Saul Alinsky, Godwin se wet en Afriforum

Baie is al geskryf oor die taktiek wat liberale en sosialistiese organisasies gebruik om hulle agendas te bevorder maar geen een enkele geskrif verskaf meer gestalte aan hierdie taktieke as Saul Alinsky se 1971-boek Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals nie. Dit is 10 hoofstukke van advies oor hoe om ‘n agenda te bevorder ten enige koste en kan maklik verkort word tot 13 eenvoudige reëls wat gevolg kan word deur selfs die naïefste en onkundige van radikale wat ‘n seepkissie iewers uitgesleep het.

Metropolitan Opera New Production Premiere of Richard Wagner's "Die term radikaal se betekenis is deurspek met woorde soos “fundamenteel, ekstreem en drasties” en is nou verwant aan militansie van enige aard. In 1971 was hierdie twee woorde – radikaal en militansie – verbind aan byvoorbeeld die Weather Underground, Black September, PLO, Symbionese Liberation Army en ‘n horde ander organisasies wat sosialisme en “anti-kultuur” voorgestaan het. In 2014 beteken dit egter dat enige funksionerende moroon met ‘n opinie wat toegang tot die internet het ‘n radikale aktivis kan wees. En dit is waar Alinsky se reëls tot hul reg kom – juis omdat dit so maklik is om te gebruik maar terselfdertyd so moeilik is om die hoof te bied. Slegs indien ‘n deelnemer aan die gesprek vertroud is met Alinsky se reëls kan dit terselfdertyd teen die teenparty aangewend word en sodoende verslaan word. Alinsky se reëls maak ‘n bespotting van wat intelligente en opgevoede mense  as noodsaaklik vir enige debat of ingeligte gesprek ag deur bloot net die noodsaaklike te ignoreer. Rede, logika, feite, geskiedenis, begronding vir ‘n uitgangspunt – alles raak van nul en gener waarde as Alinsky se reëls toegepas word terwyl ad hominems en betekenislose neologismes die botoon voer.

Enige persoon wat al ooit met ‘n liberaal in gesprek – of debat – getree het, sal weet dat hierdie ‘n definiërende kenmerk van so ‘n gesprek is. Daar is selfs ‘n begrip om die verloop van so ‘n gesprek mee te beskryf – Godwin se wet. Godwin se wet het as kernbegrip dat in enige gesprek met iemand wat Alinsky se reëls toepas dit net ‘n kwessie van tyd is voor woorde soos “rassis, homofoob, islamofoob, seksis, Nazi, ad infinitum” geslinger word as aanklag teen die opponent se veronderstelde skynheiligheid. (Ander terme wat parallel met Godwin se wet beweeg is reductio ad Hitlerum, reductio ad absurdum en non audi alteram partem). Of daardie veronderstellings enige rugbare steun geniet is nie ter sprake nie – die beskuldiging is gemaak en die teenparty in die gesprek moet liefs maar die aftog blaas aangesien die party wat die veronderstelling maak die morele hoëgrond beset.

Godwin se wet hou nou verband met die voorkoms van politieke korrektheid en in die hedendaagse samelewing is daar geen gesprek waar politieke korrektheid nie die gesonde verwisseling van idees en standpunte versmoor nie. Dit is tirannie wat in goeie maniere geklee word.

Gegewe dat Alinsky ‘n sosialistiese gemeenskapsorganiseerder was (en volgens oorvertelling ‘n groot gees in die lewens van beide Barack Obama en Hillary Clinton was, asook ‘n tydgenoot van Bill Ayers) is dit dan geen verrassing dat sy taktiek deur soortgelykes aangegryp is en in die praktyk toegepas word nie. Maar deesdae is die gebruik van Alinsky se reëls nie meer beperk tot ver-linkse organisasies nie – selfs organisasies wat voorheen as behoudend of konserwatief beskou is, het Alinsky se reëls aangegryp deurdat hulle geswig het voor politieke korrektheid.

