Ateïste het goeie plan met staatskole

Deur Jan Viljoen.

So hulle wil alle verwysing na geloof en Christenskap uit die staatskole uithaal. Hulle wil God uit die skole verwyder. Ek wonder of dit so ‘n slegte ding is.

Miskien moet ons eers kyk wie “Hulle” is. Ek neem aan “Hulle”, soos wat die webblad “Hulle” aandui, die kerngroep van die beweging is wat hulleself “Skepties Suid Afrika” noem, en hulle is volgens inligting, voorstanders van logiese denke. Volgens bronne was professor George Claassen die vorige voorsitter van die skeptiese beweging en hy het in ongeveer 2009, as ek reg onthou, presies dieselfde aksie probeer loods.

Nadat hy verskriklik oorval is met allerhande soorte haatboodskappe en dreigemente, het hy van sy plan afgesien, en hy het selfs sy webblad verwyder en half en half stert-tussen-die-bene in die vergetelheid verdwyn.

Maar sy haat vir Christenskap het blykbaar nie getaan nie, want hier probeer hulle weer, die keer onder die vaandel van Pietersen, sodat Pietersen skynbaar hierdie keer die toorn van die klomp onchristelike Christelikes moet verduur. Dit is die eerste ding wat hulle doen wanneer hulle met Christene te doen kry wat net nie meer lus is om weer die ander wang te draai nie, en ook nie meer lus is om ‘n p..s en ander soortgelyke skeltaal toegesnou te word wanneer die sogenaamde “logiese denkers” die bekgeveg begin verloor nie. Dit is soos om die rassismekaart te skiet, of om iemand as ‘n anti-semiet uit te skel. Dan begin hulle luidkeels kerm dat hulle gedreig word en dat dit blykbaar nie Christelik is nie, want Christene is dan veronderstel om stil te bly en dit te aanvaar. Wel, ek is ‘n Christen en ek sal ‘n sn.tklap uitdeel as dit moet, want hoekom nie?

Niemand het nog ooit van ‘n Christen verwag om soos ‘n kruiwa behandel te word nie, en as daar fisiese klappe uitgedeel moet word, is dit seker maar so. As jy daarvoor soek moenie staan en kerm wanneer jy dit gekry het nie.

Hoekom sal ons gedweë staan en toekyk hoedat ons geestelik en fisies aangeval word? Die Bybel stel ‘n lys waardes voor waarvolgens jy jou moet rig, en nie om jou breins te vervang nie, en die Bybel negeer ook nie jou vermoë om terug te veg nie. As die Jode hulleself fisies mag verset en die hele wêreld staan en hande klap, hoekom mag die Christene dit doen nie? Van wanneer af moet Christene uitgesonder word as ‘n groep wat nie die reg of die vermoë het om hulleself te verdedig nie?

Maar George Claassen is, netsoos Tim du Plessis, ‘n tipiese meningsvormer. Daardie verwaande tipe individu wat glo dat net hy reg is, en dat geen ander opinie behalwe sy eie enige bestaansreg het nie, en dat hy homself selfs tot die hof sal wend om sy opinie te probeer afdwing.

Hy was jare een van die Burger se hoofbobbejane en vanuit sy amp het hy sy anti-Christelike waardes deur die Burger verkondig, veral met sy pseudo wetenskaplike rubrieke oor die teorie van evolusie. Vandaar die mening wat hy huldig dat slegs sy opinie een is wat aangehoor behoort te word en dat hy enige iemand anders se opinie uit hulle uit sal dwing.

Dit word by die dag duideliker dat Naspers heel moontlik die grootste bydraer van die verval van die Afrikaner is, met die kaliber werfbobbejane wat al stoele daar volgesit het. Dit is dan ook geen wonder dat hierdie groep van Pietersen en Claassen sulke groot aanhangers van manne soos Richard Dawkins en Thomas (Darwin’s bulldog) en Aldous Huxley is nie, want hulle het ‘n ander geloof gekry wat vir hulle sin maak, een waarin daar nie plek vir ‘n Skepper is nie. Wanneer ‘n mens kan glo dat alles uit niks uit onstaan het, en dat die mens, al die diere, al die plante, al die virusse, kieme, bakterieë uit dieselfde klip uit kon evoleer dan wys dit jou wat logiese en vrydenke beteken.

Die padda sal nie in ‘n prins verander nie, en ‘n houtpoppie sal nie in ‘n seuntjie verander nie, dis absurd, dit is feëverhale. Maar ‘n klip kan in ‘n mens verander want dit is evolusie. Hulle sal enigeiets glo wat deur die Dawkinse en die Huxleys van die wêreld aan hulle vertel word, tot so ‘n mate dat dit vir hulle ‘n de facto geloof word.

Daar is ‘n rede hoekom dit ‘n geloof genoem word, en dit is omdat jy net daarin kan glo. Hierdie geloof moet ten alle koste in plek van die Christen geloof in skole aangebied word, en alhoewel baie skole deesdae evolusie as vak aanbied, is dit nie genoeg nie want daardie skole mag nie Christelike waardes ook verkondig nie.

As ‘n kind nie altwee gelowe oor die ontstaan van die mens mag hoor nie, is dit bloot indoktrinasie en nie onderrig nie. Deur indoktrinasie moet skole deesdae goeie werkers voortbring en nie iemand produseer wat dalk die nuwe wêreldorde gaan kritiseer nie. Praat van logiese en onafhanklike denke.

‘n Skepper moet ten alle koste deur die evolusieteorie vervang word en dit is waaroor dit hier gaan. Nie oor die aantas van menseregte nie, dit is slegs die dekmantel en die argument wat gebruik wil word. Dit gaan oor indoktrinasie. Die geloof van evolusie moet die enigste geloof wees wat in skole aangebied moet word, want die teorie van evolusie is veel, veel meer as net om nie in ‘n Skepper te glo nie.

