Om deur stroop te beweeg

Deel op

Deur Jan Viljoen.

Ek het redelik baie gesê in die vorige stuk wat ek geskryf het, maar om die waarheid te sê het ek maar eintlik net aan die oppervlak geraak. Daar is soveel meer om gesê te raak en dit sal meer as net een skrywe vat om die boonste lagie van Frikkie en sy trawante se Nuwe! Verbeterde! Suid Afrika weg te krap om te sien wat alles daaronder weggesteek word.

Ek onthou nog baie goed hoedat die koerantplakkate teen die lamppale belowe het dat die Afrikaners hulle skole, kerke, woongebiede en kultuur gaan behou. Ons moes almal ja stem vir Frikkie se Nuwe! Verbeterde! Suid Afrika, en vandag weet ons dat dit net ‘n set was. Die leuen is so maklik verkondig, dit is so gemaklik belowe sonder om eers te vrees vir die gevolge van wat sou gebeur, twintig jaar later, as ons almal agterkom dat alles ‘n infame rugstekery was. Die Afrikaner is doelbewus bedrieg, soveel so, dat hy twintig jaar later omtrent al alles aan die swart massa afgestaan het. Net soos wat dit belangrik is om te weet waar ons tans is, is dit belangrik om te probeer verstaan wat dit is wat ons so gedweë in hierdie omstandighede vashou.

In my vorige skrywe het ek gepoog, op my manier, om ‘n bietjie lig te werp oor waar ons staan. Ek sê nie dat ek reg was in my analise nie, maar te oordeel aan die kommentaar wat op my skrywe gelewer is, voel ek dat ek dit miskien op ‘n manier reggekry het om te kan verwoord wat soveel van ons eintlik maar geweet het.

Waar die eerste stuk gegaan het oor wat met ons besig is om te gebeur, wil ek hierdie skrywe wy aan die hoekom ons voel dat ons in stroop beweeg, asof ons dit nie kan regkry om te ontsnap nie. En ook hoe en hoekom die vyand dit reggekry om ons land weg te gee sonder dat ons eintlik veel opposisie gepleeg het. Hoe het hulle daarin geslaag om ‘n hele volk sonder slag of stoot sover te kry dat alles wat dierbaar en kosbaar is, self die lewens van vrouens en kinders, goedsmoeds sal gaan staan en weggee? Want dink mooi daaraan. Ons het eintlik maar net opsy gaan staan en ons staan gedweë en toekyk hoedat die grootste onregte teen ons gepleeg word, sonder dat ons dit kan regkry om eers naastenby ‘n plan van teenaksie te kan formuleer.

Ons sien elke dag hoedat dinge gebeur wat in ons wildste drome van twintig of dertig jaar terug, soos ‘n nagmerrie sou lyk. Maar vandag aanvaar ons hierdie dinge asof dit normaal is en ons trek ons skouers op. Ons besef nie meer dat ons in ‘n barbaarse mishoop van ellende en verval bly, waar moord, verkragting, diefstal en onreg die norm is nie. Ons hoor elke dag hoe gelukkig ons moet wees, want dit kon erger gewees het. As Frikkie skynbaar nie die land weggegee, en van die polisie en weermag ontslae geraak het om die Afrikaner weerloos teen die swart massas te laat het nie, kon dit klaarblyklik erger gewees. Erger op watter manier? Hoe kan dit enigsins erger wees as was dit nou is, met weerlose Afrikaners wat met gereelde klokslag op die wreedaardigste maniere vermoor word? Is ons bly omdat daar nog televisie is, of sport, of winkelsentrums, of die skyn van ‘n beskaafde land? Kan ons nie sien dat hierdie vergunnings, soos om nog steeds ‘n springbok op ‘n rugbytrui te kan dra, wat af en toe soos krummels goedgunstiglik wanneer dit ons swart oorheersers behaag, na ons toe uitgestrooi word, nie naastenby vergelyk kan word met wat ons verloor het, en wat ons nog steeds gaan verloor nie? As ons by die illusie van ‘n beskaafde land kan verbykyk, sal ons sien hoedat die land stadig maar seker in ‘n maalkolk van derdewêreld standaarde verval, waarin die Afrikaner stadig maar seker na derderangse burgers toe gereduseer word. Anders as wat die lamppale dit twintig jaar terug uitbasuin het, het ons nie meer eie ons skole, woongebiede of kerke nie.