En so was dit ook die geval die afgelope week waartydens Afriforum vir Dan Roodt – en “randeier”-Afrikaners – voor die bus ingegooi het na aanleiding van ‘n vier jaar oue TV-insetsel op die ver-linkse Daily Show met die beskuldiging van “rassisme”. Liefs sal ek nie raak aan die meriete van hierdie insetsel of sy waarde nie – daar is meer as genoeg hieroor geskryf en gepraat die afgelope paar dae.

Wat wel interessant is, is dat Afriforum gebruik gemaak het van Alinsky se reëls in hul poging om polities korrek en toeganklik vir alle rasse te wees terwyl hulle poog om nie hulle kernbasis van Afrikaners te vervreem nie. Was hulle bewus daarvan dat hulle ‘n sosialistiese begrip gebruik om ‘n mede-Afrikaner en -aktivis te marginaliseer? Sonder twyfel. Niks gebeur by Afriforum voordat daar nie ‘n rits vergaderings was om op benaderings te besluit nie. Hierdie hele fiasko is duidelik nie die resultaat van ‘n besluit wat op die ingewing van die oomblik geneem is nie.

Reël 13: “Pick the target, freeze it, personalize it, and polarize it”

En dit is presies wat Afriforum met Dan Roodt gedoen het. Hulle het selektief juis hom geteiken om hom uit te sonder en as sondebok te dien. Ek verstout my dat die Daily Show se insetsel slegs die perfekte verskoning gebied het vir die aksie en dat hy al ‘n wyle in hulle visier is om te verloën. Hulle het hierby “randeier”-Afrikaners ingesleep wat volgens Kallie Kriel ‘n minderheid ekstremiste is – weereens is hierdie Afrikaners al ‘n wyle ‘n teiken. Hulle eie Facebookblad en sosiale media het egter van hulle verskil en navrae deur verskeie Facebook- en Twittergebruikers oor wat ekstremisme in Afriforum se boeke beteken, is deur ontwykende halwe antwoorde begroet. Die beste wat Ernst Roets mee vorendag kon kom, was ‘n teksboekdefinisie wat meer as die helfte van Suid-Afrika se bevolking as “ekstremiste” uitsonder. Dit is dan ‘n begrip wat soos rassisme oop is vir vertolking deur wie ook al die kat binne die badkamer aan sy stert rondswaai.

Vrae oor wat presies as “rassisties” beskou kon word wat Dan Roodt in die insetsel gesê het (gegewe dat dit geredigeer is om iets uit te beeld wat nie so is nie), is met ysige stilte begroet. Die blote feit dat wat hy gesê het aan die hand was van kommentaar deur swart joernaliste en die resultate van akademiese bevindings is vir Afriforum van geen waarde nie. In polities korrekte terme is hy ‘n ketter en basta met die res.

Reel 8: “Keep the pressure on with different tactics, and actions, and utilize all events of the period for your purpose”

Daar was dan dus geen groot verbasing dat Afriforum probeer het om van taktiek te verander deur na ‘n vergete en totaal en al onverwante gebeurtenis in Mei 2000 te verwys waarby verskeie persone en organisasies hulle onttrek het van ‘n beoogde organisasie wie se oogmerk die behoud van Afrikaans en minderheidsregte was nie. Wat hulle gerieflik nalaat, is dat die organisasie gekaap is deur politieke demagoë; selfs Chris Louw het dit beskryf as “Broederbondisme”. Die afleiding wat Afriforum hieruit probeer maak is dat Dan Roodt eers van Links en dan van Regs die Afrikanersaak skade doen. Lanklaas moes enigiemand so ver agteroorbuig om die wiskunde agter die gevolgtrekking te verstaan. Die hele eierdans is dan in konflik met Afriforum se oorspronklike sienswyse dat Dan Roodt ‘n onrehabiliteerbare “rassis” is. Dit laat mens onwillekeurig wonder wat is volgende? Dan Roodt se graad-een-Afrikaansetoetsuitslae om aan te voer hy is nie rêrig Afrikaans magtig nie? Die absurditeit skreeu ten hemele.