As jou kind kan glo dat hy van ‘n klip af kon evoleer wat in oersop opgelos was, kan hy nie glo dat daar ‘n Skepper is nie, en dan kan hy ook nie glo dat hy ‘n siel het nie, want ‘n siel is ‘n Godgegewe ding. Hoe kan een eensellige diertjie wat die produk van ‘n weerligstraal en chemikalieë is en in oersop rondspartel aan al die mense in die geskiedenis van tyd elkeen ‘n siel verskaf, maar nie aan ‘n kiem nie, of aan ‘n boom of mossie nie, alhoewel die mens en al die ander lewensvorme volgens evolusie van presies dieselfde een eensellige diertjie af ge-evoleer het?

Sodra jy aan ‘n kind vertel dat hy geen siel het nie, het die lewe geen doel nie en is die lewe maar net ‘n toestand waarin hy verkeer terwyl hy wag om dood te gaan en dan vir ewig te verdwyn. Want slegs sy dood het dan enige nut vir sy nageslag en dit is sodat hy sy gene wat volgens die teorie van evolusie, ‘n klein bietjie anders as sy ouers s’n is, kan skenk.

As hy nie kinders gehad het nie was sy lewe totaal nutteloos want sy gene het nie tot die volgende evolusiepoging bygedra nie. Hy kon miskien dalk ‘n kar in sy lewe uitgevind het, of ‘n nuwe medisyne of hy kon pragtige musiek skryf of hy kon ander belangrike nalatenskappe gehad het, maar dit is vir die doel van evolusie totaal nutteloos, want slegs sy gene wat hy kon bemaak en kon oordra na die volgende generasie toe is van enige waarde.

Volgens die Skepper is jou lewe op aarde en jou lewe na die dood van onskatbare waarde, maar volgens evolusie het jou lewe geen doel nie, behalwe om seksuele plesier na te jaag (Aldous Huxley se eie woorde) en gemuteerde gene na te laat en dan het slegs jou dood enige voordeel. ‘n Mens se lewe is dus totaal doelloos (meaningless). Morele en etiese waardes is nie op jou van toepassing nie want dit meng in met jou soeke na seksuele vryheid.

“For myself, as no doubt for most of my contemporaries, the philosophy of meaninglessness was essentially an instrument of liberation. The liberation we desired was simultaneously liberation from a certain political and economic system and liberation from a certain system of morality. We objected to the morality because it interfered with our sexual freedom.” – Aldous Huxley, (oor hoekom evolusie vir hom belangrik is) “Confessions of a Professed Atheist,”

“Theory must be piled on theory in order to keep the whole thing from crashing to the ground. Evolutionary theory is a tottering mass, around which little men run with poles trying to prop it up here and there.”- Carl Sagan, “Cosmos”, p. 256.

Die skynbare aantas van menseregte, soos reeds gesê is bloot net die nuttige voertuig om die Skepper uit die skole te verwyder, maar die regte rede is om die teorie van evolusie as die enigste geloof in die skole aangebied te kry. Die bestaan van doelloosheid. Dit sal insiggewend wees om agter te kom wie vir hierdie hofsake gaan betaal. Ek is seker Pietersen of Claassen doen dit nie met hulle eie geld nie, hulle het verseker ‘n finansier wat agter die hele storie sit en Pietersen en Claassen is net weer die nuttige idiote wat die bal aan die rol moet kry.

Maar nou kom ek terug na my heel eerste stelling daarbo, en dit is dat ek wonder of dit nie maar die beste ding gaan wees om Godsdiens in Staatskole af te skaf nie. Oftewel om die bestaan van doelloosheid in te faseer nie.

Daar is in elk geval ‘n algemene verval in omtrent alle lande wat morele en etiese waardes aanbetref en hierdie is waardes wat deur goed soos geloof en Godsdiens daargestel word. En dit is so dat daar ‘n al hoe meer feller aanslag teen hierdie waardes is, wat tradisioneel deur die media gedryf word. Ateiste soos Pietersen is lief om voor te gee dat die afbreek van geloof en Godsdiens nie ‘n aanslag teen waardes is nie, maar dat dit skynbaar vrydenke en verligting en logika by kinders bewerkstellig. Wat natuurlik ‘n mite is, maar dit is ‘n maklike argument om te gebruik want dit is net ‘n strooiman tipe argument wat los in die lug hang, en dis nie eers ‘n argument nie maar bloot ‘n ongegronde stelling.

Dit klink mooi vir hulle en dit klink asof dit gewig kan dra maar is so tipies van baie van hulle argumente; dis net ‘n los stelling wat hulle as ‘n argument wil probeer voorhou. Soos die stelling dat hulle nie kan glo dat kinders in hierdie verligte eeu nog steeds aan middeleeuse en primitiewe bygelowe blootgestel moet word nie. Wat hulle natuurlik vergeet is dat die Wetenskappe soos wat ons dit vandag het, nie moontlik sou kon wees sonder die bydrae van Christendenkers nie en dat Christene baie van die hooftakke van die Wetenskap gestig het.

Om hulle aanslag te regverdig haal hulle gedurig ouens soos Richard Dawkins en die Huxleys aan, blykbaar om ‘n punt te staaf, maar as ‘n mens by al die retoriek verbykyk is daar maar bitter min argumentwaarde in hulle aanhalings oor. “’n Kind word nie as ‘n ateïs gebore nie. Hy word slegs as die kind van ateïstiese ouers gebore, en sal eendag ‘n geloof begin aanhang, of nie.”

