Karel Combrinck: Gruwelikhede vir Allah

Die afgryslike gebeure in Nice waar ‘n Moslembesetene met ‘n 20-ton-vragmotor tien kilometer ver deur ‘n skare gejaag het terwyl hulle na ‘n vuurwerkvertoning kyk, sal enige regskape mens sprakeloos laat. Dit lyk asof daar steeds meer vrae as antwoorde is. Ons het natuurlik in Suid-Afrika ook hierdie soort barbarisme deurgemaak en in sekere sin is ons nog steeds daaraan onderworpe. Want die plaasaanvalle is inderdaad terrorisme. Die selfone en draagbare radio’s wat in die proses gesteel word, is bloot bonusse op die koop toe. Die hoofdoel is om leed aan te doen. Die afgelope jare het ons veel meer mense verloor in plaasaanvalle as wat Frankryk in terroriste-aanslae verloor het sonder dat ‘n haan daarna kraai. Maar kom ons kyk na Moslemterrorisme aangesien dit vir die oomblik in die nuus is.

Sedert 11 September met die aanslae in New York, om by daardie datum maar te begin, is daar min lande wat Moslemterrorisme vrygespring het. Dit sluit ook Moslemlande self in, want daar word meer gruweldade deur radikale in Moslemlande gepleeg as op enige ander plek.

Die onderwerp van Moslemfanatisme is ‘n omvangryke en komplekse aangeleentheid wat met moeite in so ‘n kort artikel hanteer kan word. Dis egter ‘n lewensbelangrike onderwerp wat vir die ganse mensdom daagliks van groter belang word en daarom probeer ons maar.

Die eerste probleem waarvoor ‘n Westerse waarnemer te staan kom, is dat die wêreldbeskouing van die Moslem nie noodwendig vatbaar is vir tradisionele Westerse rasionaliteit en logika nie. Ons verstaan nie die eienaardige manier waarop hulle godsdiens, ideologie, die reg en politiek vermeng nie, ons verstaan nie die breinlose geweld wat die meer radikale onder hulle op religieuse gronde regverdig nie, dikwels selfs teen ander Moslems en ons verstaan nie waarom vroue in ‘n minderwarige posisie vasgeknel word nie, meesal sonder die minimum van menseregte.

Vir lesers wat mag belangstel, plaas ons ‘n nota oor die samestelling van die Moslemwêreld aan die einde. (Nota 1)

Vir ons as Westerlinge is dit vreemd om ‘n godsdiens tee te kom wat so te sê volledig op haat en wraaksugtigheid gebaseer is – haat vir die Westerse kultuur, haat vir mekaar, haat vir «ongelowiges», (kaffir of kouffar), ongelowiges synde almal wat nie die Moslemgeloof aanhang nie. Ons as Westerlinge se blaadjie is natuurlik ook nie van die skoonste nie, maar sedert ‘n tweehonderd jaar of wat maak ons darem nie meer mekaar dood direk in die naam van Christus nie.

Ons doen dit wel in die naam van imperialisme of demokrasie of politieke ideologie wat in sekere sin ook religiëe is.

Dit bring ons dan by godsdiens en geweld. Waarom lyk die Moslemgeloof by die dag meer na ‘n geweldsgodsiens?

Soos in Nota 2 aangedui word, is die die Ou Testament as’t ware in die Moslemgeloof geïnkorporeer. Nou is dit so dat die Ou Testament van hoek tot kant besaai is met gruwelikhede van allerlei aard met geweld op bykans elke bladsy (stenigings, tentpen deur die kop, ens.) om van hoerery, veediefstal, verkragtings, bloedskande en vele ander onhebbelikhede nie te praat nie. Iemand wat sy handelinge rig op die Ou Testament as ‘n soort morele kode, moet noodwendig waansinnig wees of word. In die ou Testament gee «God» byvoorbeeld opdrag om die vyande van die volk van Israel «met die banvloek te tref». Dit beteken man en vrou en kind en dier moes vermoor en vernietig word. In 1 Samuel 18:27 verskyn die sjarmante brokkie dat Dawid opdrag gegee het aan sy manskappe om 200 Filistyne se voorhuide vir hom te bring wat hy aan Saul kon aanbied as betaling vir die vrou Migal. In sy boek «The God Delusion», beskryf Richard Dawkins die God van die Ou Testament as «a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser» . Hoef ‘n mens veel verder te soek vir ‘n ideologiese en religieuse grondslag vir die manier waarop Moslemekstremiste «ongelowiges» met ‘n vorm van banvloek tref ? Daar is in die Koran 109 Soerate (verse) wat opdrag gee tot geweldpleging teen «ongelowiges». Aan die ander kant het dit weinig sin om die Koran te fynkam vir aanduidings van aanmoediging tot geweld, terwyl die Ou Testament daarvan vol lê.

‘n Paar verdere opmerkings:

Die terroriste-aanslag in Nice het plaasgevind terwyl ‘n noodtoestand in Frankryk van krag is wat net weer die nutteloosheid van «noodtoestande» beklemtoon.

Weereens het die geheime dienste en veiligheidsdienste gefaal daarin om die aanslag te voorsien en af te weer.