Reel 5: “Ridicule is man’s most potent weapon”

Te midde van hierdie hele orgie van self-geregverdigde moralisering deur Afriforum daag Dan Roodt hulle uit om hom dan aan te kla by die Gelykheidshof. Miskien moes ‘n uitdaging om Dan Roodt by die SAMRK aan te kla ook gemaak gewees het – sekerlik met die selfminagtende resultaat vanaf Afriforum. Die antwoord vanaf Ernst Roets is teksboek-Alinsky. Een: Dan Roodt is nie belangrik genoeg dat Afriforum hulle ledegeld moet mors op litigasie teen hom nie. Twee: Julias Mallema is ‘n persoon met invloed en is dus werd om Afriforum se aandag te geniet, maar Dan Roodt is onbenullig. Vreemd dan dat Afriforum ‘n snars van hulle belangrike tyd aangewend het juis om Dan Roodt te marginaliseer as hy so onbeduidend en onbelangrik was. Sou stilte vanuit Afriforumgeledere dan nie meer gepas gewees het nie?

Reel 1: “Power is not only what you have but what the enemy thinks you have”

Afriforum beroep hulle daarop dat hulle ‘n magtige organisasie is wat ledegeld ter waarde van nagenoeg R10 miljoen per maand vorder. Hulle is ‘n kollosus wat namens alle Afrikaners praat gesien aan hulle “enorme” ledetal. Indien Dan Roodt en “randeier” ekstremistiese Afrikaners nie na hulle deuntjie wals nie sal hulle op die brandstapel geplaas word in die moderne weergawe van die Spaanse Inkwissisie. Suiwer hubris tekenend aan soveel organisasies wat in hul kern die dogma van die Broederbond en Nasionale Party volg.

Reel 9: “The threat is usually more terrifying than the thing itself”

Deur aan te voer dat Afriforum hulself distansieer van Dan Roodt en “ekstremistiese” Afrikaners, kom neer op die dreigement dat so ‘n groep nie meer deel gaan wees van die hoofstroom-Afrikaner- sosiale groep nie en verstote gaan wees aangesien Afriforum die maatstaf is van wat hierdie hoofstroomgroep aanvaarbaar vind en wat nie. Soos melaatses sou die groep in die woestyn moes wandel sonder die hoop om ooit weer aanvaarding in die samelewing te vind. Juistement het ‘n Facebookgebruiker – en klaarblyklike Afriforumsikofant – kwetsend opgemerk dat Dan Roodt “uit die samelewing verban moet word”.

Reel 12: “The price of a successful attack is a constructive alternative”

Deur Dan Roodt en “randeier”-Afrikaners te verloën, poog Afriforum om hulself meer toeganklik te maak vir minderheidsgroepe in ander bevolkingsgroepe (spesifiek kleurling- en Indiërgroepe). Hiermee, nes die VF+ vroëer vanjaar gepoog het, probeer hulle ‘n groter ledetal te ontsluit. Meer lede, meer maandelikse inkomste en meer aansien onder ander bevolkingsgroepe. Miskien, net miskien, sal die regerende elite meer ag op hulle slaan en hulle ernstiger opneem. Die teenkant hiervan is dat Afrikaners wat aan die organisasie behoort hulle al te vinnig aan die verkeerde kant gaan bevind waar daar van hulle verwag word om net te befonds en verder stil te bly alvorens hulle ook tot ketter en “rassis” verklaar word. Dit is slegs die logiese uiteinde van gebeure wat deur Afriforum ontketen is.

Of hierdie taktiek vir Afriforum enige nut en waarde gaan inhou, is bedenklik. Reaksie op sosiale media dui daarop dat Afriforum die kuns om jouself in die voet te skiet, vervolmaak het. Daar sal wel langdurige nagevolge vir al die betrokke partye wees – een daarvan dat daar weereens tweespalt in Afrikanergeledere gesaai is. Alreeds word daar kante gekies – ander “onbenullige” persone met “geen invloed” soos Sunette Bridges het klaar skerp teenoor Afriforum uitgevaar.