Wie het dit gesê? Wel ek het so gesê, na aanleiding van een van die aanhalings van Dawkins wat hulle so lief is om te gebruik, maar ek het die woord “Christen” in Dawkins se stelling met die woord “Ateïs” vervang, net om te wys watse belaglike tipe stellings hulle as hulle mantra beskou. Dit klink oulik maar dis maar net retoriek op sy beste. En dit komende van ‘n groep af wat glo dat logika en vrydenke die produk van ateïsme is.

As jy ‘n Christen is, volgens Pietersen se organisasie, beskik jy nie oor dieselfde tipe logika as hulle nie, en kan jy ook nie vir jouself dink nie. Maar soos wat Christene die Bybel aanhang vir leiding, is hulle die ouens wat die Huxleys en Dawkinse van die wêreld aanhang vir leiding. So het elkeen maar sy godsdiens, maar hulle erken nie dat hulle siening ook maar net ‘n alternatiewe geloof is nie, met Dawkins en andere as die profete van hulle geloof.

Maar hulle is besig met ‘n aksie wat lankal reeds begin het, en wat nou tot volvoering gebring moet word. Elkeen van hierdie ouens, Hans Pietersen, George Claassen en die ander in die groep gaan na die beste van sy vermoë spartel om sy weergawe van ‘n geloof in die skole ingestel te kry, en as hulle dit nie vandag of more of oormore gaan regkry nie, gaan iemand anders maar weer die rol van nuttige idioot oorneem en oor ‘n jaar of tien van nou af maar weer probeer.

Miskien gaan hulle weer en weer gekeer word maar ek het so ‘n idee dat hulle soort dit een of ander tyd gaan regkry, want dit is die verloop van die wêreld tans. Daar is ‘n ongelooflik aanslag teen alles wat Christelik is, en dit is reg so want anders is die Bybel verkeerd. Die Christene gaan meer as net ‘n paar klappe moet uitdeel, maar ons gaan slegs die oorlog wen wanneer en op die manier wat dit in die Bybel voorspel word.

Intussen word ons skole eintlik maar hole van morele en etiese verval en ons as ouer generasies kyk na die skole asof dit nog dieselfde is as wat dit in ons tyd was. Dit is nie. Ons kinders word blootgestel aan allerhande volksvreemde invloede maar ouers probeer maar net vasbyt en hoop dat sy kind nie tot verval kom voordat die kind met skool kan klaarmaak nie. Skole word deur sulkes soos Pietersen en Claassen gedwing om hulle leerders aan hierdie tipe verval bloot te stel maar intussen het ander met ‘n bietjie toekomsvisie daarin kon slaag om ander skole op die been te bring wat wel waardes het. Intussen het daar in bykans elke dorp ‘n Christenskool ontstaan.

‘n Skool wat geskoei is op Christenwaardes waar die mense wat nie hulle kinders aan die verval van Staatskole wil onderwerp nie, hulle kinders na toe kan stuur. Waar kinders nie aan die mantra van doelloosheid en toevallige bestaan onderwerp word nie, waar slegs die dood iets is wat ‘n doel het nie. Daar sal natuurlik ouers wees, soos Pietersen en Claassen wat nie hulle kinders na hierdie skole toe wil stuur nie, en eerder hulle kinders aan die verval van openbare skole wil onderwerp.

En dit is hulle goeie reg. Dit is ook hulle goeie reg om CVO skole te vermy vir die onding wat dit skynbaar is. Ek kan nie sien dat enige CVO hulle na ‘n hof toe gaan wend om vir Pietersen en Claassen te dwing om hulle kinders na ‘n CVO skool toe te stuur nie. Want dit sal hulle menseregte aantas.

My voorstel is dus om vir Pietersen en Claassen gelyk te gee. Voer hierdie nuwe geloof in die skool in en los die mense om hulle kinders uit daardie skole uit te haal en hulle in skole te plaas wat Afrikaans en Christelik is, waar daar waardes is, waar kinders geleer word dat hy meer as ‘n bosbok of ‘n daggaplant of enige ander ding is wat ook uit daardie mitiese eensellige organisme uit ge-evoleer het. Dat daar morele en etiese waardes is en dat die lewe daarom draai om jou op ‘n Hiernamaals voor te berei. En dat jy oor iets beskik waaroor mense wat ge-evoleer het skynbaar nie beskik nie, en dit is ‘n Godgegewe siel.

Jou lewe is belangrik, jy is belangrik en jou dood is nie die einde van ‘n leeftyd nie, dit is die begin. As daar ooit enige rede was vir ouers om hulle kinders uit die skole uit te haal, is dit die geleentheid wat Pietersen en Claassen nou bied. Dit is eintlik ‘n uitkoms vir Christene wat hulle kinders besluitloos in openbare skole gelos het en sodat hulle nou met werklikheid kan weet dat dit die regte ding is om jou kind in ‘n CVO te plaas.

Wanneer die openbare skole genoegsaam leeggeloop het sal die CVO op die nuwe skolieregetalle gedy. Baie mense gebruik sport as die enigste rede hoekom sy kind nog in ‘n openbare skool is, maar dit is ‘n baie dun argument. In die eerste plek hoef jou kind nie aan sport onderwerp te word om ‘n aanwins in die lewe te wees nie.

Maar mense het hierdie wanopvatting dat sy kind dalk eendag vir die Springbokke kan speel, en baie geld kan maak. Hy sal geld en aansien en roem verdien. Ek het nuus. Daar is ‘n baie, baie beter kans dat dit nie sal gebeur nie, en mense sal tien teen een nie eendag jou kind as’n sportgod kan aanbid nie. Maar leer eerder jou kind om ‘n goeie mens te wees en om ‘n goeie besigheidsman te word, dan sal daar miskien dalk nog ‘n groter kans wees dat hy sy eie sportspanne kan besit. Hy kan later miskien sy eie sportgodjies besit.

