België voer baie dieselfde stryd om hul taal teenoor Frans as Afrikaners teenoor die oorheersing van Engels in SA. Net snaaks genoeg het die ou SA, wat volgens al die draadsitters en die nuwe regering en meeste oningeligte Europeërs en Britte, wat die propaganda vir waarheid opeet, 'n "mislukking" was, klopdisselboom gewerk, ten minste wat die ekonomie en infrasruktuur betref het. Selfs met geweldige sankies teen ons, het mens nie elke dag 'n verstopte drein gehad wat vir maande loop voor enige iets daaraan gedoen is nie. Paaie was in 'n toptoestand- beter as in Europa en Amerika. Vandag is meeste derdewêreldlande se infrastruktuur beter daaraan toe as die meeste van SA se paaie. En Gauteng is seker die provinsie met die slegste padinfrastruktuur in die land. Rioolwerke in die meeste munisipaliteite in SA is óf glad nie in werking nie, óf dit werk, maar stort rioolwater direk deur die suiwerkingswerke sonder enige suiwering, weer in die rivier in. Die water beland dan sonder meer weer in ons krane. Dié dat ek as 35-jarige man die eerste keer in my leeftyd in SA hoor van cholera-uitbrekings en kindersiektes soos polio wat voorheen nie meer by ons bestaan het nie. SA drinkwater was in die tagtigerjare, naas Kanada, van die skoonste in die wêreld; nou kan ek jou verseker haal SA nie eens die top 50 nie. In apartheid-SA was jou rand baie meer werd as vandag. Jou kos het nie elke maand met 10% gestyg nie, selfs al daal petrolpryse en rentekoerse konstant elke maand.

So glo maar al die twak soos julle wil. Al is Dan Roodt nie altyd die mees geliefste mens nie, stem ek saam met wat hy sê. En dis oral om te sien. Gaan kuier in eerstewêreldlande en kom dan terug na SA, dan onthou mens weer die tagtigerjare en hoe ons agteruitgegaan het vanaf 1994 in vergelyking met dié lande, in teenstelling met wat die nuwe bedeling mens wil laat glo.

Nêrens in die nuwe SA se amptelike geskiedenis word die Afrikaner se bydrae tot die ontwikkeling van die land tot en met 1994 korrek weergegee nie. Die minderbevoorregte lede van ons land se bydrae word groter uitgebeeld as die Afrikaner s'n en dit sluit natuurlik in 'n baie groot mate die Indiërgemeenskap en selfs die Sjinese gemeenskap in. Net snaaks dat dié gemeenskappe in 1880 deur die Britse setlaars as slawe na SA gebring is, respektiewelik in 1880 om in die Natalse suikerplantasies te werk en tussen 1910 en 1925 om in goud- en ander myne aan die Rand te arbei. Juis as 'n maatreël om Afrikaanse arbeiders te vermy. Dis juis een van die redes vir die ontstaan van die 1914-rebellie waar Engelse Uniepropaganda juis veroorsaak het dat mede-Afrikaners op hul eie mense geskiet het en hul dood veroorsaak het. Wie het daaronder gelei? Net Afrikaners self. Sulke vooroordele teen Afrikaners is geensins nuut nie. Die Slagternekrebellie het ook gevolg weens vooroordele teen Afrikaners. Gaan besoek gerus Brixton en Braamfontein se begraafplase in Johannesburg en sien vir uself hoe baie is doodgeskiet deur die Uniemagte wat hulle uitgekryt het as kriminele oortreders en opstokers. Dieselfde geld vir die destydse Britse owerheid tydens Slagtersnek. Die Britte het nes die nuwe regering en kleurlinge en koelies 'n haat vir alles wat Afrikaans is.

Afrikaners het hulself reeds hier gevestig sedert 1652; my familie is reeds hier vanaf ten minste 1666. Maar volgens die meeste draadsitters word Afrikaans en sy kultuur nie bedreig nie, dis maar net 'n regstelling om saam met alles wat nie Afrikaans is in te val en jou kultuur en taal en geskiendenis prys te gee vir 'n kultuur wat geen ordentlikheid nastreef en veral geen geduld of respek vir jou kultuur het nie.

