‘n Oorlog van aftakeling

Deur Jan Viljoen

Dit verbaas my gladnie dat daar so vreeslike bohaai geskep word rondom die twee meisies wat hulleself as swartvrouens aangetrek het nie. Ons moet dit net begin sien vir wat dit werklik is.

Hierdie voorval is ‘n mikropoging binne ‘n makro-aanslag en ek gaan probeer om dit te verduidelik soos ek dit verstaan. Hierdie voorval is deel van ‘n reeks poginkies om ‘n baie groter einddoel te bereik, en as ons dit kan insien en ons kan dit verstaan, dan sal dit vir ons makliker wees om dit te verwerk en om dit te negeer. Skadeloos te stel met ander woorde.

Ek het in ‘n ander skrywe verwys na die “war of attrition”, die oorlog van aftakeling, en hierdie is ‘n goeie voorbeeld daarvan. ‘n Reeks klein aksies wat daarop gemik is om die slagoffer se moreel uit te put, en om hom uiteindelik te oorwin. Dit is daarop gemik om die slagoffer te ontstig, te ontstel en kwaad te maak sonder dat daar vir hom ‘n uitlaatklep aangebied word om van daardie frustrasies ontslae te kan raak. Soos ‘n stoompot wat stoom opbou maar nie ‘n veiligheidsklep het nie. Iets moet een of ander tyd gaan. Hierdie aanslaggies word keer na keer, sonder ophou geloods en die slagoffer weet later nie meer hoe om die morele aftakeling te verwerk nie. Daar is nie regtig ‘n vyand waarmee handgemeen geraak kan word nie want die regte vyand kan nie gedefinieer of geidentifiseer word nie, al wat die slagoffer weet is dat daar onreg teen hom gepleeg word en hy kan homself nie verdedig nie, want hy het niks om aan te val nie. Om dit verder te kompliseer is die aanvallers wat die slagoffer so meedoënloos aanval, skynbaar iemand wat aan sy eie groep behoort, met ander woorde, verraad wat uit sy eie geledere uit kom.

Slegs ‘n baie sterk slagoffer kan ‘n meedoënlose aanval keer op keer die hoof bied sonder die luukse om te kan terugbaklei of selfs net effektief te kan verdedig en dan ook nog die bykomende onreg verwerk van die feit dat dit jou eie mense is wat jou so meedoënloos aanval. Dit neem of ‘n baie spesiale tipe mens, of dit neem iemand wat hoop op ‘n groter uitkoms en om dit te probeer illustreer moet ek eers die volgende vertel.

Ek het jare terug as kind iets gelees wat my vir ‘n hele klomp redes nog altyd bygebly het, en dit is die manier van hoe een of ander Indiaanstam in die Amasone hulle gevange vyande vermoor het. Ek kan onthou hoe ongelooflik wreed, maar tog in dieselfde asem, hoe ongelooflik fassinerend dit vir my was. Ek kan vandag die ooreenkoms tussen daardie Amasone wreedheid en wat vandag teen die Afrikaner gepleeg word, duidelik waarneem. Dit werk so. Wanneer een stam tydens ‘n skermutseling met ‘n ander stam een van daardie stam se krygers kon gevange neem, is die kryger kaal uitgetrek en in ‘n bamboes- of riethok waarin hy nie kan juis kan beweeg nie, ingehok. Die hok is dan in die middel van die oorwinnaars se nedersetting in die lug opgehys totdat dit ‘n paar meter bokant die grond gehang het en die kryger het dus kaal in die hok gehurk gesit sodat hy aan alle kante, selfs van onder, deur die tralies ontbloot was. Die slagoffer was dus totaal weerloos in teenstelling met sy martelaars wat totaal in beheer was. Hulle het al die mag gehad, en die enigste mag wat die slagoffer gehad het was om vir genade te smeek of gedweë te aanvaar wat met hom gebeur.

Almal, mans, vrouens en kinders het aan die marteling deelgeneem, en dit het die gevoel van verslaentheid en hulpeloosheid nog net verder by die slagoffer versterk; die feit dat hy hom selfs nie eens teen die normaalweg hulpelose kinders kan verdedig nie. Hy kon miskien een van die mees gevreesde krygers van sy stam wees, wat normaalweg vir homself ‘n pad sou kon oopbaklei, maar hier is hy hulpeloos oorgelaat aan die grille en drange van selfs die hulpeloosste en laagste op die sosiale ranglys van sy teenstanders, wat sonder enige provokasie of verduideliking hulle wrewel op hom kon uithaal. Min of meer soos wat die Afrikaner, met ons trotse geskeidenis van verset, nou gedweë moet toekyk hoedat ‘n vet kleptomaan met ‘n verhewe ego, kan besluit of watter bates ons moet prysgee en watter nie en hoe die land tussen hom en sy vriende opgedeel gaan word, want dit is wat op die ou einde gaan gebeur.

Almal in die Indiaanse nedersetting sou vir hulle ‘n lang riet sny en die een punt daarvan skerp maak deur dit skuins af te sny. Die skerp punt was dan soos ‘n baie dun lemmetjie, net ‘n sentimeter of so breed. Enige tyd wanneer enige persoon so gevoel het kon hulle oorstap na die hok toe en die slagoffer, van ‘n afstand af, ‘n paar klein stekies met die riet gee, op enige plek waar sy liggaam ontbloot is, rug, bene, voetsole, gesig, enige plek, sonder dat die slagoffer kon keer, of sonder dat hy dit soms verwag het. Net ‘n paar klein diep stekies, keer op keer op keer. Hy het net genoeg vloeistof gekry sodat hy nie aan dors kon beswyk nie, en soms het hy een of ander vorm van verdowing in sy water gekry sodat dit die pyn net genoeg verswak het sodat hy nie kon uitpaas van die ewigdurende pyn nie. Hy moes regdeur die foltering by sy verhaal kon bly. Dit het dae en honderde of selfs duisende stekies geneem voordat die slagoffer aan trauma gesterf het. Tot groot vermaak en genoegdoening van die martelaars. Dit was meestal die kinders wat later aan die pret deelgeneem het terwyl die ouer garde in die agtergrond net die aanspoorwerk gedoen het. Die slagoffer het hulpeloos vir sy traumatiese dood gesit en wag terwyl hierdie onreg op ‘n daaglikse basis aan hom gepleeg is.