Waar sal jy in elk geval jou kind aan sport wil laat deelneem? In sterk CVO skole of in skole wat deur volksvreemdes en vreemde tale oorheers word, met spesiale reëls vir die wat skynbaar nie geleenthede gehad het nie, maar wat tog op dieselfde skoolbanke as jou kind sit?

Pietersen en Claassen bied eintlik nou ‘n baie goeie geleentheid vir ouers om CVO skole en CVO sport tot nuwe hoogtes te neem en ek glo dit is ‘n goeie ding.

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.
 • Grys

  Asb. julle. Gaan bietjie deur die volgende bybelstudiestuk.
  Dit verduidelik dat alhoewel die aarde baie oud is die bybel wetenskaplik korrek is.
  http://biblestudysite.com/begin.htm

  Doen jouself die guns en lees die studie aandagtig deur.
  Dit mag dalk net jou oe laat oopgaan.

 • Rooikop

  Jan, hoewel ek saamstem met meeste wat jy sê verskil ek wel van jou gevolgtrekking – die enigste rede hoekom is dat daar van ons volksgenote is wat dit nie kan bekostig om hulle kinders na die CVO skole te stuur nie. Nie voor ons ‘n plek het waar ons ons arm volksgenote se kinders van gesubsidiëerde Christelike onderrig kan verseker nie durf ons nie hierdie verval toelaat nie. Vir my hang hierdie ten nouste saam met selfbeskikking want die huidige regime wat ons belasting vat sal aanhou vat om hierdie vir ons sover dit in hulle vermoë is onmoontlik te maak.

  Ons mense se afgod het sport geword en baie van ons verlei agter hierdie baaldiens aan. Hoe gouer ons hierdie uit ons midde uitroei hoe beter.

  • Trippie

   Goeie more Rooikop. Wat die CVO-skole aanbetref, ek het eendag die opmerking gemaak dat daar ouers wat dit nie finansieel kan bekostig nie, waarop Jan geantwoord het, (as my geheue my nie in die steek laat nie) dat dit inteendeel goedkoper is as staatsskole. Nog ‘n Praagleser het geantwoord dat dit hom baie rande meer uit die sak gaan jaag, inaggenome ook dat daar nie ‘n CVO-skool in sy omgewing is nie – WAT VERSTAANBAAR IS – tyd is ook ‘n faktor.

   Ek stem NIE saam dat Godsdiens uit alle skole skole verban moet word nie, waarom sou Christene telkemale toegee aan die drek se eise.

   Verder, ek is trots om by te voeg dat hier ‘n laerskool redelik naby my, steeds Maandae- en Vrydae oggende in die saal open met gebed en Skriflesing.

   • Rooikop

    Trip, ja ek reken dit is goedkoper as sekere staatskole (ek hoor bv Hoërskool Menlopark se skoolfonds is ongeveer R20k per jaar). Ek dink egter dat oor die gemiddeld die teendeel waar is. Die addisionele vervoerkoste na CVO skole is ook nie min nie.
    Daar word van Christene verwag om vredeliewend te wees – andere misbruik dit egter om ons te probeer vernietig.
    Soos ek elders gesê het, as jou kind nie hou van die Godsdiensonderrig in die skool nie, neem hom elders of doen tuisonderrig.

   • Ratel

    Hallo Trippie.
    Jy weet, ek stem ook nie saam dat Godsdiens uit skole verwyder moet word nie. Ek sou baie meer eerder verkies dat dit behoue bly, maar as ons na wereldtendense kyk en die magte betrokke wat al vir jare lank spook om Godsdiens uit skole uit verwyder, dan kan ons sien dat dit eintlik maar net ‘n kwessie van tyd is totdat dit hier by ons ook gebeur.
    Dit maak ‘n mens trots as daar nog skole is wat verbete vasklou aan hulle Godsdiensonderrig, maar ons het ook nooit die dag sien kom waar ons gedink het dat ons skole tot die mate toe gaan verval soos wat dit alreeds gebeur het nie.
    Maar daar was mense met visie wat hierdie goed gesien kom het en solank alternatiewe daargestel het. Alternatiewe wat beskerm is teen aksies soos wat nou deur OGOD geloods word. Hulle kan dit doen, want die stel reels wat staatskole beheer, is reels wat met sulke tipe aksies, soos die gelei deur OGOD, omver gegooi kan word. CVO het ‘n ander stel reels, omdat hulle kriteria anders is, en dit maak dit moeilik vir organisasies soos OGOD om hulle wil op CVO te probeer afdwing. Hulle kan dit regkry met staatskole, maar nie met CVO skole nie.
    Hierdie is miskien nie die einde van iets nie, maar ons word gedwing om keuses te maak, en ek dink die alternatiewe keuse is ‘n beter een.

    • Dolk

     Ratel, daarom staan daar geskrywe…: “Mat 5:13 Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. ”

     Daarom, bo alles, moet ons NIE stilbly nie…

     • Ratel

      Dis reg Trippie, maar om te oorleef in beter omstandighede is allesbehalwe stilbly. Dit is juis om in oorwinning te juig.