Die aanslag was die werk van die soort persoon wat in Frankryk bekend staan as “‘n Fransman van Tunisiese afkoms”. Daar is letterlik miljoene sulke “Franse” van Arabiese of ander Moslemafkoms in Frankryk, waarvan enigeen ‘n potensiële terroris is.

Die Franse is baie lief daarvoor om met trots te verkondig dat die Moslemgeloof die “tweede grootste godsdiens in Frankryk” is. Die belangrike verskil is dat terwyl die Moslems meesal toegewyd en nougeset is, daar van die “grootste” godsdiens in Frankryk, naamlik die Christelike geloof, weinig sprake meer is.

Frankryk het geen landsgrense wat hulle kan bewaak en kontroleer nie en potensiële terroriste kan min of meer na willekeur saam met die vloedgolf Moslem-“vlugtelinge” die land binnestroom. Inderdaad bestaan daar geen grense tussen Europese lande hoegenaamd meer nie en die buitegrense word ten swakste beheer. Kyk bv die artikel Meer as tweemiljoen stroom Duitsland binne (Praag 15 Julie).

So te sê elke terroris wat ‘n aanval in Europa uitvoer, is aan die geheime dienste en veiligheidsmagte bekend, maar weens politieke sensitiwiteite word net niks daaraan gedoen nie. Selfs in ‘n noodtoestand! So die een wat ‘n bom in ‘n nagklub van Parys gestel het, was wel deeglik aan die polisie bekend en so ook sy bewegings. Hy het herhaaldelik oor en weer die grens oorgesteek sonder enige kontrole. Met sy laaste binnekoms voor die aanval het hy met sy wapens en al in ‘n trein vanaf België deur Frankryk gereis.

België, waarskynlik weens sy geografiese ligging, maar ook te wyte aan die matelose laksheid en lamsakkigheid van sy politici is tans die senusentrum van terrorisme in Europa Dit is nou bekend dat duisende Moslemfanatici uit België vertrek om vir die Islamitiese Staat in Sirië te gaan veg., d.w.s. potensiële terroriste wat in die hart van Europa woon. Dat mev Merkel bv nog meer Moslems Europa wil binnebring, laat ‘n mens noodwendig saamstem met mnr Trump dat sy stapelgek moet wees. Inderdaad is daar opsigte waarin die Westerse politieke klas net so min vatbaar is vir rasionaliteit soos die Moslems.

En natuurlik het hierdie aanslag, soos genoem, plaasgevind terwyl ‘n noodtoestand van krag is, asof die afkondiging van ‘n noodtoestand, sonder die politieke wil om tande daaraan te gee, op sigself genoeg is om terrorisme af te weer.

Die oorsprong van die stryd tussen Islam en die Christendom word uiteraard teruggevoer na die profeet Mohammed en die leerstellings soos vervat in die Koran. Uit die staanspoor was die Moslemgeloof onder leiding van Mohammed aggressief en militant en teen 620 het hulle reeds die hele Arabiese skiereiland militêr onderwerp. Mohammed het in 632 gesterf, maar sy uitbreidingstrategie is deur sy opvolgers voortgesit totdat die Moslemgeloof teen die einde van die 7e eeu gestrek het van die Atlantiese Oseaan tot in Indië, ‘n gebied van 15-miljoen vierkante kilometer! Met die uitsondering van Spanje, wat ná agthonderd jaar daarin geslaag het om die Moslemjuk af te werp, het hierdie besette lande almal Moslem gebly.

Die grootste twisappel vir baie eeue tussen die Moslems en die Christenbeskawing (ook maar net met tussenposes beskaafd), was die posisie van die heilige stad Jerusalem wat ook in die Arabiese Moslemryk geval het. Vanaf 1096 tot 1291 het konings, ridderordes en pouse agt sogenaamde kruistogte na die Heilige Land onderneem om dit te bevry van wat hulle genoem het, die Sarasene. Die ongeluk is dat hierdie kruistogte snel ontaard het in strooptogte waartydens na hartelus gemoor en geroof en verbrand en verkrag is, wat nou nie juis die harte van die Moslemwêreld gesteel het nie. Een kruistog is selfs onderneem teen die Kathare of Albigensers wie se beginsels veel meer Christelik was as dié van die amptelike kerk. Oor die bloederige geskiedenis van die Christelike kerk het ons reeds elders die een en ander gesê…

Een van die regstreekse uitvloeisels van die kruisvaarte was dat Konstantinopel dermate verswak was dat die Turke (Moslems) geen moeite gehad het om die stad te oorrompel nie en tesame daarmee goot gedeeltes van ‘n eeue oue Christenbeskawing. Die teenwoordigheid en invloed van die kruisvaarders het finaal tot ‘n einde gekom met die val van die kasteel St Jean d’Acre in Mei 1291.

Ná 1291 was daar geen verdere noemenswaardige Westerse teenwoordigheid in die Midde-Ooste, insluitend Israel, nie tot die begin van imperialistiese gekonkel wat gedurende die Eerste Wêredloorlog begin het en uitgeloop het op die beroemde of berugte Balfour-deklarasie van 2 November 1917. Die Balfour-deklarasie was ‘n brief van die Britse minister van buitelandse sake, Lord Balfour, gerig aan Walter Rothschild, bankier en leier van die Joodse gemeenskap in Brittanje.