Om die waarheid te sê is dit teen die wet om ‘n patriot teenoor jou eiegoed soos jou taal, kultuur, opvoeding en lewensstyl te wees, en die wat my nie glo nie, probeer gerus maar om ‘n voorstad af te baken waar net blanke Afrikaners mag bly, of ‘n hospitaal op te sit waar net blanke Afrikaanse doktors mag werk vir blanke Afrikaanse pasiënte. Jy is ook nie geregtig om jou lewe of die lewens van jou familie met geweld te probeer beskerm nie want die een wat op sy aanvallers skiet sal in hegtenis geneem word soos wat ons telkemale sien gebeur. Jy is selfs nie eens geregtig om eers kapsie te maak teen die onregte wat teen jou gepleeg word nie, want dan is jy ‘n “verregse rassis wat hunker na apartheid”.

Dieselfde ou papegaaitaal en gonswoorde waarmee die wêreldoorheersers alles wat teen hulle opstaan mee wil verdelg, word daagliks teen ons gebruik. Intussen gaan die moord, verkragtings en barbaarsheid ongestoord voort terwyl ons maar net groter mure en sterker heinings bou en hoop dat ons nie geteiken word nie. Ons hoop dat die laaste bietjie Afrikaans wat op televisie is, nie ook weggevat word nie. Ons hoop teen alle hoop dat die Springbokspan nog ‘n bietjie langer die kwotastelsel gaan vryspring. Ons hoop dat ons kinders tog net hulle skoolloopbaan kan klaarmaak voordat die skole gedwing word om net Engels, of erger nog, net swart tale, in die klaskamer te gebruik. Ons het twintig jaar terug ooit gedroom dat so-iets miskien eendag kan gebeur nie en die van ons wat destyds gesê het dat dit ons voorland is, is uitgekryt as doemprofete en rassiste wat nie ons pragtige nuwe grondwet die kans wil gee om te ontluik nie.

Vandag is dit meer so vêrgesog nie en baie mense sê vandag prontuit dat hulle bitter jammer, skaam en spyt is dat hulle ooit ja gestem het. Ons hoop vir dit en ons hoop vir dat terwyl die land besig is om rondom ons inmekaar te stort, maar ons kan of ons wil dit nie raaksien nie. Ons word opsetlik aan die slaap gehou en ons word opsetlik met mooi woorde gesus en gepaai en ons weet nie wat regtig besig is om te gebeur nie. Ons is weerloos want ons weet nie dat ons weerloos is nie, en ons is totaal onbewus van alles waarvan ons onbewus is. Ons weet nie hoeveel is al van ons af weggeneem nie, en erger nog ons besef nie eens naastenby wat alles nog weggeneem gaan word nie. Ons weet nie dat uiteindelike doel die totale uitwissing van die blanke Afrikaner is nie. Om dit te besef hoef ons net te besin oor waar ons slegs ‘n klompie jare gelede was tot waar ons nou is, en teen die pas waarmee die vervolging plaasvind, waar ons oor nog ‘n twintig of dertig jaar van nou gaan wees.

As alles aangaan soos wat dit op die oomblik aangaan, sonder dat daar een of ander vorm van intervensie gaan wees, dink ons dat die Afrikaner nog oor twintig of dertig jaar nog in die land gaan wees? Die liberaliste en die met geld sal eenvoudig net wegtrek. Die van ons wat agterbly sal eenvoudig net geen politieke of ekonomiese mag oorhê nie, en sal slegs ‘n onderskrif iewers op papier wees. Die Afrikaner is al klaar ‘n derderangse burger in sy eie land en die sterkste moondheid op Afrika, slegs ‘n paar jaar gelede, het die muishond van Afrika geword, en dit gemeet teen Afrikalande met Afrikastandaarde. Selfs net om so ‘n stelling te maak, alhoewel dit waar is, is genoeg om jou die grimmigheid van die polities korrekte brigade op die hals te haal. Politieke korrektheid, die muilband waarmee patriotte se monde stilgehou moet word, is slegs gonswoorde so reg uit die woordeboek van die internasionale geldmag, en wat deur die politieke korrektes gepapegaai word wanneer hulle iets hoor waarvan hulle nie hou nie.