Kan ons die ooreenkomste begin insien?

As ons terugdink aan al die voorvalletjies by die Universteite, die Reitz voorval, die Nazi saluut en ander, elkeen van hulle ‘n oënskynlik onskuldige daad, wat deur mense gepleeg het sonder dat daar enige haatlikheid of kwaadwilligheid bedoel of betrokke by was. Dit was nie iets wat nog nie ‘n duisend keer, tot groot vermaak, op ander plekke gedoen is sonder dat daar enige iets anders as poetsbakkery of pret in gelees is nie. Youtube het letterlik duisende sulke voorvalle en in die flieks lag ons al te lekker daaroor. Of ons trek onsself soos Chinese aan en gaan hou Chinese braaie, of soos Mexikane, of soms soos iemand van die teenoorgestelde geslag. Dis pret en dis onskuldig, maar dit is skynbaar nie iets wat jy mag doen as jy op Universiteit is nie. Maar elkeen van hierdie onskuldige dade is deur die vyand gekaap en in ‘n skynbaar haatlike en kwaadwillige onreg teen die mensdom verander sodat dit ‘n skerp riet kon raak waarmee die Afrikaner gesteek kon word en vyande wat uiterlik ‘n Afrikaner is maar wat deur pandoere en volksverraaiers, soos Naspers, in die agtergrond beinvloed en beheer word, doen lustig mee. Dit word teen die mees weerlose van ons, ons dogters gemik, deur tiranne wat te veel mag het wat saam met die stoel kom waarin hy of sy vir die huidige sit. Teen wie moet daar nou baklei word? Is Nicolize Mulder, soos in die laaste geval, ‘n Afrikanerhater of is sy net ongelooflik stupid en ook maar net ‘n stuk gereedskap wat ‘n maandelikse inkomste verdien? In al hierdie gevalle is ‘n daad wat regtig nie eers die moeite werd was om in ‘n gesprek opgehaal te gewees het nie, geneem en tot ‘n nasionale ramp verklaar. Met ‘n baie goeie en voorbedagte doel, een waaraan Naspers en die media en ander volksvyande ewe hartlustig deelneem, en dit is die aftakeling van alles wat blank en baie spesifiek Afrikaans is.

Voorval na voorval, wat elkeen op sy eie omtrent geen impak sal hê nie, word aanmekaar gesnoer en voorgehou as die totale prentjie waarmee die Afrikaner gekonfronteer kan word. As ‘n mens kyk na die storms wat hierdie niksseggende dade ontketen het, sê dit meer van die vervolgers as wat dit van die daders sê. Hoe op aarde die volksvyande dit kan regkry om so ‘n bohaai te kan maak oor iets wat bloot as pret en onskuldige aksies in enige gesprek gesien sal kan word, is iets om net oor verwonderd te wees. Hoe die volksvyande dit kan regkry om hierdie dade tot die hoogtes van rassisme en verraad teen die mensdom verhef te kry is net ongelooflik. Dit sou nie gedoen kon gewees het as die media en veral Naspers nie sorg dat dit die daaglikse blootstelling en afkeur kry, wat hulle glo dit behoort te kry nie. Deel van die doel om hierdie dade uit verband te ruk, is om die Afrikaner as ‘n ongerehabiliteerde rassis te kan brandmerk, en ons weet almal hoe ernstig die klag van rassisme is, want Naspers herinner ons elke dag daaraan, en verder is dit om ‘n meganisme te skep sodat Universiteite verder en vinniger kan “transformeer”, skynbaar om die Universiteit te probeer red van die rassistiese Afrikaner. Die blote feit dat die spul wat die Universiteit dan op die ou einde gaan erf, dit nie werd is nie, dat hulle geen aandeel aan die oprigting van daardie Universiteit gehad het nie, dat hulle dit met soveel gemak sal afbreek as wat dit hulle sal vat om middagete te eet, dat die Universiteit sal moet verander om by hulle gestremde fakulteite aan te pas en nie andersom nie, dat die Universiteit gaan verval in ‘n hool van korrupsie en onderprestering is egter nie ter sprake nie. Wat wel ter sprake is, is dat dit ‘n Afrikanerbate is wat weggeneem moet word van die regmatige eienaars deur onskuldige voorvalle op te hef as rassistiese dade teen die mensdom. Wanneer hierdie instelling dus tot ‘n Afrikanerbastion van rassisme verdoem is kan die steel van hierdie bate geregverdig word. Klein diep stekies. Aftakeling wat ongesteurd en sonder ophou voortduur, aangevuur deur leuens en verdraaiings, gepleeg deur volksvreemdes en wat regverdiging geniet in Naspers se poniekoerante. Die oorlog van aftakeling gaan ongestoord voor terwyl die Afrikaner magteloos toekyk hoedat een na die ander bate, skole, kerke, banke, weermag, polisiediens, poskantore, hospitale te veel om op te noem, stadig in die moeras van swart onkbeholpenheid en korrupsie wegsink.

Ons sit in ons hok vasgekeer en ‘n spul kinders, die meeste van hulle, het die reg verkry om ons na willekeur te kasty soos wat hulle wil. Ons sit in ‘n hok wat vir ons gebou is en in stand gehou word deur Naspers.

Wanneer ‘n volk onder hierdie tipe van druk verkeer, waar ons daagliks moet hoor hoedat ons doodgemaak gemaak word, retoriek wat deur enige iemand selfs die president van die land op ‘n gereelde basis, sonder enige vrees vir vervolging, in die openbaar ge-uiter word, is dit baie moeilik om gedissiplineerd en konsekwent te handel. En wanneer hierdie daaglikse moordmantras selfs nog verder gaan en in moordtogte wat teen meestal ongewapende en onskuldige volksgenote gepleeg word, manifesteer, is dit bykans onmoontlik om nie ontakties op te tree nie. Maar ons sal die riete vir eers moet verduur, want die omstandighede is nog baie vêr van reg af voordat ons enigsins daaraan kan begin dink om op te tree.