Die brief het gelui :

“His Majesty’s government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object….”

Hierdie verklaring het die saad gesaai vir wat sedertdien die hoofbron is van die Moslemwêreld se wrok jeens die Westerse wêreld. Hierdie vyandiggesindheid word ook van nuuts af aangeblaas telkens wanneer ‘n nuutverkose Amerikaanse president in sy eerste toespraak «onvoorwaardelike steun» aan Israel toesê. Die eensydige simpatie van die Westerse wêreld teenoor Israel is dus ‘n faktor wat in hierdie verband nooit onderskat moet word nie.

George W. Bush en die Saoedi-kroonprins
George W. Bush en die Saoedi-kroonprins

Maar daar is ook faktore wat nader aan ons tyd lê. Die destabilisering van die hele Midde-Ooste deur Amerika, Engeland en ander Westerse lakeie het die weg gebaan vir Moslemterrorisme regdeur die gebied en terseldertyd regstreeks die dood veroorsaak van tienduisende mense, mans, vroue en kinders in Libië, Irak en Sirie, ‘n proses wat trouens met die ondermyning van die Sjah van Iran al begin het. Hierdie aanvalle van Westerse lande kan vanuit ‘n sekere perspektief ook as terreurdade beskryf word. Mnr Tony Blair is trouens juis nou in die spervuur in Engeland oor sy aandeel in die ongeregverdigde en illegitieme inval in Irak. In sy verweer sê mnr Blair dat dit verkeerd was om die aanval te loods, maar dat hy dit weer sal doen. Rasioneel?

Terselfdertyd is die Amerikaners diep in die bed met die weersinswekkende regime in Saoedi-Arabië ten spyte van sterk aanduidings dat Saoedi-Arabië terrorisme wêreldwyd steun en moontlik betrokke was by die 11 September-aanvalle.

pastedImage
George W Bush verwelkom die kroonprins van Saoedi-Arabië «Southern style» tydens ‘n staatsbesoek aan die VSA.

Om ‘n gevolgtrekking te probeer waag uit al hierdie faktore en elemente is bykans onbegonne.

Kom ons stel dit so:

In Islam is politiek, ideologie, die reg en die godsdiens onafskeidbaar van mekaar. Voorts is daar ‘n onmiskenbare verband tussen die Moslemgodsdiens, fanatisme en geweld. Dis duidelik dat alle Moslems nie ewe radikaal en fanaties is nie, maar dis ook duidelik dat min of meer alle Moslems in mindere of meerdere mate simpatiek staan teenoor pogings om die oorhand oor die ongelowiges en wangeskapenes te kry en Islam as ‘n politieke mag te bevorder. Die harde kern van Moslemradikalisme verskuif voortdurend van een wêrelddeel na ‘n ander, maar bevind hom tans in Sirië by die Islamitiese Staat of Daesh. Dit gaan hier om ‘n wêreldstryd wat eenvoudig nie vanself sal weggaan nie en trouens toenemend in felheid gaan toeneem. Vir regerings om bv ‘n noodtoestand af te kondig en dan weer te beëindig en dan weer af te kondig is die toppunt van absurditeit en getuig van die soort lamlendigheid wat die Islamitiese Staat meedoënloos uitbuit. Die taak van Moslemektremisme word vergemaklik deur die onkonsekwentheid van Westerse politici, hulle volstrekte weiering om die bedreiging te sien as Islamities geïnspireerd en hulle onbesonne immigrasiebeleid. En ten slotte is dit so en sal dit waarskynlik so bly dat Islam en die Westerse lewenswyse fundamenteel onversoenbaar is.

Nota 1

Die Moslemwêreld bestaan uit ‘n menigte faksies, sektes, verdelings, stamme. Tot betreklik onlangs is die voetstuk van die Moslemgeloof, nl die Arabiere, geregeer deur ‘n duisternis Emirs en Kalifas en prinse en koninkies van allerlei aard. Die huidige grense van die Arabiese wêreld is kunsmatig getrek deur die Franse en die Engelse, soos ook in baie ander wêrelddele, insluitend Afrika gebeur het. Die grense van Arabiese lande omsluit dus dikwels groepe mense wat met mekaar weinig in gemeen het, en trouens mekaar dodelik vyandiggesind is. Kyk maar Sirië, of Afghanistan of Irak of Libië.

Die vernaamste verdeling is dié tussen die Soenniete en die Sjiïete wat dateer van kort na die dood van Mohammed. Ongeveer 85% van die wêreld se Moslems is Soenniete. Die grootste deel van Noord-Afrika (die Maghreb) behoort tot die Soenniete en so ook Egipte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Sirië, Afghanistan, Pakistan, Indonesië, ens. Die Sjiïete vorm die meerderheid in Iran, Libanon, Irak, Jemen en Bahrein, en natuurlik, Soenniete en Sjiïete haat mekaar met hart en siel.

Maar daar is ook nog ander subgroeperinge waarvan die belangrikste:

Die Wahabiete, ‘n ortodokse politiek-religieuse organisasie wat die mag agter die troon in Saoedi-Arabië uitmaak. Daar word wyd aangeneem dat die Wahabisme ‘n skepping is van die Britse geheimediens, wat daarop gemik was om die olieryke Arabiese skiereiland te beheer en wat dateer uit die Eerste Wêreldoolog toe T.E. Lawrence (van Lawrence of Arabia-faam) die strydende vorste van Saoedi-Arabië teen die Turkse besetters saamgesnoer en gemobiliseer het. (Lawrence was ‘n Britse geheime agent).

