Saul Alinsky, Godwin se wet en Afriforum

Deel op

Baie is al geskryf oor die taktiek wat liberale en sosialistiese organisasies gebruik om hulle agendas te bevorder maar geen een enkele geskrif verskaf meer gestalte aan hierdie taktieke as Saul Alinsky se 1971-boek Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals nie. Dit is 10 hoofstukke van advies oor hoe om ‘n agenda te bevorder ten enige koste en kan maklik verkort word tot 13 eenvoudige reëls wat gevolg kan word deur selfs die naïefste en onkundige van radikale wat ‘n seepkissie iewers uitgesleep het.

Metropolitan Opera New Production Premiere of Richard Wagner's "Die term radikaal se betekenis is deurspek met woorde soos “fundamenteel, ekstreem en drasties” en is nou verwant aan militansie van enige aard. In 1971 was hierdie twee woorde – radikaal en militansie – verbind aan byvoorbeeld die Weather Underground, Black September, PLO, Symbionese Liberation Army en ‘n horde ander organisasies wat sosialisme en “anti-kultuur” voorgestaan het. In 2014 beteken dit egter dat enige funksionerende moroon met ‘n opinie wat toegang tot die internet het ‘n radikale aktivis kan wees. En dit is waar Alinsky se reëls tot hul reg kom – juis omdat dit so maklik is om te gebruik maar terselfdertyd so moeilik is om die hoof te bied. Slegs indien ‘n deelnemer aan die gesprek vertroud is met Alinsky se reëls kan dit terselfdertyd teen die teenparty aangewend word en sodoende verslaan word. Alinsky se reëls maak ‘n bespotting van wat intelligente en opgevoede mense  as noodsaaklik vir enige debat of ingeligte gesprek ag deur bloot net die noodsaaklike te ignoreer. Rede, logika, feite, geskiedenis, begronding vir ‘n uitgangspunt – alles raak van nul en gener waarde as Alinsky se reëls toegepas word terwyl ad hominems en betekenislose neologismes die botoon voer.

Enige persoon wat al ooit met ‘n liberaal in gesprek – of debat – getree het, sal weet dat hierdie ‘n definiërende kenmerk van so ‘n gesprek is. Daar is selfs ‘n begrip om die verloop van so ‘n gesprek mee te beskryf – Godwin se wet. Godwin se wet het as kernbegrip dat in enige gesprek met iemand wat Alinsky se reëls toepas dit net ‘n kwessie van tyd is voor woorde soos “rassis, homofoob, islamofoob, seksis, Nazi, ad infinitum” geslinger word as aanklag teen die opponent se veronderstelde skynheiligheid. (Ander terme wat parallel met Godwin se wet beweeg is reductio ad Hitlerum, reductio ad absurdum en non audi alteram partem). Of daardie veronderstellings enige rugbare steun geniet is nie ter sprake nie – die beskuldiging is gemaak en die teenparty in die gesprek moet liefs maar die aftog blaas aangesien die party wat die veronderstelling maak die morele hoëgrond beset.

Godwin se wet hou nou verband met die voorkoms van politieke korrektheid en in die hedendaagse samelewing is daar geen gesprek waar politieke korrektheid nie die gesonde verwisseling van idees en standpunte versmoor nie. Dit is tirannie wat in goeie maniere geklee word.

Gegewe dat Alinsky ‘n sosialistiese gemeenskapsorganiseerder was (en volgens oorvertelling ‘n groot gees in die lewens van beide Barack Obama en Hillary Clinton was, asook ‘n tydgenoot van Bill Ayers) is dit dan geen verrassing dat sy taktiek deur soortgelykes aangegryp is en in die praktyk toegepas word nie. Maar deesdae is die gebruik van Alinsky se reëls nie meer beperk tot ver-linkse organisasies nie – selfs organisasies wat voorheen as behoudend of konserwatief beskou is, het Alinsky se reëls aangegryp deurdat hulle geswig het voor politieke korrektheid.

En so was dit ook die geval die afgelope week waartydens Afriforum vir Dan Roodt – en “randeier”-Afrikaners – voor die bus ingegooi het na aanleiding van ‘n vier jaar oue TV-insetsel op die ver-linkse Daily Show met die beskuldiging van “rassisme”. Liefs sal ek nie raak aan die meriete van hierdie insetsel of sy waarde nie – daar is meer as genoeg hieroor geskryf en gepraat die afgelope paar dae.