Die korttermynuitslag is egter dat Afriforum hulle masker laat val het, dat die skyn dat hulle ‘n Afrikanerorganisasie juis net dít is. Daar word gegrawe in hulle verbintenisse met ander organisasies waarvan verbintenisse met die FW de Klerk-stigting en NUMSA d.m.v Solidariteit maar net twee is. Laastens dat hulle – en nie Roodt en “randeier”-Afrikaners – die ekstremiste is juis deur hulle gebruik van ‘n taktiek wat deur ekstremiste dwarsdeur die wêreld aangewend word. Hulle ekstremisme is gegrond op hulle absolute geloof dat die “reënboognasie” wel bestaan, dat dit geregverdig is om ander op die altaar van politieke korrektheid te offer, dat multikulturele samelewings hierdie keer sal slaag en dat hulle suksesvol sal wees om die regerende elite tot ander insigte te dwing deur nodelose hofsake en die gebruik van die Grondwet.

Gebeure die afgelope week in die parlement moes juis vir hulle ‘n wakkermaakklap gewees het om die mite te ontbloot vir wat dit is. Sou hulle minder ideologies (en ekstremisties) gewees het, sou hulle besef dat Suid-Afrika lank nie meer net op die rand van ‘n Absurdistan staan nie maar pens en pootjies binne-in lê. Daarvolgens geld Westerse reëls van reg en geregtigheid nie. Maar dis seker “rassisties” om dít te sê.

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.
 • Albert Brenner

  Puik skrywe!

  • Kaylee van Yken

   Ek stem, uitstekende rubriek Götterdämmerung.

   • Rifrug

    Götterdämmerung … MEER asb!

    “wakkermaakklap” … “geld Westerse reëls van reg en geregtigheid nie”

    Jy praat die waarheid kaalkop!

    • Götterdammerung

     Hoe’t meneer geweet ek’s te lank vir my haarlyn? He he he

     • Rifrug

      Ek is gelukkig … was grys voor ek bles was …

      Götterdämmerung “a collapse (as of a society or regime) marked by catastrophic violence and disorder” … jou naam voorspel die waarheid!

     • Götterdammerung

      Dra hierdie nomme de plume saam met my al vir 5 jaar want ek het toe al gesien wat die logiese uiteinde moet wees

     • Rifrug

      “Dra hierdie nomme de plume saam met my al vir 5 jaar” … laat my dink aan ‘n ou grappie …

      “Waarom ry oom hierdie ou Mercedes? Boet, dit is om te wys ek is laaankal ryk!”

      Stem saam met jou “wat die logiese uiteinde moet wees”. Jammer, maar waar!

  • Götterdammerung

   *bloos*

 • Guest

  Excellent analysis!

 • ss

  Uitstekend geskryf,dankie.

 • Riempies

  Götterdämmerung baie dankie vir hierdie deeglike stuk werk.

  Soliforum lyk my ook nie die blinkste klippie in die pakkie nie gaan nou met hierdie hofsaak presies moet sê waar hulle staan – plaas hulle eers geslaap het en toe gepraat het – toe praat hulle sommer so deur die slaap.
  Haman en Mordegaai kom in my gedagte op.

  • Götterdammerung

   Watter hofsaak verwys jy na Riempies?

 • jan

  Dis mos niks anders as die psy-ops van die NP nie. Die mees suksesvolle in die geskiedenis.
  McAlvany het soo baie daaroor gewaarsku.
  Dit kanker maar so aan -. gelukkig ken ons dit so goed..

  Maar toevallig [of aspres] was daar ook nou in dieselfde tyd ‘n propaganda disinformasie aanslag op Orania deur die BBC se swart joernalis. Pumza Philani wat deur Quinten Diedericks op Vrye Afrikaner absoluut skitterend stylvol die neus in haar eie bollie gevryf het. asteware. So erg dat die BBC korreksies na die tyd in die berig moes aanbring.

  Lees gerus: https://rozmeyer.wordpress.com/2014/10/30/open-letter-to-the-bbcs-pumza-fihlani/

  Die punt is dat opvallende bedrog is teenproduktief want dit gee ons die goue geleentheid om ons saak beter te bemark as normaal Elke verleentheid is ‘n geleentheid.
  Dr Dan is nou waar Orania al 10 jaar gelede was mbt NP Naspers se psy-ops.