Maar wanneer gaan die omstandighede dan uiteindelik reg wees, want hoe lank gaan ons nog die moordaanslag teen ons moet verduur voordat ons uiteindelik kan optree?

Ek het nuus. Die omstandighede gaan nog vir so lank aangaan as wat dit ons gaan vat om dit te verander. Ons kan dit skynbaar net nie regkry om te begin verstaan dat die vyand nie die omstandighede vir ons gaan verander nie, ons sal dit self moet doen. En ons sal dit op die regte manier moet doen. ‘n Span speel slegs so goed as wat die ander span hulle toelaat om te speel. Ons sal vir ewig wag, of totdat ons heeltemal uitgeroei is as ons dink dat ons enige hulp van ‘n politieke kant af gaan verkry. Ek dink ons moet begin besef dat die politieke toneel vir ewig vir die Afrikaner verby is. As jy ‘n Afrikaner is, en jy neem aan die skynproses van demokrasie deel, dan doen jy dit as ‘n burger van Frikkie se Nuwe Vervalle Suid Afrika, ongelukkig nie as ‘n Afrikaner nie. Jou Afrikaner identiteit is dan in die kookpot van Jood, Kleurling, Engelsman en Swarte ingemeng in ‘n mengsel wat hulle Democratic Alliance of COPE of AGANG of so iets noem. Jy is dus ten volle deel van die groep wat kruisies trek in ‘n skynproses waar kruisies getel word om ‘n nuwe groep korrupte en kleptomaniese egomaniakke aan te stel wat met al die mag tot sy beskikking oor jou as Afrikaner sal heers.

En dan het jy geen reg om te sê dat jy nie van die manier hou hoe daar oor jou geheers word nie, want jy was deel van die skynproses wat die heersers daargestel het. Dit is ongelukkig net so, en daar is te min Afrikaners, al sou almal saamstaan, om polities teen die oormag te kan stem. Ek sê weer, dis in elk geval nie hoeveel kruisies getrek word nie, dis hoeveel kruisies getel word. Politiek is vir ons verby.

Hoe gaan ons dan uit die hok uitkom? Daar is twee maniere. Een is om die hok van binne af oop te breek en die ander een is om die hok van buite af oop te breek. Om die hok van binne af oop te breek het ons ‘n gesamentlike poging nodig. Een waar ons op almal in die hok kan staatmaak om saam te werk en dit, soos ek in my vorige skrywe genoem het, kan net gedoen word as ons leiers begin toenadering tot mekaar soek. Soek raakpunte en hou om om verdeelpunte as verskoning vir kohesie aan te voer. Daar is meer wat ons saamsnoer as wat daar is wat ons verdeel, soek dit en brei uit daarop. Ek is moeg om te hoor dat ons al vir mekaar sê dat die Afrikaner nie kan saamstaan nie, want dit is deel van Naspers se breinspoeling. Kom bymekaar in julle onderskeie splintergroepe en bring julle mense saam. Kyk of julle vriende, familie of vreemdes kan oortuig om van Sewende laan af weg te breek, of om minder rugby te kyk.

Om die hok van buite af oop te breek moet ons kyk wat dit is wat ons nog beheer wat buite die invloed van die swart massas is. In Engels noem hulle dit “leverage”, in Afrikaans noem ek dit ‘n koevoet. Ons het baie koevoete wat ons as “leverage” kan gebruik. Dink aan hoeveel geld daar nog in Afrikaanse gemeenskappe is. Begin met jou geld praat. Naspers het so ryk geraak met Afrikanergeld. Die banke is met Afrikanergeld gestig in dae toe die Afrikaner bitter min gehad het. Kry ouens wat ekonomies geskool is om planne te maak. Daar is baie kennis daarbuite.

Verder is daar buitelandse simpatie. Begin wyer as die grense van Frikkie se vervalle staat dink en maak planne om afvaardigings te loods. Ek wil nie eers hierop ingaan nie, want daar is te veel om te sê. Daar is soveel groepe regoor die wêreld wat absoluut gatvol is vir die stadige verval in hulle eie omgewings wat eintlik maar ‘n wêreldtendens is, nie net hier in Suid Afrika nie. Die blankes is ‘n minderheidsgroep in terme van wêreldbevolking, dink daaraan.

Pas druk toe deur byvoorbeeld hierdie dogters wat nou in die moelikheid is op ‘n manier te probeer steun, geldelik, wetties of andersins. Die internet is daar, youtube is daar; gebruik dit.

Die ironie is dat ons buite die boks waarin ons is moet begin dink. Daar is soveel om te sê dat hierdie spasie nie geskik is nie.

Maar dat die volksvreemdes en die nuttige idiote enige riet gaan gebruik om ons mee te steek is so, en as daar nie ‘n riet is nie, sal hulle van enige onbenulligheid ‘n riet probeer maak.

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.
 • Die Swart Luiperd

  Kom ons noem dit Jan se Plan.
  Jan, jou plan klink nie vrot nie.

  • Rentia Diedericks

   Wat is Jan se plan?

   • Die Swart Luiperd

    Grrrr…
    Ek sit sommer vir Spikkels en Simson op jou.

 • Gas

  Dis alles baie mooi en so, Jan, maar dis darem baie duidelik dat daar nie ‘n vyandbeeld is nie. Dis net hierdie snaakse stam van die Amazone wat ons met riete steek. Nee my vriend. Wakkerskrik asseblief. As jy jouself uitgee vir iemand wat analise kan doen, is jy of blind of moedswillig. Ons Afrikaner identiteit is nie saam met die Jood ingemeng nie want die Jood meng nie. Hierdie teenstrydigheid gaan julle aan die hakskeen byt

 • betzie

  Ek weet darem nie so mooi van die totaal-onskuldige studente pret nie . Toegegee , dit mag so wees , maar aan die ander kant moet mens nie vergeet dat daar wel blankes ( ook dan skoliere en studente ) is wat gefrustreerd is met die stand van sake . Waar moet hulle n uitlaatklep kry ? Die gevoel van magteloosheid is n verskriklike ding om mee saam te leef .

