Ateïste het goeie plan met staatskole

Deel op

Deur Jan Viljoen.

So hulle wil alle verwysing na geloof en Christenskap uit die staatskole uithaal. Hulle wil God uit die skole verwyder. Ek wonder of dit so ‘n slegte ding is.

Miskien moet ons eers kyk wie “Hulle” is. Ek neem aan “Hulle”, soos wat die webblad “Hulle” aandui, die kerngroep van die beweging is wat hulleself “Skepties Suid Afrika” noem, en hulle is volgens inligting, voorstanders van logiese denke. Volgens bronne was professor George Claassen die vorige voorsitter van die skeptiese beweging en hy het in ongeveer 2009, as ek reg onthou, presies dieselfde aksie probeer loods.

Nadat hy verskriklik oorval is met allerhande soorte haatboodskappe en dreigemente, het hy van sy plan afgesien, en hy het selfs sy webblad verwyder en half en half stert-tussen-die-bene in die vergetelheid verdwyn.

Maar sy haat vir Christenskap het blykbaar nie getaan nie, want hier probeer hulle weer, die keer onder die vaandel van Pietersen, sodat Pietersen skynbaar hierdie keer die toorn van die klomp onchristelike Christelikes moet verduur. Dit is die eerste ding wat hulle doen wanneer hulle met Christene te doen kry wat net nie meer lus is om weer die ander wang te draai nie, en ook nie meer lus is om ‘n p..s en ander soortgelyke skeltaal toegesnou te word wanneer die sogenaamde “logiese denkers” die bekgeveg begin verloor nie. Dit is soos om die rassismekaart te skiet, of om iemand as ‘n anti-semiet uit te skel. Dan begin hulle luidkeels kerm dat hulle gedreig word en dat dit blykbaar nie Christelik is nie, want Christene is dan veronderstel om stil te bly en dit te aanvaar. Wel, ek is ‘n Christen en ek sal ‘n sn.tklap uitdeel as dit moet, want hoekom nie?

Niemand het nog ooit van ‘n Christen verwag om soos ‘n kruiwa behandel te word nie, en as daar fisiese klappe uitgedeel moet word, is dit seker maar so. As jy daarvoor soek moenie staan en kerm wanneer jy dit gekry het nie.

Hoekom sal ons gedweë staan en toekyk hoedat ons geestelik en fisies aangeval word? Die Bybel stel ‘n lys waardes voor waarvolgens jy jou moet rig, en nie om jou breins te vervang nie, en die Bybel negeer ook nie jou vermoë om terug te veg nie. As die Jode hulleself fisies mag verset en die hele wêreld staan en hande klap, hoekom mag die Christene dit doen nie? Van wanneer af moet Christene uitgesonder word as ‘n groep wat nie die reg of die vermoë het om hulleself te verdedig nie?

Maar George Claassen is, netsoos Tim du Plessis, ‘n tipiese meningsvormer. Daardie verwaande tipe individu wat glo dat net hy reg is, en dat geen ander opinie behalwe sy eie enige bestaansreg het nie, en dat hy homself selfs tot die hof sal wend om sy opinie te probeer afdwing.

Hy was jare een van die Burger se hoofbobbejane en vanuit sy amp het hy sy anti-Christelike waardes deur die Burger verkondig, veral met sy pseudo wetenskaplike rubrieke oor die teorie van evolusie. Vandaar die mening wat hy huldig dat slegs sy opinie een is wat aangehoor behoort te word en dat hy enige iemand anders se opinie uit hulle uit sal dwing.

Dit word by die dag duideliker dat Naspers heel moontlik die grootste bydraer van die verval van die Afrikaner is, met die kaliber werfbobbejane wat al stoele daar volgesit het. Dit is dan ook geen wonder dat hierdie groep van Pietersen en Claassen sulke groot aanhangers van manne soos Richard Dawkins en Thomas (Darwin’s bulldog) en Aldous Huxley is nie, want hulle het ‘n ander geloof gekry wat vir hulle sin maak, een waarin daar nie plek vir ‘n Skepper is nie. Wanneer ‘n mens kan glo dat alles uit niks uit onstaan het, en dat die mens, al die diere, al die plante, al die virusse, kieme, bakterieë uit dieselfde klip uit kon evoleer dan wys dit jou wat logiese en vrydenke beteken.

