Dooieboommedia skep rasherrie vir sensuur-doeleindes

Deel op

Die media kan nie bekostig dat ‘n goeie krisis verlore moet gaan nie, skryf Jan Viljoen.

“It’s long been understood, hundreds of years, that unless people are controlled, they are going to challenge power. They will not simply willingly accept subordination, domination, hunger and so on. Nobody is going to accept that – if they have choices. So it is therefore necessary for them who are in a position to control decision making and monopolize wealth…it is necessary for them to somehow keep the population from their throats as they put it. And it can either be done by force and if that capacity declines, by control of opinion. There is no other method” ……Professor Naom Chomsky. Massachusetts Institute of Technology.

Professor Chomsky lig twee konsepte hierbo uit. Die beheer wat die media oor ons het en die mag agter die media, naamlik die geldmag.
Dit is ontstellend dat daar nog mense is wat nie besef wat die omvang van die mag wat die media oor hulle het, is nie. Soos nuwe en ge-ykte gonswoorde, elke besluit wat hulle neem soos oor wie om vir watter onreg te blameer, oor wat hulle vanaand gaan eet, waarin hulle moet glo, waarin hulle kinders moet glo, wie reg is en wie verkeerd is en bykans elke liewe aspek van hulle private lewe, vir hulle deur die media voorgeskryf word.

Tim du Plessis, wat voor sy bedanking hoof van Media24-koerante se Afrikaanse titels was, het met trots aangekondig dat hy en sy mede joernaliste en rubriekskrywers, “meningsvormers” is. Laat ons vir ‘n oomblik by hierdie term stilstaan. Wat is dit wat du Plessis eintlik wil sê?

Wat dit beteken is dat hy en sy kollegas jou persepsie van die waarheid gaan verander sodat dit in lyn kan kom met wat hulle wil hê wat dit moet wees. Dit gaan beteken dat die waarheid dit is wat hulle vir jou vertel om te wees. Hulle sal dus namens jou die dinkwerk doen en jou die vermoë om jou eie opinies oor kwessie wat jou inherent en onherroeplik raak, ontneem. Jy sal nie meer kan besluit wat die beste vir jou of jou familie, of selfs vir jou groep is nie, maar sal slegs dit wat hulle vir jou vertel wat goed en reg is, glo.

Die persoon wat nie vermoë het om vir homself te dink nie, sal enige-iets glo wat vir hom wat as die waarheid voorgehou word en ongelukkig is dit so dat die groter groep Afrikaners nog te veel waarde heg aan wat in die koerante geskryf staan.

Ons vergeet dat enige berig of rubriek slegs die opinie van ‘n gewone mediaslaaf is. Dit is slegs die hoogs bevoordeelde propaganda van een persoon wat as die mondstuk van sy eienaar optree.

Die term “meningsvorming” is slegs die versagting van die stokou manier om oorlog te voer wat as breinspoeling bekend staan.

Tim en sy trawante wil niks anders bereik as om hulle slagoffers te breinspoel nie en so groot is hulle ego’s dat hulle dit prontuit erken. Hulle voel onaantasbaar want hulle beskik oor die vermoë om hulle vyand se wil af te breek, om hulle te reduseer na redelose slawe wat slegs kan glo wat daar aan hulle gesê word om te glo en daardie vyand, daardie slawe is die Afrikanervolk.

Dit is nie eers meer ‘n geheim nie en hulle sê dit reguit. Die absolute verregaande verwaandheid wat die media bereik het word ge-illustreer deur hierdie tipe Tim-uitlatings en sulke uitsprake bewys hulle minagting wat hulle teenoor die publiek, die gewone man-op-die-straat, handhaaf.

En Tim en sy mede-trawante is nie die enigste nie. Hulle is slegs deel van Naspers, terwyl daar nog ‘n swetterjoel ander mediasoorte is wat presies dieselfde ding doen.

Dag na dag en week na week, 365 dae van die jaar. Is dit dan enige wonder dat dit so maklik is om ‘n volk te beheer en te regeer? As ‘n volk nie weet waarvoor om baklei nie en waarteen om te baklei nie, sal ‘n volk teen homself baklei. En geen volk wat teen homself gedraai is, kan voortbestaan nie.