Nog ‘n belangrike fundamentalistiese politiek-religieuse sekte is die Salafiste wat in Aghanistan ontstaan het. Die Islamitiese Staat of Daech in Sirië is’n ekstremistiese faksie van die Salafiste.

Die Moslembroederskap: ‘n Soortgelyke organisasie in Egipte. Die afgesette Egiptiese President Mohamed Morsi was ‘n Moslembroeder.

Maar daar is nog vele, vele meer: Die Soeffiste, die Bahas, die Droese, die Khariïete, ens, ens, ens (na beraming is daar 74 sulke sektes) en almal het die een of ander rede om die ander te haat. Vandaar dan die geweldpleging van Moslem teenoor Moslem wat so algemeen voorkom en waarvoor daar soms met moeite verklarings te vind is.

Nota 2

Islam is ‘n monoteïstiese geloof waar alle oppermag toegesê word aan ‘n een enige God (Allah) en sy laaste profeet is Mohammed, aan wie Hy Homself openbaar het deur die tussenkoms van die Engel Gabriël (Gibril) wat die woorde van die Koran aan hom gedikteer het.

‘n Paar opmerkings hieroor: Die bestaan van Jesus word nie in Islam ontken nie. Talle verse van die Koran (Soerate genoem) verwys na Jesus, maar niks word gesê oor sy leringe nie en boweal niks oor die liefdesgebod nie. Die Godheid van Jesus word ontken, hoewel gesê word dat hy deur die tussenkoms van die Heilige Gees uit die maagd, Maryam, gebore is. Van die Soerate wat op Christus betrekking het, lui:

Jesus is versterk deur die Heilige Gees.

Allah het hom aan Jesus geopenbaar.

Jesus het in die liggaam na die hemel opgevaar.

Jesus se kruisiging word ontken.

Jesus is bloot ‘n boodskapper van Allah.

Jesus het wonderwerke verrig.

Jesus het nie verlang dat hy of Maria aanbid moet word nie.

Allah het die Evangelie aan Jesus openbaar.

Vervloek is hy wat sê Jesus is die seun van God.

Hoewel die Moslems glo dat die finale woord oor die wil van God deur die engel Gabriël aan Mohammed gedikteer is, is hulle geloof so te sê volledig gegrond op die Joodse Ou Testament. Die Ou Testament word nie woordeliks in die Koran gesiteer nie. Daar word eenvoudig aangeneem dat Moslemgelowiges met die Ou Testament vertroud is. Die Moslem en Joodse geloof het dus so te sê identiese grondslae, vreemd soos dit mag klink. Mohammed is die laaste en beslissende profeet in ‘n lang reeks profete wat darem Christus ook insluit.

Volgens die Encyclopedia of Islam leer die Moslemgeloof dat God die Heilige Waarheid deur ‘n reeks profete in die Hebreeuse Bybel geopenbaar het, onder meer Adam, Noag, Abraham, Moses en Dawid. Die profete het hierdie openbarings in heilige geskrifte neergelê. Die Koran verwys na die Hebreeuse Bybel as die Suhuf Ibrahim (perkamentrolle van Abraham), Suhuf Musa (geskrifte van Moses, ens). Die Moslems glo egter dat hierdie ou geskrifte gedeeltelik foutief, onvolledig of selfs deur onsuiwer motiewe van rabbi’s, vertalers, ens., gekorrupteer is en dat God hierdie gebreke in sy openbaring aan Mohammed reggestel het.

Die Allah van die Moslems is gewoon die Joodse JHWH of Jahweh wat in die Christelike tradisie vervorm is tot Jehowa. Meer as vyfhonderd jaar voor Mohammed het die oorgrote meerderheid Jode en Christene in Arabiese lande na God verwys as Allah. Ook die geskiedenis van die Arabiere is identities aan dié van die Jode en so is Abraham (Ibrahim) hulle gemeenskaplike aartsvader en beskou hulle hulself as die afstammelinge van Ismael, die kind wat Abraham gehad het by die diensmeisie Hagar.

Talle daaglikse Moslemgebruike het ‘n eweknie in die Joodse tradisie. Halal is die ekwivalent van die Joodse kosjer, Moslems en Jode beoefen beide die besnydenis, beide eet geen varkvleis en skulpvisse nie, beide eerbiedig ‘n menigte reëls, wette, rituele, feeste, gebiedinge en verbiedinge.

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.
 • Hans Onrust

  Die door linkse volksvijandige politiek verplichte nieuwe naaste in Nice was volgens de linkse binnenslepers ‘goed geïntegreerd’ met een hoge misdaad C.V.
  Net zo als die Afghaan/Pakistaan met die bijl deze week in Beieren.
  ‘Groene’ Renate Künast verwijt de politie dat deze hem heeft gedood en maalt net zo als haar eigenlijk bolsjewistische baas ‘Merkel’ niet om de slachtoffers.
  En honderduizenden/miljoenen andere moslimcriminelen die hoofdzakelijk door justitie en politie en systeemmedia moeten worden ontzien.