  • Ratel

   Hallo Betzie.
   Hoekom dink jy dat dit studente-pret was?
   Hierdie was onskuldige pret by ‘n privaatpartytjie wat niks met die Universiteit te doen gehad het nie. Dit was nie onder die vaandel van die Universiteit met die ondersteuning van die Universiteit in klastyd gedoen nie. Die enigste verband was, was dat die meisies by die Universiteit studeer, en dat dit onder die Universiteit se aandag gebring is deur Eyewitness news, wat ook niks met die voorval uit te gewaai gehad het nie. As ek vir ABC sou werk byvoorbeeld, en ek en ‘n paar kollegas gaan ‘n naweek na ‘n fancy dress partytjie toe waar ons ons soos Rooihuide aantrek, hoekom sal dit ‘n probleem wees en meer nog hoekom sal dit my werk se probleem wees? Behalwe natuurlik as agterbakse magte dit wil laat voorkom asof dit die maatskappy waarvoor ek werk se probleem behoort te wees, sodat ABC moet boetedoening doen daarvoor. Die probleem bestaan nie, dit word geskep en gemanipuleer en totaal uit verband uit geruk.
   Nou lees ek in die media dat swartes se geduld begin opraak omdat hulle aan hierdie ongelooflike rassisme onderwerp moet word. Hulle geduld raak op?
   Wat van die geduld van die wat geen mag het om hulle teen hierdie absurde opgemaakte geestlike, sosiale en werklike aanslae te beskerm nie?
   Ek dink dit was totaal onskuldige pret wat vir ‘n doel uit verband geruk word. Daar word goed gedoen wat ‘n miljoen keer erger is waaroor daar nie woord gerep word nie.

   • betzie

    Ek verstaan wat jy sê . Veral ook jou verwysing na geduld wat opraak .

  • Dolk

   Hallo Betzie. Weet jy, ons is al so verskriklik voos geslaan met valse beskuldigings en beledigings dat ons amper net die slegste van onsself dink en, daarom verwag. Dis presies wat mens eintlik tussen die lyne van baie se skrywes lees.

   Voorbeeld: Gestel ons ry saam in ‘n bus… Jy klim voor my af – sodra jy by my verby geloop het, sê ek – so dat jy my ook kan hoor: “Iets ruik snaaks”…

   Wanneer jy more weer kom sit snuif ek en sê: “Dis snaak, ek ruik wragties weer iets snaaks! Ruik julle dit ook?” Terwyl ek na iemand anders kyk.

   Hoe lank dink jy gaan jy jou nie daaraan steur nie? Dis deur suggestie dat ons in ‘n “tronk” beland het. Totaal gebreinspoel.

 • Andy

  More Jan,
  Ek ondersteun dit wat jy sê, en ek dink dit is baie aktuele skrywe/rubriek wat jy hier plaas.
  Ek voel ook baie sterk oor die plan van binne die “hok”. Ek het dit self al met n vorige geleentheid bepleit, seker so 2 maande terug.
  Ek voel baie sterk daaroor. Wanneer daardie plan aan die gang kom kan daar dan ook gelykertyd met die plan van buite begin word.
  Leonore het dit ook al aangeraak, veral die ekonomiese aspek, en ek het gevoel dit is absoluut puik, maar dan moet daar beweeg word.
  Die kundiges wat reg ingestel is saam met “ons” moet gemobiliseer word, dinkskrums gereël word en opgetree word.
  EK PLEIT ASSEBLIEF , KAN JULLE WAT WEET EN KUNDIG IS, BEGIN !

  • Guest

   “It’s a hideous atrocity, sadistic, vicious, murderous, totally without any credible pretext. It’s another one of the periodic Israeli exercises in what they delicately call “mowing the lawn.” That means shooting fish in the pond, to make sure that the animals stay quiet in the cage that you’ve constructed for them, after which you go to a period of what’s called “ceasefire,” which means that Hamas observes the ceasefire, as Israel concedes, while Israel continues to violate it. Then it’s broken by an Israeli escalation, Hamas reaction. Then you have period of “mowing the lawn.” This one is, in many ways, more sadistic and vicious even than the earlier ones.”

   http://www.democracynow.org/2014/8/7/a_hideous_atrocity_noam_chomsky_on

   • Andy

    Praag mag ek julle versoek om hierdie kommentaar te verwyder asseblief. Ek dink hierdie persoon is daarop uit om my te beledig en te tart. Dit blyk duidelik dat hy gladnie verstaan waarvan gepraat word nie.
    Dankie.

    • Dolk

     Sosiopate probeer mense omkrap en verdra nie vrede nie. Hulle ken nie die grense waar beleefd na banaal verander nie. Ongelukkig is hulle orals in die wêreld. Dit sal werklik waardeer word as hulle die tipes vasvat.

     Wat ek vind is dat weinig die moed het om die tipe persone aan te spreek. (Behalwe dat hulle sulke koue en mislike mense is.) Die beste is om nie ping pong met hulle te speel wat banaal raak nie. Hou u potjie humor by. 😉

     • Andy

      Is ek buite orde Dolk.?

     • Dolk

      U is beslis NIE buite orde nie! Die teendeel is waar. 🙂

     • Andy

      Skuus Dolk, wat ek eintlik bedoel is, is my versoek buite orde. Want daar is geen reaksie nie.
      Ag laat hy in die see gaan duik nê.

     • Dolk

      Seker daarvan dat ander, soos ek, u versoek verwelkom.

   • Arnieann

    Pragtig omgekeer Guest. Ongelukkig is dit Hamas wat die “Ceasefire” hok skud.
    Is jy die ou in die hok, of daar buite met ‘n skerp stok?

  • Gas

   Hierdie is die Bermoeda-driehoek. Reaksies verdwyn hier.

   • Dolk

    Dis die aard van gasse ja – hulle verskyn en verdwyn… 😉

    • Gas

     Ja, boet

     • Dolk

      Dit maak jou dan Saartjie.

     • Gas

      Dolk,
      Laat ek liewers wag op ‘n beter dag, dan sal ek my mes in kry.
      Van Mac the Knive

     • Dolk

      Behou net jou waardigheid. As jy my lokke wil afsny, moet jy fyn humor gebruik…

   • Arnieann

    Bermoeda??????
    Nog ‘n naams verandering???