Snaaks dat moorde op Afrikaanse plase steeds op 'n gereelde grondslag plaasvind. Maar dis nie nuus nie. Nee wat, solank 'n swartman die daad pleeg, is dit byna normaal en kwalik kritiseerbaar. (En ek verafsku die taalgebruik in die nuus wat altyd net noem dat die swart kriminele moordenaars, "mans" is en nie "swartmans" nie. Ons almal weet wat die ras is van 99,99% van die oortreders wat al die terreurdade teen witmense op hul plase, kleinhoewes, in die stedelike woonbuurte en deesdae sommer in inkopiesentrums helder oordag pleeg.)

Maar laat 'n witman net eenkeer hom vererg vir die doelbewuste propaganda van die nuwe regering en die laksheid waarmee hulle strafsake hanteer en die reg in eie hande neem en 'n paar swartes dieselfde behandeling gee as wat hulle op ons wittes in die nuwe SA toepas. Ek neem die seun van Swartruggens as voorbeeld. Snaaks genoeg, dan haal dit sommer oornag wêreldnuus, om nie eens te praat van die binnelandse nuus nie. Die man word onmiddellik gevang en gevonnis, nie soos die miljoene swart kriminele mans, ag ek bedoel "baie opgevoede, vredeliewende, hardwerkende, jong manne van die nuwe SA", wat elke dag en nag koelbloedig ons wittes en veral Afrikaners afmaai vir onbenullighede nie. Soms word daar nie eens iets gesteel nie. En dan word dit onmiddellik genoem dat die persoon 'n witman was wat op swartes moord gepleeg het. Ek dink die oningeligtes kan gerus 'n draai maak by die webwerf Boergenocide. Daar vind mens eerstehandse besonderhede en grusame foto's van die duisende moorde op Afrikaners wat nooit nuuswaardig genoeg is om uitgesaai te word nie. Kyk ook sommer elke oggend op die voorblad van Beeld, 'n Afrikaanse koerant vir die oningeligtes, vir die vele berigte oor grusame moorde en aanvalle voordat julle jul siening lug oor dinge waarvan julle glad niks weet of wil weet nie.

Droom voort, André en ander. Ek het nie 'n universiteitsgraad behaal by die Universiteit van HULL nie, maar mens het nie een nodig om te sien wat hier aan die gang is nie. Ons is vinnig oppad na 'n grusamer Zimbabwe as wat meeste mense besef en die nuwe era wêreldwyd is nie gebaseer op 'n Westerse lewenswyse en opvattings nie maar is Oosters en van Afrika, wat boekdele spreek oor wat die volgende paar dekades op SA en die wêreld en veral die bleekvelliges oraloor wag. Daarom is dit ook nie vreemd dat die wêreld ook nie regtig ag slaan op wat hier aangaan nie, want dis meer en meer 'n globale verskynsel.

Die nuwe regering is nie meer mensliewend as die vorige bewind nie, in die sin dat hy alle menseregte beskerm soos die grondwet kwansuis vereis nie. Indien mens regtig demokraties wil wees en regtig dinge wil laat werk, vergeet mens van die slegte dinge van vroeër, vergewe mens mekaar soos God dit wil en bou mens voort in geregtigheid en handhaaf mens eerlikheid en stel mens werkers op grond van hul vermoë en prestasies aan. Verder stel mens alle tale en kulture se belange voorop en doen die regering alles in sy vermoë om misdaad daadwerklik te bekamp. En is ras nie 'n kwessie nie. Ek voel dat – meer as ooit tevore – is ras 'n baie groot kwessie by veral swartes in die nuwe SA. En almal wat nie wit is nie, maar ook nie swart is nie, sit maar op die draad en soek witvoetjie in plaas van om die ou kwessies op te los en werklik 'n sukses van SA te maak. Ons reënboognasie is vinnig besig om een kleur te ontwikkel aan die einde van die reënboog en dis net donker en die taal is net Engels.

So kan mens voortgaan, maar ek laat dit daar.

люстры плоские потолочныеДанильченко Юрий Брониславович Харьков

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.