Daar word vals vyande geskep en voorgehou sodat ons tyd, energie en logistiek daardeur uitgeput kan word. Daar word vals vriende en vals leiers geskep en voorgehou sodat ons onwetend agter die rottevangers kan aanloop na ons ondergang toe. Daar word vals krisisse geskep sodat ons ons gewig agter die vals oplossers van die krisis kan ingooi en daar word vals afleidings verskaf om die mense met oppervlakkige genietinge besig te hou sodat ons nie agterkom hoedat ons regte en vryhede een vir een gestroop word nie en hoedat ons omstandighede stadig in die van ‘n gebonde en besitte slaaf verander nie. Daar sal selfs mense wees wat hierdie woorde lees en dit nog steeds ontken. Die ou gesegde lui dat niemand so gebonde is soos die wat valslik glo dat hulle vry is nie.

‘n Nuwe krisis is byvoorbeeld die storm wat rondom Steve Hofmeyr en Dr. Roodt se koppe losgebars het. Die waarde van ‘n krisis moet nie verlore gaan of onderskat word nie en as daar nie ‘n krisis is nie moet ‘n eenvoudige ding tot krisis-afmetings verhef word of daar moet ‘n krisis geskep word.

Hoekom sal Praag gereeld uitgesonder word as hierdie ϋber-rassistiese webblad terwyl slegs ‘n vinnige besoek op enige van IOL se berigte wat kommentaar bevat, bewys dat die rassisme daar tienvoudig keer erger is. Waar Praag redelike beskaafde en redelike intelligente gesprekke het, is IOL se kommentaar gewoonlik bloot kru en rassisties. Dieselfde geld vir Naspers se kommentare.

Dit is sodat Afrikaanse andersdenkende webblaaie mettertyd onder sensuur geplaas kan word en sodat beheermeganismes in werking gestel kan word, en by implikasie dus ook die kommentators en deelnemers aan gesprekke, gemonitor en gesensor kan word en erger nog, vervolg kan word.

Afrikaners kan verwag dat enige spontane aksie wat uit eie geledere ontstaan, onafhanklik van media-inmenging, wat daartoe poog om Afrikanerleiers of Afrikanerafvalliges te kweek, met die totale mag tot beskikking van die media se propagandamasjien, aangeval sal word.

Die pop insident is nie ‘n vinnige besluit wat een oggend soos ‘n nuwe gedagte by Koch opgekom het nie. Dit is ‘n goed deurdagte en beplande aksie wat daarop gemik is om Afrikanerafvalliges te knou en ook om Afrikaners in pro- en anti-kampe te verdeel. Afrikaners sal nie nou die luukse gegun word om leiers te kweek nie, want Naspers moet ten alle koste die de facto Afrikanerleierrol speel. ‘n Sterk patriotiese Afrikanerfront is iets wat ten alle koste vermy moet word, want dit vorm nie deel van die groter Eliteplan nie.

“The mainstream media really represent the elite interest and they serve those interest in a way that can be described as carrying out a propaganda function”. …..Professor Edward S Herman, professor emeritus of finance at the Wharton School of Business of the University of Pennsylvania and a media analyst.

Maar hierdie media-instellings werk nie vir hulleself nie. Hulle het bepaalde eienaars waarvoor hulle werk en hierdie eienaars het ‘n bepaalde doel voor oë. Dit is nie moontlik om die rotnes van media-eienaars in hierdie skrywe te probeer uitlê nie en die wat belangstel kan gerus hulle eie navorsing doen of die uitstekende uitleg wat Albert Brenner hier op Praag gelewer het, probeer opsoek.

Vir die doel van hierdie skrywe is dit genoeg om te sê dat omtrent al die media op die ou end deur die banke besit word. Die Suid-Afrikaanse Reserwebank, soos al die reserwebanke van enige ander land is nie ‘n staats- of selfs semi-staatsinstelling nie. Alle lande se Reserwebanke is privaatmaatskappye soos wat die kafee op die hoek of jou plaaslike tuindienste in privaathande is. Hierdie banke besit die maatskappye wat as regerings voorgehou word wat by hulle geld leen en soos wat die mag afwentel word bykans elke burger deur die onderskeie banke waar hulle geld leen, besit en beheer.