  Maar dit het gekos om ‘n sekere Putter en sy kader lasteraars – inwoners!!- aan te kla en skuldig te vind aan laster sodat hulle verkas het na Australie. Daarna was daar vooruitgang op Orania. Dit was die waterskeiding.

  • Vrystater

   Ek het verneem die Putters het in Australie ‘n boek geskryf (iets soos die Orania-Klug, wat uitgewers te bang was om te publiseer, soortgelyk aan adv Pretorius se Volksverraad) oor die feit dat Orania slegs verkry is a.g.v. vooraf geheime onderhandelinge tussen toekomstige vryheidsfronters en hoofindoena’s in die SAKP/ANC. Ek is selfs die getekende dokument gewys wat bewys dat Orania ontstaan het, uitsluitlik a.g.v. hierdie geheime ooreenkoms tussen Afrikaners en Kommuniste, met handtekeninge en al. Hiermee probeer ek geensins ‘n streep trek deur die beginsel van selfarbeidsaamheid en selfregering soos toegepas deur die Orania Beweging nie. Ek wonder egter tog of daar nie dalk meer steek in die feit dat Orania as mini-apartheidsenklawe, deur die ANC/SAKP toegelaat word om – vir nou altans – rustig voort te bestaan nie…

   • jan

    Vrystater
    Orania is wettiglik gekoop met die papier en dokumente en handtekeninge alles volkome wettig deur OBD vir R1.4 miljoen.

    Daai lasterlike vervalsings wat u opgewonde maak is reeds deur die hof gestraf.

    So ek sou ook versigtig wees om die veroordeelde leuens te versprei en kwaadwillig skade te berokken aan R500 miljoen belegging

    My vorge antwoord is nie geplaas nie.

    • Sjert

     Jan
     Ek sien by een van die ander onderwerpe word beweer dat Afriforum en/of sommige van hul lede/leiers beleggings in Orania besit.
     Mynsinsiens verteenwoordig dit nie noodwendig ‘n probleem vir Orania nie. Andere mag natuurlik daaroor verskil…
     Interessantheidshalwe, weet jy dalk wat die waarheid is en wat is jou gevoelente daaroor?
     Ekself slaap reeds jarelank oor by een van die gastehuise in Orania, onderweg na die noorde. Afgesien van die Afrikaansgeit van die plek, is ek verseker daarvan dat daar nie dalk ‘n verdwaalde paar potskuursels op die kussings of lakens sal wees nie.

     • jan

      Sjert
      Solidariteit se Jaco Kleynhans doen skitterende werk – die plek ontplof.
      Almal is soo gelukkig en veilig. Goeie ontvangs oorsee.
      Kyk self op hul webwerf:
      www: Orania Beweging Voorgrond en ook www: Vrye Afrikaner
      My gevoel is positief om daar af te tree in die Versorgingsoord. Reeds vol bespreek. Stuur my spaargeld soheentoe.
      Daars ‘n dringende grooot behoefte aan boumeesters..
      En die belegging opbrengs is die beste in hierdie streeksontwikkeling.
      Volkome wettig.
      Ongeag wat die BBC daarvan probeer maak.

      Gelukkig het alles genormaliseer nadat Orania 3G internet alles het.- Dit het alles verander sodat ons globaal kan bemark.
      Ons voel die kritiese massa is oorgesteek.

      En dis waar dat ons vrede met die ANC het. Mandela en Zuma en selfs Malema het al kom kuier.
      Volkome wettig.

      Maar ons moet ligloop vir die Wit skynregses veral as hulle ‘n militêre agtergrond het. want daar is honderde uit die tronke vrygelaat met parool kontrakte.

     • Sjert

      Dankie Jan!
      Ek skriek daai somer hitte en dit is bietjie ver van die see af, anders sou ek ook nie huiwer om daar te woon nie.
      Die vestiging van aftree-oorde is iets wat Orania lank terug reeds moes gedoen het. Dit sal baie Afrikaners daarheen lok, want veiligheid en rustigheid is onoortreflik. Dit sal weer aansporing en aanleiding gee tot verdere uitbreiding.
      Sterkte.