Die padda sal nie in ‘n prins verander nie, en ‘n houtpoppie sal nie in ‘n seuntjie verander nie, dis absurd, dit is feëverhale. Maar ‘n klip kan in ‘n mens verander want dit is evolusie. Hulle sal enigeiets glo wat deur die Dawkinse en die Huxleys van die wêreld aan hulle vertel word, tot so ‘n mate dat dit vir hulle ‘n de facto geloof word.

Daar is ‘n rede hoekom dit ‘n geloof genoem word, en dit is omdat jy net daarin kan glo. Hierdie geloof moet ten alle koste in plek van die Christen geloof in skole aangebied word, en alhoewel baie skole deesdae evolusie as vak aanbied, is dit nie genoeg nie want daardie skole mag nie Christelike waardes ook verkondig nie.

As ‘n kind nie altwee gelowe oor die ontstaan van die mens mag hoor nie, is dit bloot indoktrinasie en nie onderrig nie. Deur indoktrinasie moet skole deesdae goeie werkers voortbring en nie iemand produseer wat dalk die nuwe wêreldorde gaan kritiseer nie. Praat van logiese en onafhanklike denke.

‘n Skepper moet ten alle koste deur die evolusieteorie vervang word en dit is waaroor dit hier gaan. Nie oor die aantas van menseregte nie, dit is slegs die dekmantel en die argument wat gebruik wil word. Dit gaan oor indoktrinasie. Die geloof van evolusie moet die enigste geloof wees wat in skole aangebied moet word, want die teorie van evolusie is veel, veel meer as net om nie in ‘n Skepper te glo nie.

As jou kind kan glo dat hy van ‘n klip af kon evoleer wat in oersop opgelos was, kan hy nie glo dat daar ‘n Skepper is nie, en dan kan hy ook nie glo dat hy ‘n siel het nie, want ‘n siel is ‘n Godgegewe ding. Hoe kan een eensellige diertjie wat die produk van ‘n weerligstraal en chemikalieë is en in oersop rondspartel aan al die mense in die geskiedenis van tyd elkeen ‘n siel verskaf, maar nie aan ‘n kiem nie, of aan ‘n boom of mossie nie, alhoewel die mens en al die ander lewensvorme volgens evolusie van presies dieselfde een eensellige diertjie af ge-evoleer het?

Sodra jy aan ‘n kind vertel dat hy geen siel het nie, het die lewe geen doel nie en is die lewe maar net ‘n toestand waarin hy verkeer terwyl hy wag om dood te gaan en dan vir ewig te verdwyn. Want slegs sy dood het dan enige nut vir sy nageslag en dit is sodat hy sy gene wat volgens die teorie van evolusie, ‘n klein bietjie anders as sy ouers s’n is, kan skenk.

As hy nie kinders gehad het nie was sy lewe totaal nutteloos want sy gene het nie tot die volgende evolusiepoging bygedra nie. Hy kon miskien dalk ‘n kar in sy lewe uitgevind het, of ‘n nuwe medisyne of hy kon pragtige musiek skryf of hy kon ander belangrike nalatenskappe gehad het, maar dit is vir die doel van evolusie totaal nutteloos, want slegs sy gene wat hy kon bemaak en kon oordra na die volgende generasie toe is van enige waarde.

Volgens die Skepper is jou lewe op aarde en jou lewe na die dood van onskatbare waarde, maar volgens evolusie het jou lewe geen doel nie, behalwe om seksuele plesier na te jaag (Aldous Huxley se eie woorde) en gemuteerde gene na te laat en dan het slegs jou dood enige voordeel. ‘n Mens se lewe is dus totaal doelloos (meaningless). Morele en etiese waardes is nie op jou van toepassing nie want dit meng in met jou soeke na seksuele vryheid.

“For myself, as no doubt for most of my contemporaries, the philosophy of meaninglessness was essentially an instrument of liberation. The liberation we desired was simultaneously liberation from a certain political and economic system and liberation from a certain system of morality. We objected to the morality because it interfered with our sexual freedom.” – Aldous Huxley, (oor hoekom evolusie vir hom belangrik is) “Confessions of a Professed Atheist,”

“Theory must be piled on theory in order to keep the whole thing from crashing to the ground. Evolutionary theory is a tottering mass, around which little men run with poles trying to prop it up here and there.”- Carl Sagan, “Cosmos”, p. 256.