  “Dat mev Merkel bv nog meer Moslems Europa wil binnebring, laat ‘n mens noodwendig saamstem met mnr Trump dat sy stapelgek moet wees.”
  Boosaardigheid kent naast ‘gevaarlijk gek’ ook geen grenzen.
  Zij weet nl. heel goed hoeveel mensenlevens deze migratie in West Duitsland al koste. Direct(misdaad/terreur) en indirect door bv. lagere standaarden in medische zorg, bejaardenzorg, jeugdzorg voor Germanen, die daar schandalig veel voor betaalden en betalen.
  Menig nu binnen gekomen moslim heeft een (voor hem gratis) betere medische zorg dan een autochtone Duitser, waarvan er vele niet verzekerd zijn.

  Hier overigens nog even wat woorden van de later verdreven Shah.

  Naast de miljoenen Christenen die het na 1917 in de SU moesten ontgelden werden overigens al snel ook moslims (Kozakken zouden de Tsaar hebben gesteund) verjaagd en uitgemoord in Genocide.
  bv. Tjetsjenië zag midden jaren ’20 en in 1944 de halve bevolking verdwijnen. Om te zwijgen over de jaren ’90.

 • Both Arabs & Jews will never sit at my table.
  Whites are welcome even Boers from South Africa.

  • Hans Onrust

   even ?

   • Johan

    Die engelsman is maar net ‘n engelsman. Wat kan mens van hom verwag?

    • Johann Schutte

     Neem nou maar die engelsman, Clive Derby Lewis, die SAfrikaanse politieke gevangene wat die langste toegesluit was vir die Afrikanersaak. Die aanslag is globaal en het `n veel groter teikengroep as die Afrikaner. Ons moet assosiasie soek met met mense wat ons gedagtegang deel, eerder as om met die tipe ondeurdagte stelling divisie te veroorsaak.

     • ThysH

      Clive was eers ‘n lid van die KP en dan ‘n Engelsman, maar hy het nooit sy afkoms vervloek of verraai nie. In die 83-referendum het ons nou saamgewerk aan propagandamateriaal vir die NEE-stem. Lekker saamgewerk aan KP plakkate en dies meer – en meestal Engels met mekaar gepraat.

     • G

      Daar is 65 miljoen ander p0epolle wat nie Clive is nie.

     • Johann Schutte

      Ek het ook die voorreg gehad om hom te ontmoet in 80er jare op Potchefstroom. `n Gentleman. Ek weet van niemand binne die KP omgewing van die tyd wat hom nie met lof van hom gepraat het nie.

      Daardie referendum het soveel tyd van my geëis dat ek amper akademies vasgeval het. As ek reg onthou was dit iewers in November.

     • Johan

      Jy maak van die uitsondering die reel. Die engelse is alte lief om op ander neer te kyk terwyl hulle weinig het om hulle oor te verbeel, veral hulle baanrekord met die Afrikaner.
      Hule is die vuilste nasie op aarde. Gaan ry in die tube en ruik hoe die spul stink.
      Hulle volg maar net die voorbeeld van een van hulle koninginne na. Sy moes eenkeer per jaar deur haar lyfbediendes gedwing word om te bad. Sy het dan soos ‘n maer vark geskree. Die bediendes het daar nie aan toegegee nie want hulle kon haar stank nie meer uitstaan nie.
      Is die lae manier waarop die vent hierbo na die “Boers” verwys vir jou tekenend van ‘n person met opvoeding?

     • Johann Schutte

      Sy taalgebruik verraai `n gebrek aan kommunikatiewe sofistikasie, en (soos ek uitgewys het), nie die intensie om te beledig nie. Ek het hom daarna gevra, en hy het dit so bevestig, soos wat jy self kan sien.

      Die Engelse het onlangs vir segregasie gestem. Ek wens dat die Afrikaners die voorbeeld navolg.

      Jou olfaktoriese gewaarwordinge is nie `n barometer vir hoe vuil die Ingelse is nie. Die ex queen se sanitere geskiedenis is insgelyks sekerlik nie `n bruikbare indeks nie.

      Ek stem met jou saam dat die Engelse skuldig is aan hernvolkisme, en waarskynlik ver meer as wat die Duitsers ooit was.

      Ek maak nie van die uitsondering die reel nie. Ek vermy net veralgemenings, veral in die lig van die diskwalifiserende veralgemenings wat die Afrikaner deurlopend moet trotseer, bv. aan die hand van die EFF.

      Daar is vir my nie veel verskil tussen ‘the honeymoon is over for white people’ en ‘Die engelsman is maar net ‘n engelsman. Wat kan mens van hom verwag?’ nie.

   • Johann Schutte

    In the light of what I recall of his previous statements, I think Anthony’s choice of words is unfortunate, but not intended to insult Afrikaners/Boers.

    I read it as a ‘screw you’ to the international community, who mindlessly and without second thought reject the Afrikaners/Boers, much like the Germans continue to be unreasonably shamed.

    He may perhaps have used ‘including’, rather than ‘even’.

    Do I read you correctly Anthony?

   • “including”

  • Domkhonto

   Anthony, maybe I will come sit at your table – if you have lots of beer and Jim Beam to drink bud.