 • betjie

  Joseph Goebbels:
  “Think of the press as an instrument dictators can play”. Folks, we are being played like a Fiddle”.

 • Henrietta

  Baie dankie vir jou insigte Jan. As ek terugdink, is dit in die verlede al met ons voorouers probeer: Ek dink aan skeldwoorde wat die Engelse gebruik het soos “hairy back spiders” , en my moeder het vertel hoe hulle in die hoekie moes sit met ‘n “Dunce” ( Domkop) hoed op hul koppe as hulle dit durf waag het om Afrikaans te praat in die klas.

  By hierdie aanslag dink ek aan die woorde van Totius in “Vergewe en Vergeet”

  Maar tog het daardie boompie

  weer stadig reggekom,

  want oor sy wonde druppel

  die salf van eie gom.

  Ons sal daadwerklik die “salf van eie gom” moet aanwend by hierdie “steke” wat daagliks uitgedeel word!

 • Andy

  Praag , mag ek versoek dat “Geust” se kommentaar verwyder word asseblief. Ek voel baie sterk dat hierdie persoon besig is om my uit te tart en te beledig. Sy kommentaar is ook geensins stimulerend vir praag lesers nie. dankie.

 • chrispot

  As daar volgende week op ‘n afgespreekte dag en uur ‘n paar duisend wit studente met swart gesmeerde gesigte by Tukkies se kampus opdaag, het ons die hok gebreek.

  • Dolk

   Goeie voorbeeld van simboliek versus vandalisme. Die verskil tussen “wit na swart” en “swart na wit” is – die een bou op en die ander breek af. Wie kan daardie feit weerlê?

  • Arnieann

   Hoera vir jou plan!!!!
   Stig ‘n “Afrikaner/Boer Studente Vereniging”
   Enige probleme wat hulle kry, word deur daardie organisasie gehanteer.
   FN het reeds vir daardie twee “Swart” wit studente bystand aangebied.
   Hoekom sien ek niks daarvan van Praag se kant nie????????

   • Gas

    Seker oor jy nie die aanbod van ons eie prokureur en ook kommentator hier gelees het nie. Jy laat my dink aan n soldaat wat van oorhaastigheid – sonder sy geweer oorlog toe hol.

    • Arnieann

     Ek vat Goliat met my slingervel aan ou gassie naamloos.

 • Johan

  Ek wil net met julle ook die triomf deel van Afrikaners wat saamstaan. So twee weke terug het ek in ‘n kommentaar gemeld van die oumense van woonstelle wie se huur 6× verhoog was. Tewens in sommige gevalle was dit 25×. JAVR het aangebied om te help met ‘n finansiële bydrae. Trippie en Dolk het ook voorspoed my toegewens.
  Vanoggend is die samesprekings met die plaaslike munisipaliteit gevoer want dit is hulle woonstelle.
  Wat wonderlik was, was die teenwoordigheid van lede van die gemeenskap en die totale gat omswaai van die burgermeester toe hy besef hier kom moeilikheid met ‘n blanke Afrikaanssprekende gemeenskap wat nie hulle oumense in die steek gaan laat nie.
  Soos gwoonlik is daar mense wat hulle ego’s wil laat geld. Daar was twee dwarstrekkers. Met hulle is sommer gou klaar gespeel.
  Gevolg: geen verhoging, geen uitsette, afskryf van alle agterstallige gelde, toestaan van basiese vry elektrisiteit en water.
  Daar is nog werk soos die onderhandelinge oor die kontramte maar die kern van die saak is dat hulle goed op hulle muhr gekry het en DIT OMDAT ONS SAAM GESTAAN HET..

  • Trippie

   Beste Johan – dis met trane wat ek hier lees – ek gaan net byvoeg, JY IS ‘N STER ! Ons het meer manne, mense soos jy nodig om daardie ekstra myl te stap !

   BAIE DANKIE !

   Net so terloops, ek het gister hierdie skakel op my FB tydlyn geplaas – dis net so hartverskeurend.

   • Hanna-Jo

    Dis verskriklik ! Die reuk van armoede het ‘n hartverskeurende aroma.

    • Trippie

     Hanna-Jo, ek dink nie ons besef werklik hoe hierdie mense ‘n stryd om oorlewing voer nie, ek het nog nooit een myl in hul skoene gestap nie – DANK DIE VADER ! So-iets kan enige tyd, enigeen van ons tref.

     NS: Jy het ‘n baie besonderse manier om jouself uit te druk.

     • Hanna-Jo

      Ek dank ook ons Hemelse Vader dat dit nie vir ons nodig is om daardie paadjie te bewandel nie Trippie. Dit laat die gedagte gedurig by my opkom…”God, waarom het U my en my familie uitgesonder? Ons is U ewig dankbaar, ons loof en prys U met alles wat in ons is”
      So bitter jammer vir daardie mense.

     • Trippie

      Daarop antwoord ek, AMEN !

     • Dolk

      Ons moet mekaar dra – sonder om ooit skaam of meerwaardig te voel… Ek skaam my nie wanneer iemand my omhels – om dankie te sê vir ‘n bietjie hulp nie – want dit is elke keer die Here Jesus wie mens omhels… (Ons is daar vir ons volksgenote – nie vir zuma se familie nie.)

     • Trippie
     • Dolk

      Dankie Trippie…

      Hoe meerwaardig loop, seil die meeste mense daar tussen hul ouers, broers en suster rond… Soos statige, sissende glim-blink adders… Spuug hulle grasieus op hul eie Bloed… Pik hulle na enige roerende hande…

      Net om self, dae later soos diere, in hul blink motors dood geskiet te word…

      Die bloed van die ouers word ook besoek…

    • Dolk

     Ai Hanna-Jo… Jou woorde sny deur ‘n mens soos ‘n vlymskerp stuk glas… Amper troosteloos… Dis so bitter waar wat jy sê…

  • Andy

   Johan,
   wat n fantatiese voorbeeld. Ons prys die Hemelse Vader daarvoor, en ek glo ons moet sekerlik ook vir jou dankie sê vir die betrokkenheid wat jy gehad het nie waar.
   Ai dit laat mens goed voel.