     • Dolk

      So ook wanneer ons in die “tronk” is… “Wees bly, Ek herhaal – wees bly…”

  • Ratel

   Rooikop, hoe meer ouers gaan agterkom dat hulle nie hulle kinders aan staatskole kan onderwerp nie, as gevolg van die volksvreemdheid waaraan hulle kinders blootgestel word en nog meer blootgestel gaan word, hoe vinniger gaan hulle agterkom dat hulle nie meer die luukse van ‘n keuse het nie.
   Bekostigbaarheid is een ding, maar ek hoor meer mense wat sport as die rede aanvoer. Sport? Ons is in die toestand wat ons is omdat ons van sport ‘n alternatiewe geloof gemaak het. Hoe gaan ‘n mens iemand probeer oortuig dat die duiwel wat hulle nou omarm, die een is wat later tot hulle verval gaan lei? Gee vir hulle sirkusse en neem hulle vryhede en regte as eienaars van die land waarin hulle woon, weg.
   Daar is alreeds ‘n plek (of plekke) waarheen kinders gestuur kan word om in ‘n omgewing met Afrikaanse en Christelike waardes opgelei te kan word. Maar die wil ontbreek wat die sport daar is miskien nie so goed nie. Toegegee, dis nie orals moontlik nie, maar as daar genoeg ouers is wat die moed van hulle oortuiging het om die wil te openbaar, dan kan dit daar by hulle ook gebeur.
   OGOD en hulle aksies gaan miskien dalk net die laaste strooi wees wat die kameel se rug knak, en dan sal die wil miskien geopenbaar word. En die kinders is die wat daarby gaan baat. Met die hofgedinge en ander openbare aksies is dit slegs politieke partye, die howe, die prokureurs en advokate, OGOD, die koerante, en die politici wat daarby gaan baat.
   As jy die vyand van hulle wapens kan ontneem wat hulle teen jou wil gebruik het jy al klar ‘n groot gedeelte van die oorlog gewen. Moenie van OGOD die nuuswaardigheid maak wat hulle nie is nie, want dit is wat hulle nodig het, om geloofwaardigheid te berwerkstellig.

 • Gas

  Hierdie is pure onsin. Dit maak van die CVO-skole ‘n vyand van Afrikaners. Praag moet ophou om NIA gemors te plaas. Die CVO-skole moet liewer die Afrikaanse skole ondersteun wat Christelik wil bly, want dit sal baie beter advertensie vir hulle wees. Hierdie ateiste se twak gaan lei tot weerhouding van belasting want die staat moet vir Afrikaner skole sorg. Jan Viljoen weet dit. Hy is ‘n agent.

  • Rutger

   Jan Viljoen, Constand Viljoen, Piet Crouwkamp, Max du Preez, en Cobus Bester werk baie hard vir David Cameron se mense. Mense kan die beklemming met ‘n stok aanvoel

  • Ratel

   Dit maak vir my sin. Staatskole gaan selfs verder verval as wat dit reeds verval het. CVO skole is uit vervalle staatskole uit gebore, hoe kan dit dan nou gebeur dat CVO staatskole moet ondersteun? CVO skole is die oplossing, nie die probleem nie. Die probleem is die staatskole wat al vinniger en vinniger internasionale evolusie mondstukke raak en die ouers sit nog met groot oe en rondkyk, want miskien is die CVO skool se sport nie so goed nie. Ek se nie dit is in alle gevalle so nie, maar dit is die rede wat meeste geopper word. Nie die feit dat dit duurder of verder is nie, maar die sport. Hans Pietersen en sy soort gaan nie ophou nie, want hulle het ‘n ander agenda en ‘n ander finansier. So laat hulle dan maar die staatskole kry en ons sal CVO skole uitbou soos wat ons voorouers vandag se trotse Afrikaanse skole uitgebou het. Hans Pietersen en sy internasionale agenda gaan ouers se oe vir hulle begin oopmaak, en dan gaan hulle weet dat staatskole (staatshole) wel ‘n alternatief het.
   Dit maak vir my meer sin.

   • Martinus

    Ratel, die prys van onderwys is nou hoër as net die skoolgeld, jy sal nie die Antichris keur in ‘n staat wat Baal/humanisme aanbid nie. Kort voor lank sal hulle skole vat nes hulle die land gevat het. As ek moet, gee ek my kinders eerder dan tuisonderrig waar die ouers volle beheer het. Ons verlosser het lank terug al gesê:

    MATT 24:9 Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.

    Terwille van my Naam, terwille van my karakter – wat in Suid-Afrika en in die wêreld gebeur is deel van profesieë – hierdie dinge sal en moet gebeur.

    MATT 10: 22 … Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

    Dit is my 2 sent. Dit is die regte ding om te doen om op te staan vir wat reg is, maar mens moet erken wat aan die gebeur en aan die kom is.

    • Ratel

     Jy is heeltemal reg Martinus. ‘n Mens gaan nie vir Baal keer om ook die skole te vat soos wat hulle die land gevat het nie. Ons weet dit. Dit is net ‘n kwessie van tyd. So wat staan ons nou te doen?
     Om tyd, energie en geld te gaan spandeer aan ‘n verlore saak? Of om daardie bates aan te wend om die alternatief, wat in hierdie geval ‘n CVO skool is, te ondersteun?
     OGOD is nie nie oorsaak nie, en ek wens ons wil dit insien. Hulle is een van die simptome van ‘n baie, baie siek omstandigheid. Die omstandigheid van Frikkie se vervalle NSA. As daar nie ‘n OGOD was nie, was daar iets anders, ander nuttige idiote, maar ons baklei nie teen aardse magte nie. Wat ons wel kan doen is om ons in te grawe met alternatiewe keuses, soos in hierdie geval CVO skole.
     Ek wens ons het die visie gehad om onsself op ander terreine ook te voorberei soos wat ons nou het met skoolkeuses, dan sou sake vir ons hier miskien dalk heel anders gelyk het.
     OGOD is die impetus, die energie en die aansporing wat baie van ons nodig het om baie belangrike keuses te maak.