As jy nie dink soos hulle wil hê jy moet dink nie is jy verkeerd, jy is nie korrek nie, jy is polities inkorrek en ‘n ongerehabiliteerde rassis wat nog steeds na apartheid hunker. As apartheid dan kos op die tafel gesit het vir die hele bevolking, as dit beteken dat almal, wit en swart, beter daaraan toe was gemeet aan die ellende van vandag, as dit beteken dat mense nie op die wreedaardigste manier vermoor word nie, as daar wet en orde is, die lewensverwagting vir wit en swart hoër is, as daar werksgeleenthede en goeie hospitale en skole is, as ons met die bestes in die wêreld op verskeie gebeide kan meeding, as daar nie korrupsie en verval in die heersersklas is nie, hoekom sal dit dan die nie-korrekte opsie wees? Omdat dit vir ons so vertel word. Omdat ons nie meer anders weet nie want ons het nie meer die vermoë om vir onsself te kan dink nie. Ons dink dat ons vry is en dat ons vir onsself dink, en dit is presies hier waar die groot gevaar lê. Niemand is so gebonde soos die wat valslik glo dat hulle vry is nie.

Een van Amerika se grootste liberaliste en anargiste, Emma Goldman, het eenkeer gesê : “The most unpardonable sin in society is independence of thought.” Die grootste sonde wat nie vergewe kan word nie is om onafhanklik te kan dink. Om vir jouself te kan dink met ander woorde. Mense wat vir hulleself kan dink is nie goeie skape nie, en dit kan nie toegelaat word nie, want hulle kan nie beheer word nie. Die ironie is dat ons wat onsself as stemmig en konserwatief beskou, met hierdie liberalis moet saamstem, maar dit wys ons hoedat die situasie 180 grade omgekeer het.

En dit bring my by hoe ons dit kon toelaat dat alles met ons kon gebeur, hoe het die situasie so ‘n groot ommeswaai beleef het en hoe op aarde dit gebeur het dat ons eenvoudig net opsy gestaan het en gedweë begin aanvaar het dat die grootste onregte teen ons gepleeg kan word sonder dat ons ‘n plan van teenaksie kan formuleer.

Dit is omdat ons persepsie verloor het. Ons het geen teeninligting om die propaganda wat elke dag deur soveel kanale aan ons gevoer word, aan te toets nie. Ons het nie ‘n teenpool nie omdat ons nie aan ‘n ander opinie as die huidige wêreldmag Naspers-opinie blootgestel word nie, want die Afrikaanse dagblaaie en tydskrifte word almal deur dieselfde geldmag beheer. Ons verwysingsraamwerk maak nie meer voorsiening dat ons krities na ‘n situasie kan kyk nie, “independent thought” soos Goldman sê, en ons veronderstel onmiddelik dat ons verkeerd is wanneer daar ‘n opinie anders as ons s’n in die media verskyn. Ons bevraagteken nie die media of inligting nie, maar ons bevraagteken ons eie persoonlike persepsie van die inligting. Wanneer ons geen waarde meer heg aan ons eie oordeel nie, is iemand anders se oordeel en insig altyd beter as ons eie. Ons het gekondisoneer geraak om die abnormale omstandighede rondom ons as die norm te aanvaar.