  • Dolk

   Dis WONDERLIK om te lees Johan. Dis presies waarop ek elke dag hammer. Staan SAAM! ‘n Uit ons hart uit dankie aan elkeen van julle!

   Aan onse Hemelse Vader die dank en eer – dit wys net met hoe min, so baie gebeur. Twee visies en vyf broodjies… Julle word verseker geseën.

   Waar ons woon help ons waar ons kan, met wat ons kan – ons EIE mense. Want ons is mekaar se hoeders.

  • Riempies

   Johan jy bly maar n held in my oë – n Afrikaner wat man alleen doelgerig sy deel vir ons bydra sonder dat die groot meerderheid weet van al jou stille harde werk. Baie geluk met die sukses op jou/julle arbeid en dankie dat jy hierdie sukses verhaal met ons gedeel het.

  • RSA PATRIOT

   Jan- ons is ‘n fantastiese volk en daar is geen soos ons nie. Ons het al die goeie einskappe van verskeie Europeese nasies ineen gekry. Ons mag eenvoudig nie verlore gaan nie – vir ons het ons wonderlike voorouers te veel opgeoffer. Laat ons die anti-Afrikaner onder ons Afrikaners elimineer en sterk staan met die ware Afrikaners! Ons is tot soveel in staat. Ons is soos ‘n skoolkind met ‘n IK van 180 wat besig is om Matriek te dop. Ons potensiaal is so ver van waar ons nou is. Laat ons dit bereik.

 • Trippie

  Ek sluit aan by Jan Viljoen se slotparagraaf – “Maar dat die volksvreemdes en die nuttige idiote enige riet gaan gebruik om ons mee te steek is so …” In hierdie geval, ‘n skroewedraaier. Hierdie insident het sowat 2 kilo’s van my huis af gebeur Woensdag.

  ‘n Bejaarde paartjie van Murrayfield se reaksie nadat hulle deur gewapende rowers oorval is het waarskynlik daartoe gelei dat gewapende rowers leehande op die vlug geslaan het.

  Adam (80) en Christine (71) Willemse is Woensdagmiddag in hul huis in Gracelaan, Murrayfield oorval en aangerand.

  Twee mans, gewapen met ‘n skroewedraaier, het omtreeks 13:00 in hul huis ingestorm en hulle gedreig.

  “Een van die mans het my probeer platduik en vasdruk sodat hulle my op die vloer kon vasbind, maar ek het nie toegelaat dat hulle my vaspen nie,” het Christine gesê.

  Die mans het haar geweldadig rondgeruk en op ‘n stoel neergegooi. Hul aanvallers het ‘n kniekombersie en handoek oor die paartjie se gesigte gegooi in ‘n poging om hulle te blindoek.“

  Adam is met ‘n reuse skroewedraaier aan sy gesig en kop gesteek. Hy is gelukkig sterk en het hard baklei.

  ”Volgens Christine het haar man ‘n naam uitgeskree sodat die mans moes dink daar was iemand anders in die huis, waarna hulle op die vlug geslaan het. Die voorval het sowat vyf minute geduur.

  “Ek is seker hulle het nie verwag dat twee ou mense só ‘n geveg sou opsit nie,” het Christine gesê.

  Hoewel Adam steke aan sy gesig en kop moes kry, het die paartjie nie ernstige beserings opgedoen nie

  .“Ons het kneusplekke en is vandag baie styf, maar ons is dankbaar dat ons leef.

  ”Die voorval is by die Silverton-polisie aangemeld en die egpaar was vol lof vir die Murrayfield-buurtwag wat binne minute op hul noodroep gereageer het.

  • Rifrug

   Kyk gerus https://www.youtube.com/watch?v=ALDyfZMJOmA&feature=player_embedded

   Volgens dié video is dit oorlog as daar 1000 of meer sterftes per jaar is … waarom word Suid-Afrika nie genoem nie?

   Volgens http://rense.com/general39/reose.htm (lees gerus die hele artikel) is SA …
   – South Africa and Southern Africa are probably the most murderous societies on earth, even with the probable under-reporting
   – die toestand is “Worse Than War”
   – volgens die berig is daar ‘n “Official Cover Up”
   – Sharp discrepancies between official statistics and those of Interpol and the Medical Research Council are considered. One observer is quoted as saying that the “easiest way for the police to reduce the crime rate is simply to do nothing but record only those crimes where a case number is absolutely mandatory .” Numerous experts are quoted as suspecting “serious under reporting”; “perhaps these figures are concealed for political reasons ‘; “the reason for this under reporting could be the desire to change the ongoing reputation of South Africa as the crime capital of the world.”
   – Of course, few South Africans would need the impeccable research documented in this report to convince them that security has deteriorated and crime has escalated during the last ten years.

   No matter what the official statistics may claim, many South Africans remember a time when most children walked or cycled to school on their own, when most homes were not surrounded by high walls, razor wire and spikes. When homes did not need burglar bars and security gates, alarm systems and armed response companies and when many roads did not need security booms. When vehicles did not need gear locks, steering locks, alarm systems and satellite tracking devices.

   – The Releasing of Criminals. Not considered in this report is the impact of the early release of well over 100 000 criminals including murderers and rapists from South African prisons.

   Volgens my is dit nie slegs ‘n “Oorlog van Aftakeling” nie … maar ‘n totale aanslag!

   • Trippie

    Dankie vir die skakels – Riffels, jy som dit 100% reg op – “… ‘n totale aanslag”. Eerlik, ek het sommer koue rillings gekry !

    STEEDS is daar diegene wat dit nie glo nie – en hulle is orals – BLANKES !

    • Rifrug

     “STEEDS is daar diegene wat dit nie glo nie”… vir hulle sê ek …

     Nog ‘n bietjie BeeBeeEm
     Nog ‘n bietjie Twitter
     Nog ‘n bietjie Facebook
     om vriende te vind

     So kom jou vyand
     in jou huis ingesluip
     jou bloedige einde
     deur ‘n gewapende swart man

     Met hierdie rymlose gediggie (jy ken my mos al – rym is my styl) probeer ek nie die oplossings wat Dr.Dan, Jan Viljoen ens. voorstel verkleineer nie.

