Julian Müller-boek sit gelowiges aan die dink

Die publikasie Geloof anderkant Sondag is deel van Julian Müller se trilogie. Die ander twee boeke is:  Om te mag twyfel en Opstanding. Dit blyk dat in die trilogie die aspek van “twyfel in geloof” sentraal staan.

Titel: Geloof

Lees verder

Nederlandse Vermeulen ontdek ‘n groter werklikheid in Suid-Afrika

Bram Vermeulen, die Nederlandse joernalis van “het jaar 2009” het pas ‘n lesenswaardige boek gepubliseer oor sy ervaringe as buitelandse korrespondent van die NRC Handelsblad, die NOS TV Joernaal, die VRT asook die Nederlandse Wereldomroep.  Die boek is … Lees verder

Oscar Pistorius: Regshervorming nodig

Die Oscar Pistorius-saak is sekerlik vir die “man op straat” van opvoedkundige waarde, maar ook ‘n ontnugtering. Van opvoedkundige waarde oor die proses en die hofprosedure. Maar dan ook ‘n ontnugtering oor die kostes, oor die eensydige manipulasie van feite … Lees verder

Die Oscar Pistorius-saak is sekerlik vir die “man op straat” van opvoedkundige waarde, maar ook ‘n ontnugtering. Van opvoedkundige waarde oor die proses en die hofprosedure. Maar dan ook ‘n ontnugtering oor die kostes, oor die eensydige manipulasie van feite … Lees verder

Kosie Pretorius meen Pik Botha het mense oor SWA mislei

Die geskiedenis van Namibië van ontvoogding vanaf Duitse kolonialisme sedert 1884 na soewereine onafhanklikheid in 1990 is een van verlore kanse waarin Suid-Afrika die bal verkeerd gespeel het.

In die mees onlangse geskiedenis van hierdie multi-etniese land was JWF (Koos) … Lees verder

362 jaar van voorbereiding vir ‘n oorname

Verstommend is die feit dat swartmense in SA, na die persepsie van die wêreld, vir 362 jaar sedert 1652 deur blankes onderdruk is, maar dat swartes in 1993 bevoeg geag is om oor die lotgevalle van ‘n Westers georiënteerde samelewing … Lees verder

Nuwe boek oor DF Malan belig eietydse Afrikanerprobleme

deur Christo Landman

Lindie Koorts het pas ‘n indrukwekkende boek van 492 bladsye oor die lewe en denke van dr. D F Malan, in lewe eerste minister van die Unie van SA van 1948 tot 1953, geskryf. Daar is gebruik … Lees verder

Grondwetlike moontlikhede vir selfbeskikking

Deur Dr Christo Landman

Indien die grondwetlike reg op selfbeskikking nie noodwendig in onbruik sal verval nie, sal politieke partye wat dit voorstaan en ook organe van die burgerlike samelewing ‘n nasionale beweging moet word om pluralisme, as alternatief vir … Lees verder

Konfederasie: die alternatief vir liberalisme en sosialisme

deur Christo Landman

Die Suid-Afrikaanse politiek word tans gekenmerk deur ‘n keuse tussen die sosiaal-demokratiese inmengingstaat en liberaal-demokratiese meerderheidstirannie. ‘n (Kon)federale raamwerk bied vir ons uitkoms.

‘n Sosiaal-demokratiese mag/inmengingstaat ken aan die staat soveel oorkoepelende magte toe dat die regering-van-die-dag  … Lees verder

Selfbeskikking en die Internasionale reg

Deur Christo Landman

Die onlangse “bitsige” korrespondensie van sekere rolspelers in sake die belang van selfbeskikking in die internasionale reg en betekenis daarvan vir Afrikaner selfbeskikking, noop my om die pen op te neem.

Die beledigings wat my toegesnou is, … Lees verder

Die FAK kan en moet ‘n positiewe rol speel

In ‘n artikel “Blomtyd vir Afrikaans” (Beeld, 20 November 2012) skryf Danie Goosen en Danie Langer ‘n bykans volbladartikel oor die veranderde kulturele landskap en nuwe kulturele vennootskappe wat in SA onder nuwe kulturele leierskap voltrek. Opmerklik is die feit … Lees verder

Obama, die oordeel van God?

Is die verkiesing van Barack Obama as president van Amerika een van die nege vloeke is wat Amerika gaan tref? Rabbi Jonathan Cahn, ‘n messiaanse Christen-Jood van New York, skryf in sy omstrede boek “The Harbingers”, van die nege vloeke … Lees verder

Bantoesprekers het apartheid geskep

Die verkeerde persepsie het tot ‘n stereotipe gelei dat dit die beleid van die Voortrekkers was wat die swart bevolkings van Suid-Afrika etnies verdeel het.

Tewens, as met apartheid bedoel word die desentralisasie van stamme in verskillende (mekaar uitsluitende) tuislande/gebiede, … Lees verder

Talewet ‘n ideologiese bolwerk

Die nasionale regering se verpligting wat in die wetsontwerp uiteen gesit word is om die taalbeleid te stuur en te moniteer (2(a) en om taaleenhede (units) tot stand te bring.

Adviserende (8)(a) taaleenhede moet tot stand gebring word om gelyke … Lees verder

Halwe waarhede en gevaarlike stereotipes

Die grondkwessie in SA bly hoog op die agenda van die ANC en sy trawante op die grond. ‘n Mens hoef net na Radio 702 te luister om te hoor hoedat radikale (of is dit dalk alle? swartes die persepsie … Lees verder