Naspers het ons bron van inligting geword en het ons denkwyse en ons opinies totaal ondergrawe. Ons kry nie ‘n ander weergawe van die waardheid as slegs dit wat Naspers aan ons as die waarheid voorhou nie. En onmiddelik kan ek hoor dat daar mense is wat sê dat hulle al lankal opgehou het om die Beeld of die Burger te koop, want hy kry sy inligting op die internet. Maar dieselfde persoon het Multichoice, of lees die Huisgenoot en lees sy daaglikse nuus op News24 of hy lees sosiale nuus en sport op Mediazone. Net vir interessantheid, kyk ‘n bietjie in die lys hieronder of die publikasies, of tydsktifte wat jy so graag lees, of websites wat jy so graag besoek, hierin voorkom. Want hierdie is die inligtingsbronne wat elke dag deur miljoene Suid Afrikaner gelees word om te weet wat rondom hulle in die land aan die gang is. Dit is om die waarheid te sê makliker om die publikasies en dienste wat nie aan Naspers behoort nie, te lys, want daardie lys sal korter wees. Kan ons nou begin insien hoekom ons sekere omstandighede nie meer bevraagteken nie?

DIT
Drive Out
Drum
Fair Lady
FINWEEK
Fit Pregnancy (South African Edition)
Golf Digest (South African edition)
Huisgenoot
InStyle
Kick Off (magazine)
Maxpower
Men’s Health (South African edition)
My Week
Runner’s World (South African edition)
Sarie
Shape (South African edition)
Sports Illustrated (South African edition)
TOPbike
True Love Babe
True Love Magazine
Weg!
Woman’s Value
YOU
Beeld
Die Burger
City Press
Daily Sun
Rapport
Volksblad
The Witness
24.com
ACL Wireless (India)
Allegro.pl
Ancestry24
Avito
Bixee.com (India)
BuzzCity (Singapore)
Fin24
Food24
Gadu-Gadu S.A.
GoTravel24.com
Health24
ibibo.com (India)
kalahari.com
LIVECHAT Software
Mail.ru
MediaZone.com
Movile
MWEB
Mxit Lifestyle (South Africa)
News24
Nimbuzz (Netherland)
OLX
Prom.ua
Property24
QQ
Auksjon Norge AS
redbus.in
Sanook (Thailand)
Souq.com[13]
Tradus (UK & Switzerland)
Vatera (Hungary)
Wheels24
Women24
yourbus.in

Ons het nog nie eers begin praat van Mail.ru, Tencent, Groupon, Zynga en Facebook waarin Naspers of al die aandele of ‘n gedeelte van die aandele besit nie. Maar hierdie is ‘n oefening vir mense met meer insig en kennis as ek. Hierdie katnes van volksvreemdes agter Naspers is ‘n onaardigheid om te probeer uitpluis en iemand soos Albert Brenner wat al uitstekende skrywes hieroor gehad het, moet maar uithelp. Kortom, Naspers is nie meer ‘n Afrikanerinstansie met die Afrikaner se heil op die hart nie. Dit is ‘n internasionale konglomeraat met ‘n wêreldvisie en die Afrikaner is nie deel van daardie visie nie. Die enigste eienskap wat die Beeld en die Burger met Afrikaners deel is die feit dat die koerant in Afrikaans uitgegee word, dit is al. Die feit dat hierdie geldmagmondstukke Afrikaans praat, beteken nie noodwendig dat dit ‘n koerant vir die Afrikaner is nie.

As ‘n mens die Afrikaner wil breinspoel gaan jy tog nie vir hom ‘n Xhosa koerant of ‘n Engelse koerant gee om te lees nie. Die breinspoeling moet in sy eie taal wees anders gaan hy dit nie lees nie. Maar die “Beeld en die Burger” soos wat ons lief is om na Naspers te verwys, is keffertjies wat deur werfbobbejane beheer word, gemeet teen die magtige internasionale Naspers en is slegs net ‘n klein gedeelte van die Naspers portfolio. Maar dit is die klein jakkalsies wat die wingerd opvreet.

Maar dit is nie altyd die propaganda wat deur die media gevoer word, wat mense se opinies en denke beinvloed nie.