 • Kalium_Chloraat

  As die “skeptici” so van logiese denke hou, hoe raak hulle ontslae van die eindelose regressie waarin verval word met oorsaak-effek, bv. waar kom die “kosmiese eier” vandaan wat ontplof het tydens die “Big Bang” en hoe het die “kosmiese eier” ontstaan ensovoorts? Die logika termineer net korrek indien daar ‘n oorsaak is met die mag van bestaan uit homself (hierdie wese het dus nie ‘n oorsaak of begin nie), net so ‘n Wese IS en nie in wording nie, die onveroorsaakte oorsaak? Hy het Homself bekend gestel as EK IS WIE EK IS. Interessant dat die Naam self ook sê dat Hy IS en nie word nie, daarom is Hy gister, vandag en more dieselfde, onveranderlik, onverganklik, die enigste absolute.

  • Ratel

   Kalium jy is so reg.
   In Engels word die heelal ‘n “universe” genoem en dit som die konsep eintlik baie goed op.
   “Uni” beteken ‘n enkele, soos in unicycle, of unicorn, en “verse” beteken frase of sin. “Universe” beteken dan ‘n enkele frase, ‘n enkele gesproke sin. Klanke wat die onstaan van alles teweeggebring het.
   In Engels klink dit vir my baie mooi: “In the beginning there was a word….”

   • Dolk

    “… the Word.”

    “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.”

    • Ratel

     “…the Word…” . Skies.

     • Dolk

      Hehe! Plesier Ratel. (Nou voel ek half-verleë! 😉

  • Dolk

   Inderdaad so. God het ook al die elemente geskep. Selfs die spoed en aard van lig bepaal – so-ook swaartekrag en die energie van elke element… Dit staan alles in die Skrif.

   • Dolk

    Jes 40:12 Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en van die hemele met ‘n span die maat geneem, en in ‘n drieling die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met ‘n weegtoestel en die heuwels met ‘n weegskaal?

    Wie het die Gees van die HERE bestier en as sy raadsman Hom onderrig? Met wie het Hy raad gehou, dat dié Hom verstand sou gee en Hom sou leer aangaande die pad van die reg, en Hom kennis sou leer en Hom bekend maak die weg van volledige insig?

    Job 38:4 Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.
    Wie het sy afmetinge bepaal? —jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan? Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê? Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het?

    En wie het die see met deure afgesluit toe dit uitgebreek, uit die moederskoot voortgekom het? Toe Ek die wolk tot sy kleding gemaak het en die donkerheid tot sy windsel. Toe Ek my grens daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het; en gesê het: Tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie; en hier word ‘n grens gestel vir jou trotse golwe.

    Ens.!

    In daardie paar verse is meer verberg – geskryf as wat in stapels en stapels wetenskaplike boeke opgesluit of verklaar kan word.

    As mense maar besef watse ONGELOOFLIKE kennis in God se Woord is, sal hulle nie ander boeke – wat deur sterflinge geskryf was raadpleeg vir Sy insig nie.

    • Kalium_Chloraat

     Mens IS nie, ons het nie die mag van bestaan uit onsself nie, daarvoor is ‘n wese nodig wat die mag van bestaan het. In Handelinge 17:28 antwoord Paulus “want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag. ” Daar het Paulus die Grieke vertel vanwaar die mens sy IS, beweging en lewe verkry binne hul siening van ontologie.

     • Dolk

      Inderdaad. Nie naaste wat ons aan “is” kom is: die Mens is uit stof geformeer – ons siel en gees is ‘n geheimenis – wat slegs God die Skepper volkome kan beskryf en magtig.

 • Ratel

  Die boodskap hierbo is eintlik nie so kontroversieel nie. Dit is eintlik redelik eenvoudig.
  Staatskole is op ‘n baie vinnige afdraende pad en dit is maar net ‘n kwessie van tyd waar die skole wat ons vandag as Afrikaanse skole ken, maar eintlik net Afrikaans en Christelik in naam gaan wees. Daar is allerhande onheile besig om uit te broei, en die verwydering van ‘n verwysing na enigeiets wat Afrikaans en Christelik is, is die doel van die NSA en van die wereldtendens. Dit is iets wat ons almal weet, en ons almal weet dat ons nou al alternatiewe planne moet begin beraam om ons kinders en die Christelike waardes wat ons vir hulle sien, moet beskerm. Die aanslag gan nie ophou nie, dit gaan inteendeel vergerger en as skole in Amerika byvoorbeeld vir ons as vorbeeld moet dien, is dit die pad wat ons beslis gaan moet loop.
  Maar daar is al ‘n alternatief, en dit is dat daar CVO skole is, toegegee nog nie oral nie, maar die skole is besig om met rassetempos te groei. Ouers neem al klaar hulle kinders uit die staatsbeheerde skole uit en plaas hulle in die Afrikaanse Christelike skole, juis sodat hulle kinders nie aan die verval van staatskole onderwerp moet word nie. Hoe gereeld hoor ‘n mens van verkragtings, messtekery, en rasse-onrus by staatskole. Wil ons nog enigsins twyfel dat staatskole oor ‘n paar jaar van nou af nog die omgewing is waar Afrikaanse kinders met Christelike waardes tuishoort?
  Christelike Volkseie Skole is besig om regdeur die land gestig te word, want dit is die enigste alternatief vir die verval van staatskole. Om jou kinders in ‘n CVO, ‘n Afrikaanse en Christelike kultuur te laat skoolgaan wat beskerm is teen organisasie soos OGOD.
  Maar daar is baie mense wat nog nie hulle pad kan oopsien om hulle kinders na ‘n veiliger skool toe oor te plaas nie omdat hulle bang is dat hulle kinders op sport gaan uitmis, of omdat hulle bang is dat dit te duur is, of omdat dit verder is, of omdat daar miskien nog nie so ‘n skool daarnaby is nie. Alhoewel hulle bekommerd is oor die invloede waaraan hulle kinders in staatskole blootgestel word, het hulle nog nie dringendheid ingesien om die stap te neem om hulle kinders na veilige volkseie skole toe te stuur waar dit moontlik is nie.