    • Vrystater

     Dankie vir die antwoord. My bedoelings is geensins kwaadwillig nie, wat ek weet dit weet ek… ek glo steeds dat Orania ‘n weerligafleier was, ‘n soort troosprys, vir diegene (Afrikaners) wat wou oorlog maak en toe na die stembus gelok en verneuk is uit hul vaderland. Ons moet NOOIT vergeet van Constant Viljoen en ander skyn-regses se geheime (hoogverraad?) onderhandelings met die SAKP/ANC nie, lank reeds voor die stigting van die VF! Ek was self ‘n ondersteuner, totdat Volksklad berig het dat die Orania Beweging vir Malema genooi het vir tee en koek. Volgens Orania het Malema egter homself genooi…

     • jan

      Viljoen het geen direkte oorsaaklike verband gehad met Orania nie. Maar die verraad teenoor Savimbi deur PW was wel ‘n indrekte oorsaak. Want dit was die oorsaak van Rudolf Boshoff oom Carl se seun se selfmoord.omrede hy ‘n persoonlike raadgewer vir Savimbi was.. [ so is maar in skok gespekuleer] Die aanloop was vanuit Aksie Eie Toekoms en Toekomsgesprek wat deur Betsie Verwoerd ook gesteun is..Oom Carl het 24 ? sendingstasies vir swartes gestig en die 25ste een was asteware vir die Afrikaner…Hy het soos sy skoonpa Dr Verwoerd in die sending grootgeword. en gespesialiseer in sendingwetenskap. Hulle het ‘n natuurike vriendskaplike verhouding met swartes. Baie goeie Afrikaner Boeremense sonder bedrog.
      Die selfmoord was geweldig aangrypend vir my en dis hoekom ek betrokke geraak het ter nagedagtenis van Dr Verwoerd.
      Die verraad was al by die Turnhalle beraad duidelik vir my.1972. Orania het ons in 20 jaar later eers gekoop….!!
      Ons is gedurig geteister deur NI se agente en vrygelate kontrakteurs.tot vandag toe.
      Maar soos almal kan sien het ons ontsnap uit die NP se tirannie so op ‘n mannier.
      Ons sal eers bevry wees as die lot verraaiers uitsterf..

     • Rooikop

      “Die verraad was al by die Turnhalle beraad vir my duidelik.1972.” – Hoe is dit moontlik dat ons mense nie hierdie ook raakgesien het nie? Ek het as jong kind besef hierdie goed is aan die gang deur doodeenvoudig radio nuus te luister an op te let wat aangaan – 94 was maar net die admin fase – daar waar die papierwerk vir hierdie verraad afgehandel was.

      Op ‘n ligter noot, waar sou jy aanbeveel moet ek oorbly in Orania?

     • jan

      Google Orania.
      Ons hou van die luuksheid van die Oewerhotel.
      Al die inligting kan u by Oraniabeweging se webwerf kry.
      Die inligtingskantoor is tussen die garage en die OK langs die hoofpad.
      Hulle het ‘n bussie vir ‘n besigtigingstoer en daar is ook fietse te huur.

     • Rooikop

      Dankie Jan. Ek het die oewerhotel gesien en gewonder of dit ‘n goeie plek is – wel ek het my boodskap vir ‘n bespreking gestuur. (Ek het al in die verlede my vingers gebrand met sommer enige plek oor die web bespreek)

     • Sjert

      Daar is heelwat B&B’s en selfsorg plekke Rooikop.
      Indien jy nie te haastig is nie, kan jy selfs sonder vooraf bespreking rondry en plek soek. Daar is talle moontlikhede en plekke wat nie op internet ge-adverteer word nie.

    • Rutger

     Dit gaan moeilik wees om eiendomsreg op Orania te regverdig as dit nêrens anders in SA geld nie. Om te dink dat dit Orania sal bevorder om swart ekstremiste te bevorder is waarskynlik die heel kortsigtigste toekomsvooruitsig vir die mense wat reeds daar woon. Dit is ongelukkig wat Solidariteit en Afriforum doen met ondersteuning vir Koch. Gaste soos Malema help dalk vir publisiteit, maar skaad die grondbeginsel van eiendomsreg. Hieruit word dit duidelik dat dit net ‘n weerligafleier is en nie veel meer nie.