Hierdie banke, en nie die maatskappy-regerings soos wat soms geglo word nie, besit die mag om geld te skep en te vernietig en om sodoende die welvaart van ‘n land te bepaal.

“Let me issue and control a nation’s money and I care not who writes the laws.” …..Mayer Amschel Rothschild, 1790

Die media se bestaan is nie om die nuus uit te saai of te verkondig nie, alhoewel baie van ons dink dat dit die media se hooftaak is. Die media se hooftaak is om mense se denke te beïnvloed. Om mense beheerbaar en onder die duim te hou deur hulle oningelig te hou en hulle te oorweldig met niksseggende propodandistiese vermaak, onbelangrike balsporte en sportster- en akteuraanbidding.

Om die nuus weer te gee op hulle eiesoortige en selektiewe manier, om selektief briewe te plaas wat hulle denklyne ondersteun, om randeier kwasi-intellektuele se drogbeelde tot nasionale menings te verhef, om volksvyande en volksvreemdes se aanslag teen die volk op ‘n manier te regverdig, om onmin en verdeeldheid te saai, om die regte nuus te sensor en uit die publieke oog te hou en om Afrikanerafvalliges en andersdenkendes en die wat nie die amptelike leuens wil sluk nie, te kruisig.

Naspers, in die afwesigheid van ‘n sterk Afrikanerleier, het gemaklik in die skoene geklim om “leiding” te verskaf, om denke te beinvloed en om die rol as die skynleier van die Afrikanervolk te vervul. En dit is soos wat dit beplan is en dit is die status quo wat ten alle koste gehandhaaf moet word.

Die media sal nie duld dat daar ‘n uitbraak van Afrikanerpatriotisme plaasvind nie, want dit sal hulle rol as meningsvormer ondermyn en daarmee saam die mag wat die geldmag oor ons het, afwater. Maar die media is slegs een van die tentakels wat deur die elite gebruik word om die burgery te beheer. Die staatsmasjinerie van ons bankrotte skynregerings, howe, nuttige idiote by intellektuele instellings, skole, die illusie van demokrasie, politiekery en onafhanklike privaatorganisasies soos, maar nie beperk tot, B’nai B’rith, die Round Table en ‘n swetterjoel ander, is van die ander tentakels.

Maar by uitstek is dit die Reserwebanke en gewone plaaslike banke, wat krediet en lenings kan verskaf, wat die handigste en mees gewetenlose stuk gereedskap is.

Met hulle sisteem van “fractional reserve banking”, en die ongelooflike regeringsgesteunde foefie om fiat geld uit niks te skep wat hulle aan niksvermoedende burgers uitleen en om dan boonop rente op ‘n nie-bestaande lening te hef, het hulle dit reggekry om ons kinders se kinders tot slawe in hulle eie land te reduseer.

“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit.We are no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men.”….. Woodrow Wilson 1919.

Die media sal ten alle koste ingespan word om enige vorm van andersdenkenheid in die kiem te smoor. Die elite kan nie bekostig dat intelligente individuee die mense tot ander insigte oorreed nie en enige vorm van afvalligheid moet ten alle koste beveg word. Die pop-insident is byvoorbeeld een van daardie kunsmatige krisisse wat as sneller moet dien om krisisbeheer toe te pas.

Sogenaamde menseregte en vryheid van spraak is nie die papier werd waarop dit geskryf is nie en ons moet nie dink dat dit iets is waarop ons ons sal kan verlaat nie. Meganismes moet gevind word om vrye spraak en andersdenkenheid te snoer en aan bande te lê, want dit mag dalk net lei dat mense vir hulleself begin dink en soos ons almal weet is dit baie gevaarlik as mense vir hulleself kan dink.

“….unless people are controlled, they are going to challenge power….”