  Die verval in die staatskole gaan erger en erger word, dit weet ons, so laat hulle dan maar verval in die ellende van frikkie se NSA. Dit gaan gebeur, dit gebeur regoor die wereld, maar tog is daar ouers wat nie die impetus, die aansporing het om die stap te neem om hulle kinders na ‘n veilige Christelike en Afrikaanse skool toe te stuur nie, vir die redes hierbo genoem.
  Aksies soos die van OGOD gaan miskien dalk net die aansporing wees wat sulke ouers nodig het om CVO skole in hulle omgewing te begin ondersteun. En dit is die boodskap hierbo. OGOD of soortgelyke bewegings gaan nie ophou en voorsorg is tog baie beter as nasorg. Daar gaan nou miljoene rande spandeer word aan hofgedinge. Plaas daardie geld word aangewend om CVO skole te ondersteun om dit vir ouers moontlik te maak om hulle kinders na CVO skole toe te stuur.
  So, laat OGOD dan maar die aansporing wees wat ouers nodig het om hulle kinders uit staatskole uit te verwyder en na ordentlike skole toe te stuur. As meer en meer ouers hierdie besluit neem, gaan CVO skole hierby baat en dit gaan later die spogskole wees om jou kind na to te stuur. Kyk hoe het spog Afrikaanse skole van vandag uit plaaskooltjies uit gegroei soos wat die skoliergetalle gegroei het. Ons voorouers het presies dieselfde dilemma gehad toe Engels op hulle afgeforseer was en hulle het hulle eie skole gestig. Skole wat vandag met van die bestes in die wereld kan vergelyk.
  Ons is nou weer in daardie selfde posisie, en dit is dat ateisme op ons afgedwing word, en dit gaan gebeur, vroeer eerder as later. OGOD is dalk net die impetus vir ons om nou weer skole van wereldgehalte vir ons kinders te stig, inteendeel dit is al klaar daar, en dit is ‘n reue sukses.
  Ons is alweer besig om op ‘n verkeerde plek te probeer baklei. Hierdie is nie ‘n geleentheid waar iets verloor gaan word nie, want wat ons gaan verloor is in elk geval nie die moeite werd om voor te baklei nie. Hierdie is eerder ‘n geval waar iets nuuts en iets beters geskep kan word.

 • Hans Onrust

  even over dat fiscale aspect wat hier in een commentaar wordt genoemd : hoe is dat omgekeerd ? Kunnen mensen die voor hun kinderen christelijk onderwijs wensen in SA ook fiscale aftrek krijgen om niet MINSTENS 2x voor onderwijs te betalen ?

  ALLES MEEGEWOGEN, dezelfde mogelijkheden voor dezelfde prijs.

  En dan nog in de kantlijn. In o.a. Nederland bestaat een zekere groep ‘gemoedsbezwaarden/gewetensbezwaarden die met geloof als grondslag zich zelfs kunnen onttrekken van bv. wettelijk verplichte auto/motorverzekeningen etc.

  • Ratel

   Hans, daar word van ons as Afrikaners verwag om ‘n groot bydrae te maak wat belasting aanbetref, maar ons is die groep wat die minste voordeel van daardie geld sien. Ons moet nie ons hoop op die regering probeer vestig om fiskale ondersteuning te kry nie, want die geld wat nie gesteel word nie, word op ander onbenullighede vermors. Skole en onderwys kry nie die ondersteuning wat dit gekry het toe ons nog kinders was nie, dit is een van die redes hoekom skole verval.
   Baie mense verkies nou om hulle kinders privaatonderrig te gee. As daar byvoorbeeld twee of drie sulke ouers bymekaarkom om hulle inkomste gesamentlik aan ‘n onderwyser of twee te spandeer, dan het jy die bron van ‘n skool. En dit is in wese presies wat met Christelike Volkseie Skole gebeur. Skole deur Christen Afrikaners vir Christen Afrikaners.
   Afrikaners is tradisioneel nie mense wat gewetensbesware opper nie, vreemd hoedat dit ookal klink, totdat hulle nie sover gedryf word om aksie te neem nie. Maar wat sal die oorsaak wees om Afrikaners sover te dryf?
   Wel, OGOD is tipies so ‘n dryfveer.

 • Götterdammerung

  Ek vind aanklank by die skrywe en identifiseer baie van wat gese word met dit wat vrylik beskikbaar is op die Internet – die aanval op Christene is voorwaar enorm in omvang

  Ek moet egter byvoeg dat Christene hulself geen gunste doen deur die onderlinge argumente oor wie se leerstellinge is die korrekte een. Ek gebruik as voorbeeld wat ek gister ervaar het terwyl ek op die lughawe in Harare gesit en wag het vir my vlug terug SA toe:

  Ek was vroeg op die lughawe en het vir myself ‘n lekker gemaklike stoel by ‘n tafel gaan uitsnuffel. Twee (Engelssprekende maar ons laat dit maar daarby) dames kom plak hulself ewe ongenooid neer by my tafel. Ek probeer hulle ignoreer soos ‘n stop straat op ‘n Saterdag aand in Brakpan se hoofstraat maar kan nie verhelp om te hoor waaroor die twee praat nie. Een is ‘n Amerikaner wat ‘n massiewe Jehovah getuie ding bygewoon het in Harare. Die ander is ‘n Whenwe wat nou in Australie woon. Die Amerikaner praat luidkeels oor die of daai aspek van die Jehovah leerstellinge. Die Whenwe kondig ewe luidkeels aan dat sy ‘n “wedergeborene” is – wat dit ookal mag beteken, het seker ‘n vissie op haar kar se kattebak. Wat vir my baie interresant was is hoe hulle dele van die Bybel aanwend om mekaar se opinies te weerle. Magties – daar was naderhand Bybels uitgeruk.