     Vir die gediggie hierbo – moet ek vir Salomo krediet gee …

     Spreuke 6:10 Nog ‘n bietjie slaap, nog ‘n bietjie sluimer, nog ‘n bietjie hande-vou om uit te rus!
     Spreuke 6:11 So kom dan jou armoede soos ‘n rondloper en jou gebrek soos ‘n gewapende man.

     • Trippie

      Wanneer ek jou en Dolk se skrywes lees, kry ek nuwe moed !

     • Dolk

      Ai Trippie – jy is ‘n tonikum. 🙂 Jy’s te gaaf!

      Weet jy, wanneer elkeen biddende begin beur, gaan en SAL ons WONDERWERKE sien!

 • Riempies

  Koos Beter baie dankie vir hierdie bydrae – dit is die soort bydraes wat ons hier op Praag moet vestig en uitbrei daarop in gesprek.

  • Koos Bester

   Ek is die agenda wat ek aan die hand doen dalk ‘n bietjie vooruit, maar ek glo wanneer daardie eerste volksgesagvergadering, dié een oor veiligheid en verdediging, gehou word, moet dit geskied na aanleding van ‘n veilgheidsmanifes, ‘n dokument soortgelyk aan dié manifes van Piet Retief. Ná die aanvaarding van so ‘n manifes, volg die praktiese inkleding en praktiese gevolg gee aan daardie manifes. Maw, die volksgesagsvergadering mandateer die volk dan om voort te gaan met die implementering van sy besluite.

 • RSA PATRIOT

  Uitstekende artikel. Ek wens elke Afrikaner kan dit lees. Die Afrikaner se grootste probleem om weerstand te bied is die vrees van kritiek. Die vrees oor wat die wêreld van ons gaan sê omdat ons ‘n skewe beeld gekry het na die ANC die geskiedenisboeke oorgeskryf het. Die vrees oor wat ons linkse vriende van ons gaan dink. Hoe op aarde dink julle het die Natte onder genl. Hertzog aan bewind gekom? Hulle het was nie skaam om hul man te staan nie en beslis nie bang vir kritiek nie. Kan Afrikaners om hemelsnaam net ophou bang wees vir kritiek. As ons saamstaan, sal ons soos in die verlede min geskeel wees oor wat die res van ons dink. Laat Libby Libtard en haar maarjies jou maar ‘n rassis noem – sulke beskulgings het nie die mag om 5 miljoen Afrikaners te ontstig nie!

  • Dolk

   Man, jy praat my taal… Jy duidelik kan jy boereskrum! :-))

 • Riempies

  Mag sonder eerbaarheid is verwronge magtelose mag en uiteindelik verdien dit disrespek. Dit is die transformasie wat ons Afrikaners as eerstewereldburgers moes deurmaak – van respek vir gesag tot disrespek vir magsmisbruik. Hierdie transformasie-besef van die Afrikaner-psige gaan die basis word waaruit die Afrikaners weer gesonde perspektief gaan verwesenlik en sy magteloosheid afskud en sy waarde as eerstewereldburgers gaan besef en afdwing.

  Ek sien dit ooral kop uitsteek – Niemand wil meer uit frustrasie en magtelose woede die regering slegsê nie – die nuanse het eerder verskuif na n besef van eiewaarde en skerp intellegente spottery met magsmisbruik en onbekwaamheid – en selfs vreesloos – al is dit net nog hier en daar sy rug styf

  te maak.

  Luister na die sagte gerommel van die magtige dreuning in die verte – die Afrikaner is oppad.

 • David ras

  Skitterende skrywe Jan ! Dit is baie duidelik dat jy die omvang van die propaganda oorlog teen ons begryp. Laat ons oor een saak duidelik wees–ons het geen militere oorlog teen die ANC verloor nie–ons het die propaganda oorlog verloor.
  Ons vyande, veral die kommuniste is meesters in die ontleding van diegene wat hulle wil ontwerp.
  Hulle bepaal die slagoffer se swakpunte, en teiken dit voordurend, soos jou artikel aantoon.
  Een van die groot wit ANC’s het eendag in my teenwoordigheid gese” Afrikaner se swakhede is hulle geneigdheid om die wet te gehoorsaam, hulle godsdiens , hulle heiligheid van hulle skole en dan–hulle liefde vir sport, veral rugby.
  Logies gesproke moet ons dan planmaak met die swakpunte. Kom ons begin by sport. Sal enigeen dood gaan as hy nie aan sport kan deelmeem nie ? Natuurlik nie.Dus, as die sportswakpunt nie meer bestaan nie, is dit ‘n sterkpunt. Die vyand het een aanvalspunt minder.
  Eintlik is dit eenvoudig. As ouers van skoolgaande kinders net eenvoudig weier om hulle kinders aan ‘n sportkode te laat deelneem waar enige kwotas toegepas word het die vyand ‘n probleem.
  Die kind se welsyn is die ouers se verantwoordelikheid, en blootstelling aan rassisme is beslis nie tot sy welsyn nie.
  Wat gaan SARU nou eintlik doen as witmense weier om verder deel te neem aan sy rassistiese stelsel Veral oor skoolseuns ? Ek kan net dink wat die buitelandse pers daarmee gaan maak ? Om nie eens te praat van die IRB se grondwet wat rassisme verbied nie.
  Maar om die gemiddelde Afrikaner te oortuig oor hierdie swakpunt …….eish !

  • Riempies

   Ai David ek moes nou glimlag- julle manne het nou maar net n meer gelykmatige logiese brein as vroue (Ons is darrem mooi en emosioneel).

   Die punt is alternatiewe sportsoorte wat kinders en grootmense mee vermaak kan word. Op Stilbaai bv. word daar een keer per jaar n Pampoenfees gehou – wat n belewenis. Benewens die grootste pampoen kompetiese is daar sakresies, toutrek eers deur die kinders en dan die swaargewig manne – wat ek my aan verkneukel is dat die manne later vergeet van alles om hulle soos hulle die kinders aanmoedig om te trek dit is skreeusnaaks
   om die manne se mannewales om die kinders aan te moedig dop te hou, mammas wat
   met hulle ronnekoppie aandie hand moet reisies hardloop en so ook pappas met hulle
   seuntjies daar word jukslei gespeel – eier resies. Lekker varsgemaakte boere kos van kerrie en rys tot potjiekos en al die kleure jellies met tuisgemaakte vla om mee of te rond.