Dit lei gewoonlik tot die omverwerping van die sogenaamde orde wat tradisioneel slegs die tot die uitsluitelike voordeel van die elite is. Magsvergrype beteken dat die sosiale orde met geweld deur die staatsmasjinerie afgedwing moet word of met breinspoeling deur die media in plek gehou moet word. Magsvergrype beteken dat die sosiale orde met geweld deur die staatsmasjinerie afgedwing moet word of met breinspoeling deur die media in plek gehou moet word.

“Gesprekke is oor menseregte en vryheid van spraak tussen Sanef en ander organisasies, waaronder die Adviessentrum vir Oop Demokrasie (Odac) gehou by die Naspers-gebou in Kaapstad. Volgens die uitvoerende direkteur van Sanef, Mathatha Tsedu, is die sosiale media se platforms en die web ‘n groot en oop wêreld wat nie gereguleer word nie.”….Vryburger, Desember 11, 2014.

Die aanslag teen Steve Hofmeyr en Dr. Roodt is iets wat die gevaarligte moet laat begin flikker. Dit word deur die media gedryf en dit sal in die howe beslis word en albei van hierdie instellings word deur die elite beheer. En wanneer dit deurgevoer word gaan, in watter vorm ook al, sal ons onsself moet staal want wat daarop gaan volg is nog meer beheer en nog meer sogenaamde vryhede wat aan bande gelê gaan word of wat totaal weggeneem gaan word.

Stadig maar seker word die aanslag teen ons verskerp en deur ‘n reeks van sulke tipe krisisse word vryhede stadig maar seker weggeneem. Die bande word al stewiger vasgwikkel en ons sal moet begin beplan om onsself los te wikkel. Ysland het dit gedoen. Hulle het bloot die banke se mag en houvas oor hulle burgery weggeneem en daarmee saam ‘n hele rits Godgegewe regte teruggekry.

Die media is by uitstek meesters by die uitdink en gebruik van gonswoorde. Die rassisme-kaart is slegs ‘n simptoom van mediabeheer, dit is slegs ‘n meganisme wat gemaklik gebruik kan word om ‘n hele volk mee te kasty en dit is slegs die stok wat gebruik word om die wat uit gelid uit trap mee by te kom.

Daar word selfs deesdae van “apartheidsontkenning” gepraat asof dit onwettig is en dit is ‘n nuwe gonswoord wat ons al meer en meer gaan begin teëkom. Dit was ‘n gemaklike meganisme wat die jode al vir die afgelope sestig plus jaar gebruik om enige kritiek teen hulle van die tafel af te vee; dat jy nie die amptelike weergawe, die opgemaakte weergawe van die werklikheid, mag bevraagteken nie.

“Apartheidsontkenning” gaan dieselfde status as die sogenaamde “holocaust”-ontkenning begin verkry en webbladsye soos Praag gaan onder internetsensuur geplaas word, sodat, in die naam van sekerheid, menseregte en regverdigheid, sekere afvallige denke wat anders is as wat voorgeskryf word, gesensor kan word en die skrywers daarvan aan ‘n onwettige proses wat deur die howe gedryf sal word, onderwerp kan word.

Koch is niks. Hy is niemand. Om die waarheid te sê het ek nog nie van Koch voor hierdie insident gehoor nie. Koch is slegs die krisisakteur in hierdie hele insident. Hy is die persoon wat gekies is om dit te inisieer, die media is die liggaam wat dit dryf, groot besigheid soos Landrover en Pick ’n Pay is die liggame wat dit ondersteun, die howe is die liggaam wat dit gaan afdwing en die banke is die entiteit wat daaragter sit, soos wat FNB se “Steve” advertensies duidelik toon.

Maar alles is nie verlore nie. Enige blootstelling is goeie blootstelling en die insident kan ook gebruik word om ‘n bewusmaking van die werklikheid te bewerkstellig, want hoe onwerklik dit ook al mag klink is daar nog mense wat glo dat alles in die land wel en goed is. Ek gaan nie my asem ophou in afwagting van ‘n positiewe mediaberig nie, want dit sal nie gebeur nie. Ons sal onsself moet skool en inlig.

 

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.