Die skynbare aantas van menseregte, soos reeds gesê is bloot net die nuttige voertuig om die Skepper uit die skole te verwyder, maar die regte rede is om die teorie van evolusie as die enigste geloof in die skole aangebied te kry. Die bestaan van doelloosheid. Dit sal insiggewend wees om agter te kom wie vir hierdie hofsake gaan betaal. Ek is seker Pietersen of Claassen doen dit nie met hulle eie geld nie, hulle het verseker ‘n finansier wat agter die hele storie sit en Pietersen en Claassen is net weer die nuttige idiote wat die bal aan die rol moet kry.

Maar nou kom ek terug na my heel eerste stelling daarbo, en dit is dat ek wonder of dit nie maar die beste ding gaan wees om Godsdiens in Staatskole af te skaf nie. Oftewel om die bestaan van doelloosheid in te faseer nie.

Daar is in elk geval ‘n algemene verval in omtrent alle lande wat morele en etiese waardes aanbetref en hierdie is waardes wat deur goed soos geloof en Godsdiens daargestel word. En dit is so dat daar ‘n al hoe meer feller aanslag teen hierdie waardes is, wat tradisioneel deur die media gedryf word. Ateiste soos Pietersen is lief om voor te gee dat die afbreek van geloof en Godsdiens nie ‘n aanslag teen waardes is nie, maar dat dit skynbaar vrydenke en verligting en logika by kinders bewerkstellig. Wat natuurlik ‘n mite is, maar dit is ‘n maklike argument om te gebruik want dit is net ‘n strooiman tipe argument wat los in die lug hang, en dis nie eers ‘n argument nie maar bloot ‘n ongegronde stelling.

Dit klink mooi vir hulle en dit klink asof dit gewig kan dra maar is so tipies van baie van hulle argumente; dis net ‘n los stelling wat hulle as ‘n argument wil probeer voorhou. Soos die stelling dat hulle nie kan glo dat kinders in hierdie verligte eeu nog steeds aan middeleeuse en primitiewe bygelowe blootgestel moet word nie. Wat hulle natuurlik vergeet is dat die Wetenskappe soos wat ons dit vandag het, nie moontlik sou kon wees sonder die bydrae van Christendenkers nie en dat Christene baie van die hooftakke van die Wetenskap gestig het.

Om hulle aanslag te regverdig haal hulle gedurig ouens soos Richard Dawkins en die Huxleys aan, blykbaar om ‘n punt te staaf, maar as ‘n mens by al die retoriek verbykyk is daar maar bitter min argumentwaarde in hulle aanhalings oor. “’n Kind word nie as ‘n ateïs gebore nie. Hy word slegs as die kind van ateïstiese ouers gebore, en sal eendag ‘n geloof begin aanhang, of nie.”

Wie het dit gesê? Wel ek het so gesê, na aanleiding van een van die aanhalings van Dawkins wat hulle so lief is om te gebruik, maar ek het die woord “Christen” in Dawkins se stelling met die woord “Ateïs” vervang, net om te wys watse belaglike tipe stellings hulle as hulle mantra beskou. Dit klink oulik maar dis maar net retoriek op sy beste. En dit komende van ‘n groep af wat glo dat logika en vrydenke die produk van ateïsme is.

As jy ‘n Christen is, volgens Pietersen se organisasie, beskik jy nie oor dieselfde tipe logika as hulle nie, en kan jy ook nie vir jouself dink nie. Maar soos wat Christene die Bybel aanhang vir leiding, is hulle die ouens wat die Huxleys en Dawkinse van die wêreld aanhang vir leiding. So het elkeen maar sy godsdiens, maar hulle erken nie dat hulle siening ook maar net ‘n alternatiewe geloof is nie, met Dawkins en andere as die profete van hulle geloof.

Maar hulle is besig met ‘n aksie wat lankal reeds begin het, en wat nou tot volvoering gebring moet word. Elkeen van hierdie ouens, Hans Pietersen, George Claassen en die ander in die groep gaan na die beste van sy vermoë spartel om sy weergawe van ‘n geloof in die skole ingestel te kry, en as hulle dit nie vandag of more of oormore gaan regkry nie, gaan iemand anders maar weer die rol van nuttige idioot oorneem en oor ‘n jaar of tien van nou af maar weer probeer.

Miskien gaan hulle weer en weer gekeer word maar ek het so ‘n idee dat hulle soort dit een of ander tyd gaan regkry, want dit is die verloop van die wêreld tans. Daar is ‘n ongelooflik aanslag teen alles wat Christelik is, en dit is reg so want anders is die Bybel verkeerd. Die Christene gaan meer as net ‘n paar klappe moet uitdeel, maar ons gaan slegs die oorlog wen wanneer en op die manier wat dit in die Bybel voorspel word.