Wat baie meer gevaarlik is die goed wat nie in die koerante genoem word nie, of net bolangs aangeraak word en wat stelselmatig, nadat dit gelees is, in die geheue verdwyn. Ek het drie kategorieë vir media breispoeling. Die goed waarop elke dag op gehamer word, die daaglikse boetedoening, soos dat dit rassisties is om patrioties teenoor jou kultuur te wees. As Steve die Stem sing word elke Afrikaner, die saamsingers en die wat daarvan hou, op ‘n platvloerse, kras en totaal onbeskaafde manier aangeval en verguis. Terloops, moenie probeer om dieselfde platvloerse woorde ter verdediging kwyt te raak nie, want anders gaan die die normale sangkoor van “…tipiese verregse brandewyn-en-coke-taalgebruik en ongeskiktheid…” aangehoor moet word, tot vervelens toe.

Dit is net die verligte, liberale, jenewer-en-vodka suiplappe soos Zietsman byvoorbeeld wat die soort taal mag gebruik omdat sy ‘n ander dimensie aan sulke taalgebruik verleen. ‘n Tipe van gesofistikeerdheid aan sulke woordeskat wat sy blykbaar daaraan kan verleen omdat sy “spesiaal” is. Omdat sy deel is van die Spesiale Groepie nuttige idiote, wat soos wat ek vroeër gesê het, spesiaal vir daardie doel aangehou word. Dit is die daaglikse mantra van boetedoening-tipe van propaganda, en ook van hoe gelukkig ons moet wees om die Nuwe! Verbeterde! Suid Afrika te kan lewe met ‘n skynbare oorvloed van alles.

Soms word daar liggies toegegee dat alles nie honderd persent pluis is nie, maar dit word onmiddelik gebalanseer met hoe erger dit kon gewees het as FW nie die land vir die swart massas gegee het nie. ‘n Ander voorbeeld is om iemand, ‘n persoon of groep, heeltyd in die nuus en op die voorblaaie te hou sodat daardie persoon of groep later nie anders as belangrik ge-ag kan word nie.

Malema is ‘n goeie voorbeeld en dit is al ‘n uitgemaakte saak dat Malema een of ander tyd die presidentskap sal oorneem, want as ‘n mens so baie in die nuus is, moet daar mos substansie aan sy uitlatinge wees. Die media berig dat hy al selfs as “meneer die president” aangespreek word. Kan ons die subtiele breinspoeling hierin sien? Hy het sy eie spesiale platform waarmee hy, amper daagliks, sy volgelinge kan opsweep en met hulle kan kommunikeer. Hy bly op almal se lippe omdat die media hom op almal se lippe hou.

Daar is geen Afrikaanse leier van statuur wat ooit kan hoop of droom om dieselfde blootstelling te kan geniet nie.

Dit is die daaglikse breinspoeling en daar is legio meer voorbeelde, te veel om op te noem. Ons noem dit maar ons daaglikse gonswoorde, papegaaiwoorde of clichés. Hiermee saam gaan die briewekolom waar briewe selektief geplaas word sodat daar ‘n skewe indruk geskep kan word om die koerant se opinie te ondersteun. As die media ons leer om met ‘n aangeleerde gemaklikheid in die verval en barbaarsheid van die oomblik te kan lewe, is daar niks om voor te droom te nie en daar is niks beters om na uit te sien nie. Ons het dan in alle totaliteit slawe van ons media en die base daaragter geraak. Ons kan dit mos nie toelaat nie. Wat gaan van ons nageslag word?

Verder is daar die inligting wat eenvoudig net nie weggesteek kán word nie, soos plaasmoorde en ander uiterste vergrype wat teen Afrikaners gepleeg word, en koerante moet dit ongelukkig berig, maar dit word gewoonlik iewers in ‘n onopvallende beriggie êrens in die koerant obskuur geplaas. Malema se volgelinge wat rooi oorpakke dra sal op die voorblad wees. Dit is die tweede kategorie van breinspoeling. Om slegte nuus of nuus wat die vyand in ‘n swak lig kan stel of nuus wat die Afrikaner mag ontstel, met voorbedagte rade onopvallend weg te steek, en as daaroor kommentaar gelewer word, word daar gewoonlik geprobeer om dit te temper of af te water, of as dit nie help nie, word dit in die briewekolom verswelg deur selektief geplaaste briewe van ander sogenaamde “Afrikaners”, en selfs hier is daar ook altyd net ‘n paar name wat gewoonlik baie te sê het, en wie se briewe amper daagliks in die koerant verskyn. Nog ‘n paar nuttige idiote. Ons moet begin leer wat die verskil tussen ‘n opinie en ‘n feit is. Naspers se koerante by uitstek, is amper net opinies en ‘n opinie is nie beter as die enkele persoon wat daardie opinie geskryf het nie.