Wat wel interessant is, is dat Afriforum gebruik gemaak het van Alinsky se reëls in hul poging om polities korrek en toeganklik vir alle rasse te wees terwyl hulle poog om nie hulle kernbasis van Afrikaners te vervreem nie. Was hulle bewus daarvan dat hulle ‘n sosialistiese begrip gebruik om ‘n mede-Afrikaner en -aktivis te marginaliseer? Sonder twyfel. Niks gebeur by Afriforum voordat daar nie ‘n rits vergaderings was om op benaderings te besluit nie. Hierdie hele fiasko is duidelik nie die resultaat van ‘n besluit wat op die ingewing van die oomblik geneem is nie.

Reël 13: “Pick the target, freeze it, personalize it, and polarize it”

En dit is presies wat Afriforum met Dan Roodt gedoen het. Hulle het selektief juis hom geteiken om hom uit te sonder en as sondebok te dien. Ek verstout my dat die Daily Show se insetsel slegs die perfekte verskoning gebied het vir die aksie en dat hy al ‘n wyle in hulle visier is om te verloën. Hulle het hierby “randeier”-Afrikaners ingesleep wat volgens Kallie Kriel ‘n minderheid ekstremiste is – weereens is hierdie Afrikaners al ‘n wyle ‘n teiken. Hulle eie Facebookblad en sosiale media het egter van hulle verskil en navrae deur verskeie Facebook- en Twittergebruikers oor wat ekstremisme in Afriforum se boeke beteken, is deur ontwykende halwe antwoorde begroet. Die beste wat Ernst Roets mee vorendag kon kom, was ‘n teksboekdefinisie wat meer as die helfte van Suid-Afrika se bevolking as “ekstremiste” uitsonder. Dit is dan ‘n begrip wat soos rassisme oop is vir vertolking deur wie ook al die kat binne die badkamer aan sy stert rondswaai.

Vrae oor wat presies as “rassisties” beskou kon word wat Dan Roodt in die insetsel gesê het (gegewe dat dit geredigeer is om iets uit te beeld wat nie so is nie), is met ysige stilte begroet. Die blote feit dat wat hy gesê het aan die hand was van kommentaar deur swart joernaliste en die resultate van akademiese bevindings is vir Afriforum van geen waarde nie. In polities korrekte terme is hy ‘n ketter en basta met die res.

Reel 8: “Keep the pressure on with different tactics, and actions, and utilize all events of the period for your purpose”

Daar was dan dus geen groot verbasing dat Afriforum probeer het om van taktiek te verander deur na ‘n vergete en totaal en al onverwante gebeurtenis in Mei 2000 te verwys waarby verskeie persone en organisasies hulle onttrek het van ‘n beoogde organisasie wie se oogmerk die behoud van Afrikaans en minderheidsregte was nie. Wat hulle gerieflik nalaat, is dat die organisasie gekaap is deur politieke demagoë; selfs Chris Louw het dit beskryf as “Broederbondisme”. Die afleiding wat Afriforum hieruit probeer maak is dat Dan Roodt eers van Links en dan van Regs die Afrikanersaak skade doen. Lanklaas moes enigiemand so ver agteroorbuig om die wiskunde agter die gevolgtrekking te verstaan. Die hele eierdans is dan in konflik met Afriforum se oorspronklike sienswyse dat Dan Roodt ‘n onrehabiliteerbare “rassis” is. Dit laat mens onwillekeurig wonder wat is volgende? Dan Roodt se graad-een-Afrikaansetoetsuitslae om aan te voer hy is nie rêrig Afrikaans magtig nie? Die absurditeit skreeu ten hemele.

Reel 5: “Ridicule is man’s most potent weapon”

Te midde van hierdie hele orgie van self-geregverdigde moralisering deur Afriforum daag Dan Roodt hulle uit om hom dan aan te kla by die Gelykheidshof. Miskien moes ‘n uitdaging om Dan Roodt by die SAMRK aan te kla ook gemaak gewees het – sekerlik met die selfminagtende resultaat vanaf Afriforum. Die antwoord vanaf Ernst Roets is teksboek-Alinsky. Een: Dan Roodt is nie belangrik genoeg dat Afriforum hulle ledegeld moet mors op litigasie teen hom nie. Twee: Julias Mallema is ‘n persoon met invloed en is dus werd om Afriforum se aandag te geniet, maar Dan Roodt is onbenullig. Vreemd dan dat Afriforum ‘n snars van hulle belangrike tyd aangewend het juis om Dan Roodt te marginaliseer as hy so onbeduidend en onbelangrik was. Sou stilte vanuit Afriforumgeledere dan nie meer gepas gewees het nie?