   • Of course, I had Afrikaner friends here in America & Canada, some even worked for me.
    I showed them all a good time, We got on like a house on fire.

 • henkst

  Volgens die Islamitiese geloof is die Koran deur die Engel Gabriël aan Mohammed geopenbaar. In werklikheid is die Koran in die middel van die 7de eeu, deur ‘n aantal outeurs geskryf as synde die presiese woorde van Mohammed. Dit het ‘n kwart eeu na Mohammed se dood gebeur.

  • Karel Combrinck

   Korrek Henkst. Mohammed het die woorde wat aan hom openbaar is stuk vir stuk aan skrifgeleerdes (scribes) gedikteer. Mohammed kon volgens beskikbare inlgting nie lees of skryf nie. Na sy dood het sy volgelinge en medewerkers hierdie hoofstukke of Suras in ‘n enkele volume, die Koran versamel. Die woorde van die Koran is dus wel die woorde wat Mohammed gedikteer het of baie naby daaraan.

   • henkst

    In die inleidings bladsye tot die Koran lees ons dat Mohammed ‘n lid van die Gnostiese geloof van die tyd was en dat hierdie ouens een maal per jaar in afsondering gaan mediteer het in ‘n poging om ‘n rein lewe te lei. Dit was tydens so ‘n mediterings sessie dat Mohammed visioene gesien het. Hy was geskok en het hom na sy vrou Khadijah {die weduwee van ‘n ryk Joodse handelaar} gehaas en in verdwasing hulp by haar gevra het. Haar antwoord was dat dit haar hoop is dat hy die profeet van sy mense sal word. Met hulle terugkeer na Mecca, wat aandui dat sy saam met hom was, het sy direk na haar neef gegaan wat ‘n goeie kennis van die Joodse en Christelike gelowe gehad het. Hierdie neef ‘n wyse ouman het verklaar dat Mohammed soos ’n profeet van ouds visioene gehad het, tussen Khadijah en hierdie neef, ene Waraqa ibn Naufal het Mohammed sy profeet status gekry. Volgens die scribes was dit Khadijah wat sy visioene as waar en eg verklaar het, dit toon vir ons dat beide sy en haar neef redelike invloed in hulle tyd gehad het, en verklaar ook die sagter benadering tot vroue wat Mohammed voorgestel het.

 • jan

  Die nuwe Mohammed is Nietzche ….. net veel maller van brein sifilis.
  Mein Kampf was die Koran van die Nazis.

  Wat die afgelope 20 jaar gebeur is dat Islam het VSA met ‘n geweldige groot slag aangeval Sept 11.
  Natuurlik kon Bush glad nie ‘n vergeldings aanval vermy nie. Dit was onafwendbaar. En daar was wel groot hoeveelhede Chemiese wapens gevind. Waarmee die Kurde ontgeld het. Kernwapens? wie sal weet?

  Obama kom aan bewind met die bedrog dat die Demokraters teen die oorlog teen terreur gekant was. Maar begin ‘n bedrieglike Arabiese Lente offensief deur ISIS terroriste te bewapen van Libië. tot Afganistan..

  Hulle traai toe dieselfde strategie as met die suksesvolle Afrikaner Lente na Christen Verwoerd se moord En die verloop daarvan was voorspelbaar omtrent dieselfde gemors.
  Beide die Arabiese Lente en Afrikaner/ Azaniese Lente is ‘n tsunamie van barbarisme satanisme.

  Clinton se nalatenskap is verseker ISIS – dit is Obama en haar liefdes baba. Die Kameeljoggies het die Weste totaal oorrompel en ore aan gesit.

  Trump – hulle weet dit alles maar om hierdie tsunami te stop en om te keer sal bars gaan en totaal onmoontlik wees sonder Christelik geestelike herbewapening en Christelike Feminisme.
  [Dis Putin se wenresep.]
  ——————-
  Dankie Karel vir die indrukwekkende studie. / opsomming.

  • jan

   Maw NP / FW het die ANC terroriste bewapen net soos wat Obama die ISIS terroriste bewapen het.
   Lekker ou Tsafendaskaskenades.

 • Johan

  Karel, waar pas Turkye in die prentjie gegewe nota 1?

  • Karel Combrinck

   Hallo Johan. Ja, hoe kon ek nagelaar het om Turkye iewers te noem. Turkye het ‘n bevolking van 70-miljoen plus. Dis dus ‘n belangrike Moslemland. Ongeveer 60-miljoen van die bevolking is Sunnis en die res Chiite. Die getalleverhouding tussen Sunnis en Chiite in Turkye is dus ongeveer dieselfde as die getalleverhouding wêreldwyd.

   • Johan

    Baie dankie vir die inligting. Na die lees van jou artikel het ek onder die besef gekom dat wat jy skryf geweldige implikasies het van die stelling, ” ……..Dat mev Merkel bv nog meer Moslems Europa wil binnebring, laat ‘n mens noodwendig saamstem met mnr Trump dat sy stapelgek moet wees. ..”.
    Sy voer nie moslems in nie, sy voer godsdiensgedrewe waansinnige moslems in wat vorentoe tot uitbarsting gaan kom as interne gevegte tussen strydende moslems en moslems vs die burger (outochtoon).
    Dankie vir jou insiggewende artikels.