Intussen word ons skole eintlik maar hole van morele en etiese verval en ons as ouer generasies kyk na die skole asof dit nog dieselfde is as wat dit in ons tyd was. Dit is nie. Ons kinders word blootgestel aan allerhande volksvreemde invloede maar ouers probeer maar net vasbyt en hoop dat sy kind nie tot verval kom voordat die kind met skool kan klaarmaak nie. Skole word deur sulkes soos Pietersen en Claassen gedwing om hulle leerders aan hierdie tipe verval bloot te stel maar intussen het ander met ‘n bietjie toekomsvisie daarin kon slaag om ander skole op die been te bring wat wel waardes het. Intussen het daar in bykans elke dorp ‘n Christenskool ontstaan.

‘n Skool wat geskoei is op Christenwaardes waar die mense wat nie hulle kinders aan die verval van Staatskole wil onderwerp nie, hulle kinders na toe kan stuur. Waar kinders nie aan die mantra van doelloosheid en toevallige bestaan onderwerp word nie, waar slegs die dood iets is wat ‘n doel het nie. Daar sal natuurlik ouers wees, soos Pietersen en Claassen wat nie hulle kinders na hierdie skole toe wil stuur nie, en eerder hulle kinders aan die verval van openbare skole wil onderwerp.

En dit is hulle goeie reg. Dit is ook hulle goeie reg om CVO skole te vermy vir die onding wat dit skynbaar is. Ek kan nie sien dat enige CVO hulle na ‘n hof toe gaan wend om vir Pietersen en Claassen te dwing om hulle kinders na ‘n CVO skool toe te stuur nie. Want dit sal hulle menseregte aantas.

My voorstel is dus om vir Pietersen en Claassen gelyk te gee. Voer hierdie nuwe geloof in die skool in en los die mense om hulle kinders uit daardie skole uit te haal en hulle in skole te plaas wat Afrikaans en Christelik is, waar daar waardes is, waar kinders geleer word dat hy meer as ‘n bosbok of ‘n daggaplant of enige ander ding is wat ook uit daardie mitiese eensellige organisme uit ge-evoleer het. Dat daar morele en etiese waardes is en dat die lewe daarom draai om jou op ‘n Hiernamaals voor te berei. En dat jy oor iets beskik waaroor mense wat ge-evoleer het skynbaar nie beskik nie, en dit is ‘n Godgegewe siel.

Jou lewe is belangrik, jy is belangrik en jou dood is nie die einde van ‘n leeftyd nie, dit is die begin. As daar ooit enige rede was vir ouers om hulle kinders uit die skole uit te haal, is dit die geleentheid wat Pietersen en Claassen nou bied. Dit is eintlik ‘n uitkoms vir Christene wat hulle kinders besluitloos in openbare skole gelos het en sodat hulle nou met werklikheid kan weet dat dit die regte ding is om jou kind in ‘n CVO te plaas.

Wanneer die openbare skole genoegsaam leeggeloop het sal die CVO op die nuwe skolieregetalle gedy. Baie mense gebruik sport as die enigste rede hoekom sy kind nog in ‘n openbare skool is, maar dit is ‘n baie dun argument. In die eerste plek hoef jou kind nie aan sport onderwerp te word om ‘n aanwins in die lewe te wees nie.

Maar mense het hierdie wanopvatting dat sy kind dalk eendag vir die Springbokke kan speel, en baie geld kan maak. Hy sal geld en aansien en roem verdien. Ek het nuus. Daar is ‘n baie, baie beter kans dat dit nie sal gebeur nie, en mense sal tien teen een nie eendag jou kind as’n sportgod kan aanbid nie. Maar leer eerder jou kind om ‘n goeie mens te wees en om ‘n goeie besigheidsman te word, dan sal daar miskien dalk nog ‘n groter kans wees dat hy sy eie sportspanne kan besit. Hy kan later miskien sy eie sportgodjies besit.

Waar sal jy in elk geval jou kind aan sport wil laat deelneem? In sterk CVO skole of in skole wat deur volksvreemdes en vreemde tale oorheers word, met spesiale reëls vir die wat skynbaar nie geleenthede gehad het nie, maar wat tog op dieselfde skoolbanke as jou kind sit?

Pietersen en Claassen bied eintlik nou ‘n baie goeie geleentheid vir ouers om CVO skole en CVO sport tot nuwe hoogtes te neem en ek glo dit is ‘n goeie ding.

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.