Reel 1: “Power is not only what you have but what the enemy thinks you have”

Afriforum beroep hulle daarop dat hulle ‘n magtige organisasie is wat ledegeld ter waarde van nagenoeg R10 miljoen per maand vorder. Hulle is ‘n kollosus wat namens alle Afrikaners praat gesien aan hulle “enorme” ledetal. Indien Dan Roodt en “randeier” ekstremistiese Afrikaners nie na hulle deuntjie wals nie sal hulle op die brandstapel geplaas word in die moderne weergawe van die Spaanse Inkwissisie. Suiwer hubris tekenend aan soveel organisasies wat in hul kern die dogma van die Broederbond en Nasionale Party volg.

Reel 9: “The threat is usually more terrifying than the thing itself”

Deur aan te voer dat Afriforum hulself distansieer van Dan Roodt en “ekstremistiese” Afrikaners, kom neer op die dreigement dat so ‘n groep nie meer deel gaan wees van die hoofstroom-Afrikaner- sosiale groep nie en verstote gaan wees aangesien Afriforum die maatstaf is van wat hierdie hoofstroomgroep aanvaarbaar vind en wat nie. Soos melaatses sou die groep in die woestyn moes wandel sonder die hoop om ooit weer aanvaarding in die samelewing te vind. Juistement het ‘n Facebookgebruiker – en klaarblyklike Afriforumsikofant – kwetsend opgemerk dat Dan Roodt “uit die samelewing verban moet word”.

Reel 12: “The price of a successful attack is a constructive alternative”

Deur Dan Roodt en “randeier”-Afrikaners te verloën, poog Afriforum om hulself meer toeganklik te maak vir minderheidsgroepe in ander bevolkingsgroepe (spesifiek kleurling- en Indiërgroepe). Hiermee, nes die VF+ vroëer vanjaar gepoog het, probeer hulle ‘n groter ledetal te ontsluit. Meer lede, meer maandelikse inkomste en meer aansien onder ander bevolkingsgroepe. Miskien, net miskien, sal die regerende elite meer ag op hulle slaan en hulle ernstiger opneem. Die teenkant hiervan is dat Afrikaners wat aan die organisasie behoort hulle al te vinnig aan die verkeerde kant gaan bevind waar daar van hulle verwag word om net te befonds en verder stil te bly alvorens hulle ook tot ketter en “rassis” verklaar word. Dit is slegs die logiese uiteinde van gebeure wat deur Afriforum ontketen is.

Of hierdie taktiek vir Afriforum enige nut en waarde gaan inhou, is bedenklik. Reaksie op sosiale media dui daarop dat Afriforum die kuns om jouself in die voet te skiet, vervolmaak het. Daar sal wel langdurige nagevolge vir al die betrokke partye wees – een daarvan dat daar weereens tweespalt in Afrikanergeledere gesaai is. Alreeds word daar kante gekies – ander “onbenullige” persone met “geen invloed” soos Sunette Bridges het klaar skerp teenoor Afriforum uitgevaar.

Die korttermynuitslag is egter dat Afriforum hulle masker laat val het, dat die skyn dat hulle ‘n Afrikanerorganisasie juis net dít is. Daar word gegrawe in hulle verbintenisse met ander organisasies waarvan verbintenisse met die FW de Klerk-stigting en NUMSA d.m.v Solidariteit maar net twee is. Laastens dat hulle – en nie Roodt en “randeier”-Afrikaners – die ekstremiste is juis deur hulle gebruik van ‘n taktiek wat deur ekstremiste dwarsdeur die wêreld aangewend word. Hulle ekstremisme is gegrond op hulle absolute geloof dat die “reënboognasie” wel bestaan, dat dit geregverdig is om ander op die altaar van politieke korrektheid te offer, dat multikulturele samelewings hierdie keer sal slaag en dat hulle suksesvol sal wees om die regerende elite tot ander insigte te dwing deur nodelose hofsake en die gebruik van die Grondwet.

Gebeure die afgelope week in die parlement moes juis vir hulle ‘n wakkermaakklap gewees het om die mite te ontbloot vir wat dit is. Sou hulle minder ideologies (en ekstremisties) gewees het, sou hulle besef dat Suid-Afrika lank nie meer net op die rand van ‘n Absurdistan staan nie maar pens en pootjies binne-in lê. Daarvolgens geld Westerse reëls van reg en geregtigheid nie. Maar dis seker “rassisties” om dít te sê.

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.