 • Guest

  Islam was created by the Jews to counteract Christianity. It is being put to their use as we speak. ISIS fighters are being treated in Israeli hospitals. In that sense Islam is the enemy from outside and Judaism the enemy from within.

  • ThysH

   BS!

   • Rutger

    Oeps, die “ateïs” verdedig skielik godsdiens. Gelukkig darem nie sy eie nie…

    • ThysH

     BS!

     • Renier Gouws
     • ThysH

      Nog BS!

  • besoeker

   Islam en Judiasme het DIESELFDE tyd ontstaan.
   The Emergence of Judaism to 650 C.E.

   Beide is gemaak en gevorm deur die een wat altyd nog mag en geld gesoek het met baie dom bokke wat hulle volg- die roomse kerkorganisasie en haar protestante dogters gesteun deur die RKK se vatikaanse staat (VCS) en die Holy SEE se trijoene dollar en wat met hulle maritime( coporate) laws elkeen op aarde as slawe aanhou.

 • eduard

  Dit was nie die moslems wat verantwoordelik was vir die 9/11 aanval nie, maar die Mossad en die CIA. Dit is al oor en oor bewys – op http://www.rense.com

  • ThysH

   BS van die hoogste graad! Gaan kyk na die jongste verslae oor 9/11.

 • besoeker

  Karel:

  “ Nou is dit so dat die Ou Testament van hoek tot kant besaai is met gruwelikhede van allerlei aard met geweld op bykans elke bladsy (stenigings, tentpen deur die kop, ens.) om van hoerery, veediefstal, verkragtings,
  bloedskande en vele ander onhebbelikhede nie te praat nie.”

  Jy minag die God van die OT omdat jy aanhaal uit ‘n boek wat jy nie ken nie, nog minder die Outeur daarvan. Hierdie leuenstellings van jou is weersinswekkend.

  “Iemand wat sy handelinge rig op die Ou Testament as ‘n soort morele kode, moet noodwendig waansinnig wees of word.”

  Nee, die waansinnigheid is dat deur die jare het die kerk se leer ‘n kloof geskep tussen die God van Israel en die Vader van die Nuwe Testament omdat dit nie in hulle ideologiese en politieke denke ingepas het nie. Die ‘nuwe
  god’ van die christen is geskep en gevorm vir diè redes: Die sg god van liefde sodat elke jan rap en sy maat as christen gesien kan word of as vyand wat almal onvoorwaardelik moet lief hê. Die wat verkrag en vermoor moet nie net net sy voorhuid verloor nie maar die hele deel daarvan, en ek sal dit nie doen na sy dood nie maar terwyl hy lewe. Sommer ook sy mathare en kopvel afsny. Die bloeiende harte van die tyd waarin ons lewe laat boosheid gedy.

  En as jy mooi lees in Samuel is dit Saul, as koning, wat die opdrag gegee het met die plan dat Dawid deur die Filistyne gedood kan word, en Dawid het as sy dienaar die uitdaging aanvaar het.

  Die reuse, as jy vir ‘n slag die Boek lees waaruit jy nou wil argumenteer, is ‘n spesie gewees wat nie hier onder mense gehoort het nie. Hulle het, om dit verder uit te lig, byv ses tone en vingers aan elke hand en voet gehad.

  2 Sam 20 En daar was weer oorlog in Gat; en daar was ‘n baie lang man, met ses vingers aan elke hand en ses tone aan elke voet, vier en twintig in getal, en hy was ook ‘n afstammeling van die Refaïete.

  Doen vir ‘n slag ordentelike navorsing voordat jy oningeligte stellings maak.

  • G

   Aap.

   • jan

    G-aap

    • besoeker

     omdat jy so vaak is.

   • besoeker

    Ignoramus.

    • G

     Jy hoop. Julle nuwe godsdiens gaan nie vlieg nie en ek weet hoekom.

     • besoeker

      Haai oe, Blommie, jy is so slim. Vertel, vertel.

  • henkst

   Gegrond op die argeologiese bevindings, van die skrywers Finkelstein en Silberman in hul boek, The Bible Unearthed, is daar geen bewyse, wat die bestaan van Moses, die uittog uit Egipte, die bestaan van Dawid, Saul ens.ondersteun nie.

 • besoeker

  Dit is uiters vertsommned dat met al die inligting op ons vingerpunte dat daar waaragtig nog geglo kan word dat die Jode van vandag die Israel stamme is.

  Hoe is dit moontlik dat ek as Hugenoot my stamlyn kan terug volg tot by die Vandals, Goths, Franke en die Lombards maar die Jode weet nie eers uit watter stam hulle gebore is nie??

  Note: Among modern Jews, there is no knowledge of descent from any of the particular tribe of the 12 tribes of Israel, except Jews with the family name of Levi or Cohen (and a very few others)

  Die mite dat die Jode die ‘uitverkore volk’ is, word gebou en onderhou deur dom lidmate van kerke wat die vermetelheid het om na Jesus as ‘n Jood te verwys. Die onwettige staat Israel is is verkry met die oningeligtheid van die christen nasies van die wêreld.

  Dus selfs Karel se stelling is verstommend- weer omdat hy uit n boek argumenteer waarvan hy niks weet nie.