  Na ‘n rukkie kon ek nie meer ignoreer nie en vra toe maar vir albei in my beste Ingels. “Is julle Christene?” JA kom die verontwaardigde antwoorde. “Nou hoekom sit julle twee en redekawel oor iets wat eintlik maar net twak is terwyl Muslims Christene vermoor op strepe, wanneer ateiste Christedom as geheel aanval, wanneer “progressiewe” liberale misbruik maak van Christen waardes om mag te bekom? Hoekom doen julle nie liefs iets daaraan nie?”.

  Jy kon ‘n speld hoor val

  • Hans Onrust

   zeker Götterdämmering.
   En de niet aflatende opgestookte mondiaal sterk bewerkstelligde verdeeldheid binnen wat zich zo alles christendom noemt liegt er niet om. Om nog maar te zwijgen van omgekochte egoïstische kerkvaders etc.
   Nou is dat echter niet aan het christendom als religie voorbehouden en de Soenniet lust ook op grote schaal de Sjiiet rouw.
   Waarbij op de keper beschouwd de honderden miljoenen moorden en onmetelijke wandaden van de zelf verheven logische ongelovigen met hun vervagende afgoden zeker niet onderdoen.

  • Dolk

   ‘n “Jehovah getuie” is nie ‘n Christen nie.

   Götterdammerung, soms (dikwels) gaan dit soos…, soos met die twee vroue wat oor – wie se baba is dit nou eintlik? – stry… Sou mens sonder wysheid optree, is beide sonder ‘n kind…

   ~Knipogende groete~

   • Rifrug

    “‘n “Jehovah getuie” is nie ‘n Christen nie.” Dankie, stem saam.

    Ek hou egter nie van jou “~Knipogende groete~” nie. (ek sê nie dat die vers hieronder jou beskryf nie … inteendeel … maar die woord ‘Knipogende’ het my net onmiddelik aan dié vers laat dink.)

    Spreuke 6:12-14 ‘n Deugniet, ‘n kwaaddoener is hy wat met ‘n valse mond rondloop, wat met sy oë knip, met sy voete beduie, met sy vingers tekens gee; in wie se hart valse streke is, wat altyd onheil bewerk en tweedrag saai.

    • Dolk

     Tik my om met…?

     Rifrug, jy oordeel my skrywe buite konteks. Ek het geen idee hoe jy die kloutjie by die oortjie kry nie – al ooreenkoms tussen jou afleiding en my skrywe is die woord “knip”.

     Dis wat daar geskryf staan: “Götterdammerung, soms (dikwels) gaan dit soos…, soos met die twee vroue wat oor – wie se baba is dit nou eintlik? – stry…

     Sou mens sonder wysheid optree, is beide sonder ‘n kind…

     ~Knipogende groete~ = Dis hoe ek die twee stryende partye (by die lughawe) sou benader het – groete.

  • Kalium_Chloraat

   Argument

   Premis 1
   Jehova getuies ontken dat Christus in die vlees op aarde was.

   Premis 2
   1 Johannes 4:3 en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.

   Gevolgtrekking?

  • Rifrug

   “Jy kon ‘n speld hoor val” … lekker storie Götterdammerung … ek het dit terdee geniet.

   Net ‘n bietjie kommentaar oor “daar was naderhand Bybels uitgeruk”. Jehova getuies het ‘n ander vertaling (hul noem dit die NWT New World Translation)

   They have there own translation which defines …

   Jesus is not God.

   There is no Trinity

   Ek stem heeltemal saam met my Chemiese vriend ‘German name: Sylvite’ hieronder.

 • Rifrug

  “slegs sy opinie een is wat aangehoor behoort te en dat” …
  die woordjie “word” skort!

 • Kalium_Chloraat

  Ek hoor die man agter die stuur van hierdie dinge sukkel nou met sy gimnasium in Oudthshoorn? Weet julle of dit so is?

  • Trippie

   Wat het hy gedink … wel, ek neem NIE sy vriende kwalik dat hulle bande gebreek het nie, EK SOU OOK.

   • Kalium_Chloraat

    Uilspieël het mos gesê: “Die mense haat my, maar ek maak daarna.”

    • Rifrug

     Wow! Iemand wat Uilspieël aanhaal …

     • Trippie

      Seker die BEKENDSTE aanhaling wat ek as kind gehoor het in die huis.

      Tussen ons, vandag se jeug (studente) ken dit nie, was verbaas toe ek dit (toe ek nog gewerk het) op kantoor aangehaal het 😉

     • Dolk

      Of Tyl Uilspieël werklik geleef het, sal ek nie weet nie – maar ons het grootgeword met die (eintlik maar komiese) absurditeite van hom… As bitter jong kind (voor my skooljare nog!) het ek ‘n weersin in sy manier van dink gekry… (Seker) Omdat die kind ook die koning sonder klere kan sien…

 • jan

  Ag moederator ek het ‘n ou woordjie laat uitglip – maak tog reg en plaas ter wille van perspektief en Gotterdram – …?