     • jan

      Ek begryp nie wat jy skryf nie.
      Eiendomsreg in Orania is ‘n aandele blok maatskappy met die houer maatskappy wat die markwaarde waarborg.
      Dis volkome wettig.en deur die Reserwebank en internasionaal beskou as die beste streeksontwikkeling.

      Malema is net so min ‘n vriend van Orania as wat Praag is – of hoe?

      Laat Praag eerder van die Jode ons vriende maak ipv, immer die anti-Simitiese vyandmakery – want dan soek jy vir pak slae, soos nou.- weerlig aantrekkery soos min.

      Niemand kan dit bekostig nie.

     • Riempies

      Ek het al dikwels gewonder wat is die moontlikheid dat die swartes net wag dat Orania behoorlik ontwikkel is en dan dit afneem deurwetgewing of n klomp pondokke daargaan bou vir plakkers. Orania is net so blootgestel aan die
      swartes se grypsug as al die ander eiendom in die NSA.

 • Kalium_Chloraat

  Godwin het sy wet in die dae van die Usenet gedefinieer: Soos ‘n gesprek se lengte toeneem benader die waarskynlikheid dat iemand ‘n NaZi genoem word 1.

  Dit is maar altyd ‘n gebrek aan sinvolle argument en ‘n poging om iemand deur assosiasie te beswadder en dit is ‘n logikamislukking. Dis ‘n vorm van hamer op die tafel as daar nie feite is om op te hamer nie.

 • Hans Onrust

  welke ‘winst’ heeft Afriforum met deze laaghartige onredelijke naamschennis voor ogen gehad met deze miskleun ? Er lijkt echt moeite te zijn gedaan om een een (s)links politiek bewerkte valse aantijging als ‘oude koe uit de sloot te halen’.

  Ten overvloede dient gesteld dat met name vanuit het buitenland een vieze smaak in de mond komt bij lieden die als n.a.z.i worden neergezet. Werkt als bekend nog immer, hoe afgezaagd ook, als met pek en veren ingesmeerd te worden. Beter niet geringschatten.
  Hoewel ook dat begrip ook in het ‘Oekraïne’ conflict van beide kanten wordt ingezet omdat daar ook te onpas en bij gebrek aan beter kennelijk nog waarde aan wordt gehecht.

  Zeker een goed lezenswaardig artikel in een reeks van sowieso prima PRAAG schrijvers.

  Hopelijk kunnen Dan en Sunette op noodzakelijke momenten wel de rijen sluiten omdat zij beiden in hun veld goed werk verrichten zoals ook destijds bij die uitzending op AJ.

 • Rooikop

  Dankie vir hierdie uitstekende artikel.

  “wakkermaakklap” … “geld Westerse reëls van reg en geregtigheid nie” DIT is die ding wat die afriforumse ens nie besef nie. Afrika reëls geld nou. Onthou ook die regbank is getransformeer. (Hierdie formeer kilnk vir my al te veel na die woord vir opgooi)

  Weereens word dit bewys dat mense aan hulle dade geken word. Dit juis afriforum se dade wat hulle ontbloot, wat wys watter heer hulle nou eintlik dien. Hulle veg skyn vir ons regte in ZA – Dan veg vir ons EIE land waar ons oor onsself kan regeer, onafhanklik van die slawerny waarin die NP ons uitverkoop het.

  • Götterdammerung

   formeer en vomeer – dalk dieslefde oorsprong?

 • Rooikop

  Sjoe Jan, jy het inderdaad ‘n harde pad gestap.

  Ek hoor juis die laaste ruk, elke keer as ek ‘n selfoon oproep maak, dan lui die foon twee keer. Dan is daar ‘n klik, dan hou die foon aan met lui maar die toon verskil. Verder verloor my selfoon sommer kontak vir geen rede nie – ek sukkel om vir langer as 2 minute te praat. Ek reken ek word dopgehou deur NIA of wie ook al. Hulle Mo3re.