  “Meer as vyfhonderd jaar voor Mohammed het die oorgrote meerderheid Jode en Christene in Arabiese lande na God verwys as Allah.”

  “Die Allah van die Moslems is gewoon die Joodse JHWH of Jahweh wat in die Christelike tradisie vervorm is tot Jehowa”

  Die Almagtige God het met Abraham se nageslag ‘n verbond gesluit en die Jood/Esau en die Moslem/ Ismaeliet het dit aanvaar.

  Die moslem aanbid Allah- Almagtige God en die Jood, Hashem- die Naam. Die Israeliete het altyd die God van Israel
  met Sy Persoonlike Naam aanbid wat Praag weier om te plaas. Hierdie Naam is aan die Israelvolk bekend gemaak by Horeb. Exodus 6 vers 1.

  Maar natuurlik is daar ware Yehudi/Juda onder die jode maar hulle word verswelg deur die indringers( Sionistiese jode) en hule Talmoed en Kaballa leerstellings.

  • jan

   Veral ook die Baalkultus van Agab se Isebel wat al 12 stamme verwoes het.

 • kaiavas

  Ek het vir meer as 20 jaar in die Sultenaat van Oman, die VAE en Saudi weermagte gewerk. Uit die staanspoor het ek besef dat as ek nie hul geloof verstaan nie, kan ek nie daar oorleef nie. Ek het nooit my Christen geloof verraai nie maar deur die Koran te lees asook alle aanverwante geskrifte kon ek met hulle redeneer binne hulle verwysingsraamwerk. Inteendeel, deur Islam te bestudeer is my Christen geloof versterk. Teen hierdie agtergrond lewer ek die volgende kommentaar:
  Eerstens: Allah, en God Almagtig wat ons aanbid is een en dieselfde Wese. Dus, wees versigtig om nie teen Allah te laster nie, ‘just in case’ ek reg is! Ek basseer hierdie stelling op die Moslem uitgangspunt van ‘There is but one God, the Creator of the Universe’. Die begrip van ‘Drie-eenigheid’ is vir hulle ‘bewys’ dat die Christendom op ‘n dwaalspoor is.
  Tweedens: Ek glo dat Mohammad ‘n ware Profeet was met die missie om die Evangelie aan die Arabiere te verkondig en hy was redelik suksesvol daarmee. Hy het egter NIE die Koran geskryf nie. Oorle Mohammad het in ‘n trans ingegaan en dan begin om ‘n preek voor te dra. Dit het so inslag by sy ‘Companions’ gevind dat hulle dit net so aan ander kon oordra. Die Koran is 3 geslagte later ‘saamgestel’ en dis waar Satan sy voet in die deur gekry het. Die aanvanklike weergawe was, miskien naastenby, korrek.
  Derdens: Toe die moslem-leërs deur die Midde Ooste trek rapporteer hulle dat in Damaskus en teenswoordige Irak Korans gekry is wat van Mekka Korans verskil. Die Khalifa in Mekka het beveel dat daardie Korans verbrand moes word. Dus, die korrekte Korans is vernietig en die wat Jesus uit die Evangelie uitskuif is behou.

 • ThysH

  Ou Victoria het Engels met ‘n swaar Duitse aksent gepraat. Dis baie interessant om die Britse koningshuis se afkoms oor die eeue na te gaan. En toe die huidige Lizzie nog met ‘n Battenberg staan en trou (gelukkig NA die 2e WO) was die Duitse bloed nog dikker in die huidige dinastie.

  • Johan

   President Roosevelt het per geleentheid die stelling gemaak dat die Nerderlanders nader aan die Engelse is as die Walliërs.

   • Johan

    Oeps, … as die Walliërs aan die Engelse.

 • Johan

  Die koningin se naam kan ek nie meer onthou nie. Die feit wel.
  Die weersin daarin om te bad wat in die middeleeue gegeld het, was ‘n reaksie teen die Romeinse gewoonte om daagliks te bad – natuurlik net die adel en rykes. Die ander nie so gereeld nie – hulle was minstens skoon en higiënies. Selfs na toiletgebruik was met sponse gewas.
  Die ondertrouery is natuurlik ook die rede hoe die amp van Premier of Eerste Minister in Engeland ontstaan het. George R, ‘n Duitser, was vir lang tye nie in Engeland gewees nie. Sy ministers had dus nie leiding gehad nie. Die twisvraag, ‘n staatsregtelike een, wie is “primus inter partes”. Aanvanklik was die antwoord niemand totdat die amp van EM begin ontwikkel het sodat die EM die eerste onder die eerstes (dele) geword het.
  Dit is ook hieruit waar die konsepte van die kabinet ontstaan het met die konvensies rondom die verpligting van die koning(in) om konsepwette te onderteken. Die invloed van die burgeroorlog wat deur Cromwell aan die een kant teen die koning gelei het, is natuurlik ook baie sterk.
  Wat Germaanse tale betref – HenkstS is ‘n kundige op die gebied en het al dikwels goeie kommentare hier geplaas. Sy kommentare gaan ook veel oor die godsdienste (tot ergenis van sommiges) en die invloed wat dit het selfs op vandag se sg. post-moderne lewe.

 • Rifrug

  “vermoor en vernieig word”

  “stryd tuussen Islam en die Christendom”