Papier is geduldig. Tim du Plessis, Leopoldt Scholtz of Ferdi Greyling se opinies is dikwels nie die papier werd waarop dit geskryf is nie en ons vergeet dat dit maar die opinie van ‘n enkel persoon is, wat ‘n betaling ontvang om sy opinie te uiter. Die feit dat hy anti-Afrikaner is maak van hom die geskikste persoon om daardie opinie te lewer en die feit dat hy eintlik nie veel het om oor te gorrel nie, is nie die oorweging nie.

Die laaste kategorie is wat in Engels “omission” genoem word. Hierdie is ‘n uiters laakbare manier van nie-beriggewing, want sekere belangrike nuus word eenvoudig net doodgeswyg. Nuus wat elke persoon raak of wat, as daaroor berig word, ernstige skade aan die vyand se agenda kan beteken. Die regering, groot besighede en banke se ernstige vergrype val gewoonlik in hierdie kategorie, en sekere groepe en mense beweeg vêr bokant die wet en word met opset weggehou van enige nadere ondersoek. Wanneer hierdie groepe aksies of dade pleeg wat die burgery nader daaraan bring om totaal oorwin te word, die gekonkel agter die skerms en in die donker vertrekke, word dit met opset van die gewone mens weggehou sodat hulle ongestoord kan voortslaap.

Op hierdie noot, hoekom is Suid Afrika nie meer ‘n Republiek nie? Is ons nog, en hier sal iemand met meer kennis dalk moet uithelp? Ek dog ons is ‘n demokrasie met ‘n grondwet en elke ding, maar hoekom is Suid Afrika op die U. S. Securities and Exchange Commission as ‘n maatskappy saam met ander maatskappye soos Barloworld Ltd, ABSA, Anglo American, BOE Ltd, en ander maatskappye geregistreer? Hier is die amptelike benaming. “REPUBLIC OF SOUTH AFRICA CIK#: 0000932419 (see all company filings)”.

Is ons nog ‘n demokratiese republiek of is ons ‘n maatskappy en wie is die aandeelhouers? Wie kan aandele koop? Daar is ‘n miljoen vrae en ek wil die Praaglesers vra om uit te help met hierdie ondersoek. Ek het nie die nodige maatskappykennis om die ding tot op die been oop te vlek nie. Hoekom was hierdie toedrag van sake nie in die media uitgelig nie? Ons moet vir geen oomblik dink dat daar nie dinge gebeur wat gewone mense raak, en waaroor daar nie berig word nie. Dit is hoekom weglating so ‘n laakbare vorm van nie-beriggewing is, want dinge wat uiters noodsaaklik is om te weet, word nie oor berig nie, en die mense word gerustellend aan die slaap gehou. As ons nie weet nie, weet ons nie dat ons nie weet nie. En daarom is dit so belangrik dat elke persoon hom of haarself moet oplei om verder te gaan soek na inligting en informasie wat nodig is om te weet. Ons moet wakker skrik en ons moet die mense rondom ons wakker maak.

As ons nie uit ons salige droomwêreld waarin die media en veral Naspers ons gevange hou uit wakker skrik nie, gaan dit dalk te laat wees. En as ons weet wat met ons gebeur en ons kan ons eie opinies vorm, gaan ons dalk net een van die dae daartoe in staat wees om ons eie teenstrategieë te kan uitwerk. As ons weet van die planne wat teen ons gesmee word kan ons optree, en as ons goed ingelig is, sal ons weet wat die gekonkel teen ons behels.

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.