   Volkseie boere sport en vermaak. Breek weg van die rassitiese strukture.

   Hoekom hou elke dorp en stad of voorstad in ons land nie so n sport en vermaak dag nie – ek gun dit vir elke Afrikaner met my hele hart dit is n wonderlike ervaring en elke
   Afrikaner sal dit geniet want ons is na alles wat ons is – ons werk hard maar ons speel
   net so uitbundig hard.

 • jan

  Wat ‘n kosbare klomp skrywes. !! Die hele konsep is kosbaar

  Veral Riempies syne van die pampoenfees – mag dit die begin van ons herlewing wees.

  Orania is ook besig daarmee – laat dit hoogs aansteeklik word. dryf die spot met die oumens sotheid van Tsafendastan en speel saam met die kinders JaAAAA

  Laat dit ‘n fees wees om ‘n Afrikaner Boer te wees.
  Kleinjan

 • RSA PATRIOT

  Ek het sopas op Facebook iemand se vraag beantwoord. Die persoon het ‘n uitstekende artikel geskryf oor die Afrikaner wat nie vir homself kan opstaan nie – soortgelyk aan hierdie uitstekende artikel hierbo. Die persoon het egter gewonder wat die sielkundige rede is agter die Afrikaner se stilstand. Ek kon dit vir haar verklaar in eenvoudige terme. Verskoon die Engels!

  Ok to the writer: firstly thank you for a great and inspiring article. Secondly, I hope that every white person in South Africa could read it. And thirdly, I would like to answer your question in your article regarding the psychology behind the standstill of whites.

  After 1994, the world was extremely biased on white South-Africans. Thanks to the lies which the ANC presented to them, in order to gain their support to take over the land for their own benefit, the world thought of white South Africans as cold hearted racists. This, as we all know, was not true.
  However, as the Afrikaner did not care what the rest of the world thought of them this was not a problem at all. Unfortunately, the huge trends and waves of liberalism hit South Africa a few months after the ANC took over. Soon, thousands of white South Africans suddenly turned liberal and started examining the new ANC history book. With the new, biased, ANC history book in hand, these liberals started preaching and telling white South Africans what a terrible race they are and how racist they are. At first, this had no effect, but as propaganda mechanisms, such as electronic devices, became popular the Afrikaner took the propaganda to heart and started believing what the liberals were preaching. All this time, the ANC did the same and all the liberals did, was to support the ANC. Consequently, a few years later in 2014, a majority of white South Africans are fairly liberal and the rest are too scared to oppose them. Few white South Africans of today are prepared to stand up in the name of Afrikanerism – all in the fear of being branded racist or right-wing extremists by the liberal media.
  People, my point is that what I have just mentioned comes down to psychological warfare being waged on white South Africans. No war that our forefathers ever fought had this damning effect on us as this psychologial warfare. We are being oppressed within our own white skins. White pride and nationalism has diminished to almost zero. The fear that we have to stand up for our rights today has everything to do with the mental oppression of the last 20 years. Thousands of whites were swept up by the new world liberalism, and it is destroying our nation. Take the University of Pretoria blackface incident as an example. The majority of black people were not offended by this, but many white people raised their opinion in the media as to how racist the kids were. A few days back a pamphlet was spread at NWU which stated “Kill the Boer, Kill Afrikaans”. The media was basically silent on this, as black people are in a position of sympathy and can therefore not be regarded as racist. Whites are in a very opposite position, with everything we do wrong in the eyes of liberals and black extremists being labled as “extremely racist”.

  That is why we won’t march for our rights – white men and women are simply to afraid of the criticism and outrage that will follow in the news the next morning. They are too afraid of what their liberal Facebook friends would say. Many white South Africans are even too afraid to share stories of farm murders on Facebook. They are afriad to be thought of as a white extremist that supports farmers.
  Until we tell ourselves that we are anything but evil, and all of us admit that the white nation of South Africa is in a terrible crisis, we will remain oppressed. Many white South Africans are unaware of our genocide, or they simply deny it as they haven’t been victims of crime before. That is treason. Treason to those who lost their lives in this tyranny.

  START STANDING UP PEOPLE!
  Staan SAAM en staan STERK!

  In die tydperk 1930-1940 het Afrikaners ook dieselfse probleem gehad. Dr Verwoerd kon die probleem egter vinnig afskaf met sy briljante intellek en kennis oor die sielkunde van ‘n volk. Ek sê vandag nog dat dit deur sy toedoen is dat die Nasionale Party aan bewind kon kom. Sy geweldige stryd teen Engelse liberalisme en insiggewende artikels in Die Transvaler het daarin geslaag om ‘n Nasional stroom te wek wat vir niks geskrik het nie. Selfs dr. Malan het dit gesê.

  Kan ons weer so ‘n leier kry? Dit sal ‘n wonderwerk wees.

 • Arnieann

  Ons is ‘n spul “Smart Vrate” Daar word gehoop dat daar een of andertyd ‘n “Barmhartige Samaritaan” sy verskyning gaan maak.
  Steek terug. Maak nog sulke Swart gesmeerde dames gedroggies. Ons weet mos dat dit hulle irreteer,. Dit is nie onwetttig nie.
  Irriteer die blou bliksem uit die liberales uit.
  Steve het dit met die “Stem” reggekry.
  Stig private Sport Spanne en speel teen mekaar. Gebruik die goed waarvan ons hou, en bedryf dit privaat. Ignoreer die bliksems asof hulle nie bestaan nie. Vind uit wat alles ons nog kan doen om hulle op hulle moere te gee.
  Maak dit ons nuwe Sport. Dryf die spot met hulle op elke manier. Daag hulle uit na debatte.
  Kry tog net verdomp lewe, en hou op om gal te braak vir ‘n slag, en val aan.